ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Справочные таблицы
РІЗНЕ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Державні стандарти України
Класифікатори України
Пенсійний вік для жінок
Перелік адміністративних безоплатних послуг, що надаються державними органами
Перелік держів, з якими Україна уклала міжнародні Договори про уникнення подвійного оподаткування
Перелік країн, яким Україною надається режим найбільшого сприяння
Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації
Перелік офшорних зон
Перелік пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України
Перелік товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію України
План державних статистичних спостережень
Розмір індексу інфляції наростаючим підсумком (з січня 1998р.) за данними Державного комітету статистики України
Таблиця прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії
Державні санітарні правила і норми
Перелік підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці
Перелік платних послуг, які надаються бюджетними установами
Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Перелік товарних бірж
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам
Тарифи на транспортування і постачання природного газу
Лікарські засоби
Документація
Критерії встановлення груп інвалідності
Обмеження в наданні певних видів фінансових послуг
Перелік населених пунктів, яким надається статус гірських
Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в Азовському та Чорному морях
Перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів
Розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації за санаторно-курортне лікування
Соціальний захист найбільш вразливих верств населення
Нормативна вартість однієї експертогодини
Роздрібні ціни на газ природний, що використовується для потреб населення
Індекси споживчих цін (індекси інфляції) по Україні за 1991-2009 рр.*
Індекси споживчих цін (індекси інфляції) по Україні за 1991-2011 роки
Індекси споживчих цін (індекси інфляції) по Україні за 1991-2015 рр.
Індекси споживчих цін за окремими групами товарів та послуг
Індекси споживчих цін за регіонами
Галузеві стандарти
Національні стандарти
Інше
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group