ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Справочные таблицы
БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Курсы валют комерческие (Харьков)
Розмір відшкодування коштів за вкладами
Розмір процентної ставки за зовнішніми запозиченнями резидентів
Розмір процентної ставки за кредитами НБУ "овернайт" (ломбардна ставка)
Розмір річної відсоткової ставки доходу за довгостроковими державними облігаціями зі змінною ставкою доходу
Встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют*
Розмір ломбардної ставки
Розмір облікової ставки НБУ
Граничні межі розміру активів для окремих груп банків
Дані щодо розподілу банків на групи за середніми активами
Процентні ставки за активними і пасивними операціями НБУ
Розмір норми формування комерційними банками обов'язкових резервів
Операції банків, що підлягають ліцензуванню та видачі письмових дозволів
Банки, які отримали банківську ліцензію та письмові дозволи на здійснення операцій з валютними цінностями
Банки, які отримали ліцензію на здійснення операцій з валютними цінностями
Переліки і Тарифи банківських операцій (послуг)
Ціна на дорогоцінні метали
Розподіл країн за групами ризику
Офіційні (облікові) курси банківських металів
Індекси споживчих цін за окремими групами товарів та послуг (з лютого 2006)
Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Розподіл банків на групи за розміром активів
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group