ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
РЕЄСТР
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (ЗАТВЕРДЖЕНО наказ ДПС України від 06.04.12 №271)
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 5 листопада 2009 р. N 612)
РЕЄСТР 3.3 c.-г. операцій по розрахунках з постачальниками і підрядниками (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
РЕЄСТР БЮДЖЕТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ РОЗПОРЯДНИКІВ (ОДЕРЖУВАЧІВ) БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ Додаток 1 до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 березня 2012 р. N 309
РЕЄСТР БЮДЖЕТНИХ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ РОЗПОРЯДНИКІВ (ОДЕРЖУВАЧІВ) БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ Додаток 2 до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 березня 2012 р. N 309
РЕЄСТР ВИДАНИХ ВИМОГ ПРО СПЛАТУ НЕДОЇМКИ (Додаток 11 до пункту 8.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою Правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 р. N 21-1)
РЕЄСТР ВИДАНИХ ТА ОТРИМАНИХ ПОДАТКОВИХ (НАКЛАДНИХЗатверджено Наказом Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 р. N 1340)
РЕЄСТР ВИСНОВКІВ ПРО ПОВЕРНЕННЯ НАДМІРНО АБО ПОМИЛКОВО СПЛАЧЕНИХ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ, ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
РЕЄСТР ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
РЕЄСТР ДОВІДОК ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ
РЕЄСТР ДОВІДОК ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗПИСУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ ЗА АКРЕДИТИВОМ
РЕЄСТР ЗАЛИШКІВ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО (МІСЦЕВОГО) БЮДЖЕТУ НА РЕЄСТРАЦІЙНИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ) ТА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, УКЛЮЧЕНИХ ДО МЕРЕЖІ РОЗПОРЯДНИКІВ ВИЩОГО РІВНЯ (Додаток 22 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
РЕЄСТР ЗАЛИШКІВ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО (МІСЦЕВОГО) БЮДЖЕТУ НА РЕЄСТРАЦІЙНИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ) ТА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, УКЛЮЧЕНИХ ДО МЕРЕЖІ РОЗПОРЯДНИКІВ ВИЩОГО РІВНЯ, станом на 1 січня 20__ року (Додаток 22 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
РЕЄСТР ЗМІН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ)/ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)/ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Додаток 14 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 р. N 938)
РЕЄСТР ЗМІН ДО МЕРЕЖІ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ в 20__ році (Додаток 2 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (у редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 13 лютого 2009 р. N 60) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 грудня 2009 р. N 554)
РЕЄСТР ЗМІН ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА 20__ РІК (Додаток 13 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 28 грудня 2010 р. N 507)
РЕЄСТР ЗМІН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ НА 20___ РІК (Додаток 13 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 р. N 938)
РЕЄСТР ЗМІН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ/ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ) (Додаток 12 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
РЕЄСТР ЗМІН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСУ (Додаток 11 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
РЕЄСТР ЗМІН зведення показників спеціального фонду на 20__ рік (Додаток 13 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
РЕЄСТР ЗОБОВ'ЯЗАНЬ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ БЮДЖЕТУ
РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
РЕЄСТР ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ
РЕЄСТР ПЛАТНИКІВ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ* (КОШТИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ТА ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ)
РЕЄСТР ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
РЕЄСТР ПРЕД'ЯВЛЕНИХ ДО АВАЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛІВ
РЕЄСТР ПРЕД'ЯВЛЕНИХ ДО ВРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ
РЕЄСТР ПРЕД'ЯВЛЕНИХ ДО ОПЛАТИ ВЕКСЕЛІВ
РЕЄСТР ПРЕД'ЯВЛЕНИХ У ЗАСТАВУ ВЕКСЕЛІВ
РЕЄСТР ПРИЙМАЛЬНИХ КВИТАНЦІЙ НА ОТРИМАНЕ ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ МОЛОКО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ НА МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 13 БЕРЕЗНЯ 2008 Р. N 143)
РЕЄСТР ПРИЙМАННЯ ЗЕРНА ТА ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА № 78)
РЕЄСТР ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (Типова форма N М-13 (Затверджена наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 193)
РЕЄСТР ПРО ЗАКУПІВЛЮ МОЛОКА В ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ (ФОРМА № 3-ПК (МС)
РЕЄСТР ПРО ЗАЛИШКИ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО (МІСЦЕВОГО) БЮДЖЕТУ НА РЕЄСТРАЦІЙНИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ), ІНШИХ РАХУНКАХ, ВІДКРИТИХ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ, ТА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ, ВІДКРИТИХ В УСТАНОВАХ БАНКІВ, станом на 1 січня 20__ року (Додаток 21 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
РЕЄСТР ПРОДАНИХ ВЕКСЕЛІВ
РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ
РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ (Додаток 18 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті)
РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ БЮДЖЕТУ
РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ (2-ФМ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України 26.08.2010 № 148)
РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ (ФОРМА N 2-ФМ ) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ВІД 13 ТРАВНЯ 2003 Р. N 48 (У РЕДАКЦІЇ НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ВІД 17 СЕРПНЯ 2005 Р. N 161) )
РЕЄСТР антикварних речей, що виставлені на продаж (Додаток 1 до Правил торгівлі антикварними речами)
РЕЄСТР отриманих та виданих податкових накладних (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ДПА України 30.06.2005 N 244 (у редакції наказу ДПА України 26.10.2009 N 582)
РЕЄСТР приймальних квитанцій на отримане від сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно чисте молоко для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 13 березня 2008 р. N 143)
РЕЄСТР форм звітів про заборгованість бюджетних установ (Додаток 32 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
РЕЄСТР форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду (Додаток 31 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
РЕЄСТР форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 30 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ З РАХУНКУ НА ПОГАШЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ від ____ 20__р. Додаток 3 до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 березня 2012 р. N 309
РЕЕСТР ДЕПОНИРОВАННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (MS EXCEL)
Реєстр документів по реалізації готової продукції біологічних активів (безготівкові розрахунки) (Форма № 6.1 с.-г. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
Реєстр документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за цінами реалізації) (Форма № 6.3 с.-г. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1002)
Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки) (Форма № 6.2 с.-г. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня, станом на 1 січня 20____ року (Додаток 21 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Реєстр заяв сільськогосподарських товаровиробників для страхування сільськогосподарських культур з державною підтримкою (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600)
Реєстр на часткове фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Додаток 2 до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
Реєстр на часткове фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Додаток 2 до Порядку часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
Реєстр повернутих марок акцизного податку від ___ _________ 20___ року № ____" ( ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1021)
Реєстр про закупівлю молока в господарствах населення (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 1 липня 2002 р. N 176)
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 20__ року (Додаток 20 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Реєстр страхувальників, які мають право на отримання компенсації вартості страхових платежів за рахунок коштів державного бюджету (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600)
Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (Додаток 31 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду (Додаток 30 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 29 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group