ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
РОЗРАХУНОК
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗРАХУНКИ З ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ
ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
КОНТРОЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК витрат продуктів за нормами рецептур на виготовлені вироби за час (Додаток 19 до пункту 2.5 Методичних рекомендацій)
КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ (Додаток 2до Податкової накладної)
Контрольный расчет расхода специй и соли (Специализированная форма N 5-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
ПОВІДОМЛЕННЯ – РОЗРАХУНОК (Додаток 1 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. N 21-5)
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 17 БЕРЕЗНЯ 2005 Р. N 111)
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1019)
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2012 р. N 1404)
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ З РЕКЛАМИ
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕЗИДЕНТА, ЩО НАРАХОВУЄ ДИВІДЕНДИ ПЛАТНИКАМ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ 04.12.2003 N586 (У РЕДАКЦІЇ НАКАЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 03.10.2007 N 560))ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕЗИДЕНТА, ЩО НАРАХОВУЄ ДИВІДЕНДИ ПЛАТНИКАМ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА ВИДОБУТІ НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ НА РОДОВИЩАХ З ВАЖКОВИДОБУВНИМИ ТА ВИСНАЖЕНИМИ ЗАПАСАМИ
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РИНКОВОГО ЗБОРУ
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ (ФОРМА № 1ДФ)
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ
ПОКАЗНИКИ РОЗРАХУНКІВ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК (Додаток до Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб до рядків 09, 10, 11)
ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ, НАРАХОВАНОГО НА ВАРТІСТЬ ПОСТАВЛЕНИХ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, М'ЯСА ТА М'ЯСОПРОДУКТІВ У ____ РОЦІ
ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ НАДХОДЖЕННЯ І СПРЯМУВАННЯ СУМ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ, НАРАХОВАНОГО НА ВАРТІСТЬ ПОСТАВЛЕНИХ МОЛОКА, МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, М'ЯСА ТА М'ЯСОПРОДУКТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ З ПОСТАВЛЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ МОЛОКА ТА М'ЯСА В ЖИВІЙ ВАЗІ (У РОЗРІЗІ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН) (Додаток 1 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 152)
ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК надходження і використання коштів з податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів у _____ році
ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ (СХЕМА) ПРО ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ СУМ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЧАСТИНІ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ЗАРАХУВАННЮ НА ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ДОДАТОК № 1)
ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ (СХЕМА) ПРО ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ СУМ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЧАСТИНІ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ЗАРАХУВАННЮ НА ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ДОДАТОК № 2)
Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1013)
Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1013)
Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1012)
Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1011)
Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1011)
Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1019)
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 23 грудня 2008 р. N 802)
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 23 грудня 2008 р. N 802)
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 23 грудня 2008 р. N 802)
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1020)
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 29 вересня 2003 р. N 451)
Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 10.11.2009 № 624)
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ТИПОВАЯ ФОРМА № Т-52)
РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА РЕКЛАМУ
РАСЧЕТ СБОРА ЗА ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОЙ СИМВОЛИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) С МЕСТНОЙ СИМВОЛИКОЙ В Г. ХАРЬКОВЕ
РАСЧЕТ СУММЫ СОБРАННОГО И ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ РЫНОЧНОГО СБОРА В Г. ХАРЬКОВЕ
РАСЧЕТ СУММЫ СОБРАННОГО И ПЕРЕЧИСЛЕННОГО СБОРА ЗА ПАРКОВКУ АВТОТРАНСПОРТА В Г. ХАРЬКОВЕ
РОЗРАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОСТУ (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-11 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73)
РОЗРАХУНОК (ЗВІТ) ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ, ЯКИМИ ОТРИМАНО ДОХОДИ ІЗ ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ (Таблиця 1) РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙ З БЕЗПРОЦЕНТНИМИ (ДИСКОНТНИМИ) ОБЛІГАЦІЯМИ ЧИ КАЗНАЧЕЙСЬКИМИ (Додаток ПН до рядка 21 Податкової декларації з податку на прибуток банку [Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1683 від 21 грудня 2011 р.)
РОЗРАХУНОК 10 ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (БЕЗ ВРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТІСТЬ І АКЦИЗНОГО ЗБОРУ), НА ВИПУСК ЯКОЇ З ТИМЧАСОВИМ ВІДХИЛЕННЯМ ВІД ВИМОГ ВІДПОВІДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЇЇ ЯКОСТІ ВИДАНО ДОЗВІЛ ДЕРЖСТАНДАРТОМ УКРАЇНИ
РОЗРАХУНОК N ___ податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку (Додаток до Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб до рядків 09, 10, 11)
РОЗРАХУНОК ІНДЕКСАЦІЇ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
РОЗРАХУНОК ІНШИХ ДОХОДІВ СТРАХОВИКА (Додаток ІД до рядка 04 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК ІНШИХ ДОХОДІВ СТРАХОВИКА (Додаток ІД до рядка 05 податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ФІЛІЙ ТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
РОЗРАХУНОК АВАНСОВИХ ПЛАТЕЖІВ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (11010200)
РОЗРАХУНОК АВАНСОВОГО ВНЕСКУ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА СУМУ ВИПЛАЧЕНИХ ДИВІДЕНДІВ ( Додаток АВ до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
РОЗРАХУНОК АВАНСОВОГО ВНЕСКУ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА СУМУ ВИПЛАЧЕНИХ ДИВІДЕНДІВ (Додаток АВ до рядка 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1683 від 21 грудня 2011 р.)
РОЗРАХУНОК АВАНСОВОГО ВНЕСКУ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА СУМУ ВИПЛАЧЕНИХ ДИВІДЕНДІВ (Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
РОЗРАХУНОК АВАНСОВОГО ВНЕСКУ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА СУМУ ВИПЛАЧЕНИХ ДИВІДЕНДІВ (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р. Звітна Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
РОЗРАХУНОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ДОДАТОК 1 ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ТЕРМІНИ СПЛАТИ І ПОДАННЯ РОЗРАХУНКУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ВІД 20.02.2008 Р. N 101)
РОЗРАХУНОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ДОДАТОК 3 ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ТЕРМІНИ СПЛАТИ І ПОДАННЯ РОЗРАХУНКУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ВІД 20.02.2008 Р. N 101)
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ (Додаток АМ до рядків 06.5, 06.6, 06.7, 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИДОБУТКОМ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ВИТРАТИ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ, МОДЕРНІЗАЦІЮ ТА ІНШІ ПОЛІПШЕННЯ СВЕРДЛОВИН ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 148.5 СТАТТІ 148 РОЗДІЛУ ІІІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-15)
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ) (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-14)
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ПО АВТОТРАНСПОРТУ (Типова форма N ОЗ-16 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. N 352)
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ПО ОСНОВНИХ ЗАСОБАХ, ЯКІ НАДІЙШЛИ ТА ВИБУЛИ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА № 60)
РОЗРАХУНОК БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА (Додаток 3 до пункту 4.10 Порядку встановлення наявності та розміру корпоративних прав держави в майні господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності, та підготовки їх до приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна Українивід 24 липня 2007 р. N 1229)
РОЗРАХУНОК БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
РОЗРАХУНОК ВІДОКРЕМЛЕНИХ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ, ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НЕРЕЗИДЕНТА, ЩО ПРОВОДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО, НА ПІДСТАВІ СКЛАДАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО БАЛАНСУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗРАХУНОК ВІДРАХУВАНЬ ВІД НАДХОДЖЕНЬ ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ
РОЗРАХУНОК ВІДРАХУВАНЬ ВІД ПЛАТИ ЗА ТРАНЗИТ АМІАКУ АБО ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
РОЗРАХУНОК ВІДРАХУВАНЬ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 10 ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ З ВІДХИЛЕННЯМ ВІД ВИМОГ СТАНДАРТІВ
РОЗРАХУНОК ВІДРАХУВАНЬ ЗА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ПРИ ВИДОБУТКУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ) (ДОДАТОК № 5)
РОЗРАХУНОК ВІДРАХУВАНЬ ЗА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (СТОСОВНО ВИДОБУТИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЧАСТИНА ЯКИХ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В НЕПЕРЕРОБЛЕНОМУ ВИГЛЯДІ (ДОДАТОК № 3)
РОЗРАХУНОК ВІДРАХУВАНЬ ЗА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (СТОСОВНО ВИДОБУТИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЧАСТИНА ЯКИХ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В ПЕРЕРОБЛЕНОМУ ВИГЛЯДІ)
РОЗРАХУНОК ВІДРАХУВАНЬ ЧАСТИНИ ПЛАТИ ЗА ТРАНЗИТ ГАЗУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
РОЗРАХУНОК ВІДРАХУВАНЬ ЧАСТИНИ ПЛАТИ ЗА ТРАНЗИТ ГАЗУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
РОЗРАХУНОК ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (БЕЗ ВРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТІСТЬ І АКЦИЗНОГО ЗБОРУ), НА ВИПУСК ЯКОЇ З ТИМЧАСОВИМ ВІДХИЛЕННЯМ ВІД ВИМОГ ВІДПОВІДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЇЇ ЯКОСТІ ВИДАНО ДОЗВІЛ ДЕРЖСТАНДАРТОМ УКРАЇНИ
РОЗРАХУНОК ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ ПО ВИПЛАТІ КОМПЕНСАЦІЙ І НАДАННЮ ПІЛЬГ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІПОСТРАЖДАЛИ В НАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИПЛАТОЮ КОМПЕНСАЦІЙ УЧАСНИКАМ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧАЕС
РОЗРАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ДО ВАГИ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА 98А)
РОЗРАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ВАГИ ДОХОДУ (ВИРУЧКИ) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗРАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, НА ВЕЛИЧИНУ ЯКИХ ЗМЕНШЕНО СУМУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У МЕЖАХ ПІВНІЧНОКРИМСЬКОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЗОНИ "СИВАШ"
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НЕРЕЗИДЕНТОМ, ЩО МАЄ ОФШОРНИЙ СТАТУС ( Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та рядка 06.5.38 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НЕРЕЗИДЕНТОМ, ЩО МАЄ ОФШОРНИЙ СТАТУС (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1352 від 28 жовтня 2011р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011 р. Додаток ВО до рядка 06.4.17 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НЕРЕЗИДЕНТОМ, ЩО МАЄ ОФШОРНИЙ СТАТУС (затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ У СУМІ, ЩО СТАНОВИТЬ 85 ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ), ПРИДБАНИХ У НЕРЕЗИДЕНТІВ, ЩО МАЮТЬ ОФШОРНИЙ СТАТУС ( Додаток ВО до рядка 06.35 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
РОЗРАХУНОК ВНЕСКІВ ДО ДЕРЖАВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ФОНДУ
РОЗРАХУНОК ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
РОЗРАХУНОК ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ
РОЗРАХУНОК ДОТАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРОВИРОБНИКАМ ЗА ПОСТАВЛЕНІ ПЕРЕРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ (Додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 152)
РОЗРАХУНОК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УРЕГУЛЮВАННЯМ СУМНІВНОЇ (БЕЗНАДІЙНОЇ) ЗАБОРГОВАНОСТІ (Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 06.43 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
РОЗРАХУНОК ЕКСПОРТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (ДОДАТОК 1 ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ)РОЗРАХУНОК ЕКСПОРТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
РОЗРАХУНОК З ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПАЛИВОМ ГРОМАДЯН, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
РОЗРАХУНОК З РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА НАФТУ І ПРИРОДНИЙ ГАЗ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ НА РОДОВИЩАХ З ВАЖКОВИДОБУВНИМИ ТА ВИСНАЖЕНИМИ ЗАПАСАМИ (ДОДАТОК № 2)
РОЗРАХУНОК З РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (ДОДАТОК № 1)
РОЗРАХУНОК З РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА НАФТУ, ТОВАРНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ І СТАБІЛЬНИЙ ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ НА РОДОВИЩАХ З ВАЖКОВИДОБУВНИМИ ТА ВИСНАЖЕНИМИ ЗАПАСАМИ (Додаток 2 до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, товарний природний газ і стабільний газовий конденсат)
РОЗРАХУНОК З РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА НАФТУ, ТОВАРНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ І СТАБІЛЬНИЙ ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (Додаток 1 до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, товарний природний газ і стабільний газовий конденсат)
РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВОДАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗБОРУ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВОДАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ за __ 200_ рік (за I квартал, півріччя, 9 місяців та рік) (Додаток 2 до Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне водокористування в частині використання води, затверджено наказом від 01.10.1999 р. N 231/539/118/219 (із змінами, внесеними наказами від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28, від 09.12.2008 р. N 1464/768/831/638)
РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ТА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ЛІСОВОГО ФОНДУ
РОЗРАХУНОК ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ З ВИРОБЛЕНИХ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
РОЗРАХУНОК ЗБОРУ У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ЩО ПРОДАЄТЬСЯ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ)
РОЗРАХУНОК ЗБОРУ У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ЩО ПРОДАЄТЬСЯ ПОЗА ОПТОВИМ РИНКОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ, ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЯКИМ ВСТАНОВЛЕНО ГРОШОВУ ОЦІНКУ
РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
РОЗРАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ НАРАХОВАНОЇ СУМИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК (Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
РОЗРАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СПЛАТИ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
РОЗРАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СПЛАТИ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (ФОРМА № 22)
РОЗРАХУНОК КОМПЕНСАЦІЇ ВТРАТ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ (Додаток 2 до Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 8 липня 2010 р. N 795)
РОЗРАХУНОК КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ
РОЗРАХУНОК КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ
РОЗРАХУНОК КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ (ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 30.04.2003 Р)
РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ
РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ (Додаток 2 до Податкової накладної) (в редакції Наказу Міністерства фінансів України 01.11 .2011 № 1379)
РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ( Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість)
РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (зі змінами, внесеними Наказом Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 р. N 313)
РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНОЇ) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)
РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СПЕЦІАЛЬНОЇ) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)
РОЗРАХУНОК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ОЗСГ-5 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2007 Р. N 701)
РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ СУМИ РЕЗЕРВУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКРИТТЯ ВТРАТ ВІД НЕПОВЕРНЕНИХ КРЕДИТІВ на _ 200_ року (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) (Додаток 5 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 р. N 177)
РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ТИМЧАСОВОГО КАСОВОГО РОЗРИВУ (Додаток 3 до Порядку покриття у 2010 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 14 червня 2010 р. N 194)
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ), ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ І ПІДЛЯГАЄ ПРОДАЖУ ЗА МЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, РОЗТАШОВАНОГО НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ОДЕРЖАНОГО ВІД ІНВЕСТУВАННЯ В ЙОГО РЕКОНСТРУКЦІЮ АБО В ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЮ
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ І ПІДЛЯГАЄ ПРОДАЖУ ЗА МЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ І (ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИРОБЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА, ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) СУБ'ЄКТА ВІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ "ПОРТО-ФРАНКО", ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО (ПІДРОЗДІЛУ) ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ)
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) СУБ'ЄКТА СЕЗ "ЯВОРІВ", ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИРОБЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) СУБ'ЄКТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ "ПОРТО-ФРАНКО", ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) СУБ'ЄКТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ "СЛАВУТИЧ", ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ І ПІДЛЯГАЄ ПРОДАЖУ ЗА МЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ) СУБ'ЄКТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ТИПУ "КУРОРТОПОЛІС-ТРУСКАВЕЦЬ"
РОЗРАХУНОК ОБЧИСЛЕННЯ ПРИБУТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ)(В ШОСТКЕ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ) ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКЦІЯ ЯКОГО ВИГОТОВЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
РОЗРАХУНОК ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТА, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПОДАТКОВИМ ОРГАНОМ (ДОДАТОК № 2)
РОЗРАХУНОК ПИТОМОЇ ВАГИ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ) ДО ВАРТОСТІ ВСІХ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ) (Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої))
РОЗРАХУНОК ПИТОМОЇ ВАГИ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ) ДО ВАРТОСТІ ВСІХ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ) (Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)
РОЗРАХУНОК ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ ГОТЕЛЬНОГО ЗБОРУ
РОЗРАХУНОК ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ УРАНУ, СИРОВИНИ ЮВЕЛІРНОЇ (ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ), ЮВЕЛІРНО-ВИРОБНОЇ (НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ), ВИРОБНОЇ (ВИРОБНЕ КАМІННЯ) ТА ОБЛИЦЬОВУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
РОЗРАХУНОК ПЛАТЕЖІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РИБНИХ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ
РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ В ЦІЛЯХ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИДОБУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН
РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ КАМ'ЯНОГО, ВУГІЛЛЯ БУРОГО, МЕТАЛЕВИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, СИРОВИНИ НЕРУДНОЇ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ, ГІРНИЧО-ХІМІЧНОЇ, ГІРНИЧОРУДНОЇ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ СИРОВИНИ
РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ ЗОЛОТОРУДНОЇ (ЗОЛОТО-ПОЛІМЕТАЛІЧНОЇ) СИРОВИНИ ТА БУРШТИНОВОЇ РУДИ
РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ВИХОДЯЧИ З ОБСЯГІВ ВИДОБУТИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН (ДЛЯ НАФТИ, КОНДЕНСАТУ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ПІДЗЕМНИХ ВОД (МІНЕРАЛЬНИХ, ТЕРМАЛЬНИХ,ПРОМИСЛОВИХ), РОПИ, МІНЕРАЛЬНИХ ГРЯЗЕЙ ТА МУЛУ)
РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ
РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ, КОНДЕНСАТУ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ (В ТОМУ ЧИСЛІ СУПУТНЬОГО ПРИ ВИДОБУТКУ НАФТИ), ПІДЗЕМНИХ ВОД (ТЕРМАЛЬНИХ, ПРОМИСЛОВИХ), РОПИ, МІНЕРАЛЬНИХ ГРЯЗЕЙ ТА МУЛУ
РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ УРАНУ, СИРОВИНИ ЮВЕЛІРНОЇ (ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ), ЮВЕЛІРНО-ВИРОБНОЇ (НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ), ВИРОБНОЇ (ВИРОБНЕ КАМІННЯ) ТА ОБЛИЦЬОВУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА ПЕРШИЙ /БАЗОВИЙ/ МІСЯЦЬ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА БАЛАНСІ
РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА КОРИСТУВАННЯ ВОДАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТІКИ
РОЗРАХУНОК ПО КОМУНАЛЬНОМУ ПОДАТКУ
РОЗРАХУНОК ПО РЕНТНІЙ ПЛАТІ ЗА НАФТУ І ПРИРОДНИЙ ГАЗ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
РОЗРАХУНОК ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(И) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(и) (Додаток ВП до рядків 16-19 та 21-24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПРИ ВИПЛАТІ ПРИБУТКУ НЕРЕЗИДЕНТУ
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО СПЛАТИ КОНСОЛІДОВАНОГО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.01.2011 N 36)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(И) (Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(И) ( Додаток ВП до рядків 23-26 та 28-31 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(И) (Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(И) (Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(И) (Додаток ВП до податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(И) (Додаток ВП до рядків 24-27 та 29-32 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(И) (Додаток ВП до рядків 33 – 36 та 38 – 42 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(И) (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 759 від 22 червня 2012 р. Додаток ВП до податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПЕРІОД, У ЯКОМУ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ(КИ) (Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, СУМ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО РЕАЛІЗУЄ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ У ВІЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ АБО НА ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ
РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ОТРИМАНИЙ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПАТЕНТУВАННЮ ( Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ОТРИМАНИЙ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПАТЕНТУВАННЮ ( Додаток ТП до рядка 12 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ОТРИМАНИЙ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПАТЕНТУВАННЮ (Додаток ТП до рядків 10 та 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1683 від 21 грудня 2011 р)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ОТРИМАНИЙ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПАТЕНТУВАННЮ (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р. Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ ДО БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (Додаток ПК до рядка 13.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ, ЩО ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ, ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПІЛЬГИ (Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
РОЗРАХУНОК ПРИРОДНИХ ВТРАТ НАФТОПРОДУКТІВ (ДОДАТОК 32 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 29-НП)
РОЗРАХУНОК ПРИРОДНИХ ВТРАТ НАФТОПРОДУКТІВ (НАФТИ) ДОДАТОК 31 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 28-НП)
РОЗРАХУНОК ПРИРОДНОГО УБУТКУ НАФТОПРОДУКТІВ (ТИПОВА ФОРМА № 36-НП)
РОЗРАХУНОК ПРИРОСТУ (УБУТКУ) БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ (РАХУНКИ 20, 22, 23, 25, 26, 28) РОЗРОБЛЮВАЛЬНА ТАБЛИЦЯ 1.
РОЗРАХУНОК ПРИРОСТУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
РОЗРАХУНОК РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 25 червня 2003 р. N 311)
РОЗРАХУНОК РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 25 червня 2003 р. N 311)
РОЗРАХУНОК РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 25 червня 2003 р. N 311)
РОЗРАХУНОК РИНКОВОГО ЗБОРУ
РОЗРАХУНОК РИНКОВОГО ЗБОРУ
РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТ
РОЗРАХУНОК СЕРЕДНІХ ЦІН ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ ЦІН І ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ (ФОРМА № 1-ПІ)
РОЗРАХУНОК СЕРЕДНІХ ЦІН ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ (ФОРМА № 1-ТІ)
РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УСТАНОВКОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (Додаток 2 до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб’єктів господарської діяльності затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 2 листопада 2012 р. N 1421)
РОЗРАХУНОК СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ СУБ'ЄКТОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА - ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 28 лютого 2003 р. N 98 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 20 квітня 2005 р. N 145)
РОЗРАХУНОК СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ СУБ'ЄКТОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА - ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЩО СПЛАЧУЄ ПОДАТОК ЗА СТАВКОЮ 10 ВІДСОТКІВ
РОЗРАХУНОК СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ СУБ'ЄКТОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА - ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЩО СПЛАЧУЄ ПОДАТОК ЗА СТАВКОЮ 10 ВІДСОТКІВ
РОЗРАХУНОК СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ СУБ'ЄКТОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА - ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЩО СПЛАЧУЄ ПОДАТОК ЗА СТАВКОЮ 6 ВІДСОТКІВ
РОЗРАХУНОК СПЛАТИ ЗБОРУ ЗА ПАРКОВКУ АВТОМОБІЛІВ
РОЗРАХУНОК СПЛАТИ ЗБОРУ ЗА ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ М. КИЄВА
РОЗРАХУНОК СПЛАТИ КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ
РОЗРАХУНОК СУМ ДОТАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРОВИРОБНИКАМ ЗА ПОСТАВКУ ПЕРЕРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ (ДОДАТОК 2 ДО ПОРЯДКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 12 ТРАВНЯ 1999 Р. N 805 (ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2007 Р. N 596))РОЗРАХУНОК СУМ ДОТАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРОВИРОБНИКАМ ЗА ПОСТАВКУ ПЕРЕРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ
РОЗРАХУНОК СУМ ЗБОРУ ДО ФОНДУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
РОЗРАХУНОК СУМ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВОМ-МОНОПОЛІСТОМ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕВИЩЕННЯМ РОЗРАХУНКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
РОЗРАХУНОК СУМИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЄТЬСЯ СУМА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ЗА ПОДАТКОВИМ ВЕКСЕЛЕМ З УРАХУВАННЯМ ФАКТИЧНИХ ВТРАТ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО У ПРОЦЕСІ ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
РОЗРАХУНОК СУМИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ПОГАШЕННЮ НА СУМУ ФАКТИЧНИХ ВТРАТ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО
РОЗРАХУНОК СУМИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ЗА СПЕЦИФІЧНИМИ СТАВКАМИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ (Додаток 3 до Декларації акцизного податку)
РОЗРАХУНОК СУМИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ВТРАЧЕНИХ МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ, ЩО БУЛИ ПРИДБАНІ ДЛЯ МАРКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ, З УРАХУВАННЯМ ПЛАНОВИХ ЩОМІСЯЧНИХ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (Додаток 5 до Декларації акцизного податку)
РОЗРАХУНОК СУМИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ), НА ЯКІ ВСТАНОВЛЕНО СПЕЦИФІЧНІ СТАВКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ (Додаток 1 до Декларації акцизного податку)
РОЗРАХУНОК СУМИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ, НА ЯКІ ВСТАНОВЛЕНО СПЕЦИФІЧНІ ТА АДВАЛОРНІ СТАВКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ОДНОЧАСНО (Додаток 2 до Декларації акцизного податку)
РОЗРАХУНОК СУМИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ, ЩО ЗБІЛЬШУЄ АБО ЗМЕНШУЄ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВНАСЛІДОК ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ (Додаток 6 до Декларації акцизного податку)
РОЗРАХУНОК СУМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
РОЗРАХУНОК СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д3) (Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість)
РОЗРАХУНОК СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (ДОДАТОК 3 ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ)
РОЗРАХУНОК СУМИ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ІЗ СУМ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ
РОЗРАХУНОК СУМИ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ІЗ СУМ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ ЗА ___ 200_ РОКУ (Додаток 34 до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою Правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 р. N 21-1 (у редакції постанов Правління Пенсійного Фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2, від 25.01.2008 р. N 3-3)
РОЗРАХУНОК СУМИ ДОХОДУ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВИКОНАННЯМ ДОВГОСТРОКОВИХ ДОГОВОРІВ КОНТРАКТІВ) (ФОРМА 2-ДДЗ)
РОЗРАХУНОК СУМИ ЗБОРУ У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (ДОДАТОК ДО ПОРЯДКУ У РЕДАКЦІЇ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 06 ЧЕРВНЯ 2007 Р. N 801)
РОЗРАХУНОК СУМИ ЗБОРУ У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (Додаток до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2005 р. N 442 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. N 359)
РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЯКИМ ВСТАНОВЛЕНО ГРОШОВУ ОЦІНКУ
РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЯКИМ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ГРОШОВУ ОЦІНКУ
РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
РОЗРАХУНОК СУМИ КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ
РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ
РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПДФО), ЩО ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ ПЛАТНИКУ ПОДАТКУ АБО СПЛАТІ ДО БЮДЖЕТУ, У ТОМУ ЧИСЛІ У ЗВ'ЯЗКУ З НАРАХУВАННЯМ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ
РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ З РЕКЛАМИ
РОЗРАХУНОК СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
РОЗРАХУНОК СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ ЗА ________МІСЯЦЬ 200_ РОКУ (Додаток 23 до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою Правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 р. N 21-1(у редакції постанови Правління Пенсійного Фонду України від 10 березня 2009 р. N 10-3)
РОЗРАХУНОК СУМИ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ (ДИВІДЕНДІВ) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПЕРЕРАХУВАННЮ ДО БЮДЖЕТУ ЗА ПІДСУМКАМИ
РОЗРАХУНОК СУМИ, ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ (ПЕРЕРАХУВАННЮ) ДО БЮДЖЕТУ
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШИМИ, НІЖ ЦІННІ ПАПЕРИ, КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ (Додаток ЦП до рядків 05.15 та 05.16 додатка ІД до рядка 05 податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ДЕРИВАТИВАМИ ТА ІНШИМИ, НІЖ ЦІННІ ПАПЕРИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ (Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ДЕРИВАТИВАМИ ТА ІНШИМИ, НІЖ ЦІННІ ПАПЕРИ, КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ( Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ДЕРИВАТИВАМИ ТА ІНШИМИ, НІЖ ЦІННІ ПАПЕРИ, КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ (Додаток ЦП до рядка 05 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА ВИПЛАТУ ТА ДОСТАВКУ ПЕНСІЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ 2 ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ" В ЧАСТИНІ ПЕНСІЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ "А" СТ. 13 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (КРІМ ПРАЦІВНИКІВ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАЙНЯТИХ ПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ НА ПІДЗЕМНИХ РОБОТАХ З ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ, СЛАНЦЮ, РУДИ ТА ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, НА БУДІВНИЦТВІ ШАХТ ТА РУДНИКІВ), за 200_ рік (Додаток 7 до пункту 6.4 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України)
РОЗРАХУНОК ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ (ДОХОДУ), ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2005 РОЦІ ТА ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2006 РОЦІ
РОЗРАХУНОК ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ), ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВНИМИ УНІТАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАННЯМИ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 16.05.2011 N 285)
РОЗРАХУНОК ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ), ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2007 РОЦІ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ 03.04.2007 N 207)РОЗРАХУНОК ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ), ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2007 РОЦІ
РОЗРАХУНОК ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ), ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2008 РОЦІ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 12.05.2008 N 294)
РОЗРАХУНОК ЧАСТКИ ІНШИХ ВИТРАТ (Додаток ІВ до рядка 06 податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК ЧАСТКИ ІНШИХ ВИТРАТ (Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК ЧАСТКИ ІНШИХ ВИТРАТ(Додаток ІВ до рядка 06 податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика [Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 759 від 22 червня 2012 р.] )
РОЗРАХУНОК ЧАСТКИ АМОРТИЗАЦІЇ (Додаток АМ до рядків 07.1.4 – 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
РОЗРАХУНОК ЧАСТКИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
РОЗРАХУНОК ЧАСТКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИЦТВА ЗА 20__ РІК (Додаток затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 р. N 772)
РОЗРАХУНОК ЧАСТОК ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) У МАЙНІ (Додаток 2 до пункту 4.9 Порядку встановлення наявності та розміру корпоративних прав держави в майні господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності, та підготовки їх до приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна Українивід 24 липня 2007 р. N 1229 )
РОЗРАХУНОК коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2 до Податкової накладної )
РОЗРАХУНОК коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2 до Податкової накладної)
РОЗРАХУНОК оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності ( ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 115)
РОЗРАХУНОК оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 № 115)
РОЗРАХУНОК оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 № 115)
РОЗРАХУНОК орендної плати
РОЗРАХУНОК платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (Додаток до пункту 2.2. Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів)
РОЗРАХУНОК податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку ( Додаток до Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб до рядків 09, 10, 11)
РОЗРАХУНОК прогнозної потреби спирту на _____ квартал 200_ р. (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПА України від 29 жовтня 2002 р. N 515)
РОЗРАХУНОК сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені переробним підприємствам (Додаток 2 до Порядку)
РОЗРАХУНОК суми акцизного збору, на яку зменшується сума акцизного збору за податковим векселем з урахуванням фактичних втрат спирту етилового у процесі транспортування, зберігання та виробництва готової продукції (Додаток 2 до Порядку)
РОЗРАХУНОК суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (Додаток до Порядку)
РОЗРАХУНОК-ПОВІДОМЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ КОНСОЛІДОВАНОГО ПОДАТКУ МІЖ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ ТА ФІЛІЯМИ
Розрахунок (звіт) податкових зобов‘язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3 (Додаток ПН до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7) (Додаток 7 до податкової декларації з податку на додану вартість)
Розрахунок інших доходів страховика (Додаток ІД до рядка 04 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
Розрахунок № податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1 Кодексу (Додаток 1 до Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності)
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів (Додаток АВ до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів (Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
Розрахунок амортизації (Додаток АМ до рядків 06.5, 06.6, 06.7, 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус (Додаток ВО до рядка 05.1.5 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та рядка 06.5.19 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус (Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та рядка 06.5.38 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
Розрахунок витрат страховика (Додаток ВС до рядків 06, 08 Податкової декларації з податку на прибуток страховика)
Розрахунок витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус (Додаток ВО до рядка 06.35 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі (Додаток 8 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні)
Розрахунок доходів страховика (Додаток ДС до рядків 02 - 04 Податкової декларації з податку на прибуток страховика)
Розрахунок доходів та витрат, пов’язаних з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості (Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 06.43 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Розрахунок зменшення нарахованої суми податку на прибуток (Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість)
Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість)
Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ДП1)
Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ДП1) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)
Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ДП1) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))
Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (ДС1) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої))
Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)
Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))
Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС3) (Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої))
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДСп3) (Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДСп3) (Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДСп3) (Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))
Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и) (Додаток до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту)
Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку (ки) (Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) (Додаток ВП до рядків 33-36, 38-41 Податкової декларації з податку на прибуток страховика )
Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) (Додаток ВП до рядків 23-26 та 28-31 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) (Додаток ВП до рядків 33 – 36 та 38 – 42 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.01.2011 № 36)
Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 № 41)
Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 N 41)
Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 № 1492 )
Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (Додаток до Податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин)
Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях) (Додаток 1 до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин)
Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках) (Додаток 2 до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин)
Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за нафту або газовий конденсат (Додаток 1 до Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні)
Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за природний газ та/або нафтовий (попутний) газ (Додаток 2 до Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні)
Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (Додаток до Податкового розрахунку з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами)
Розрахунок податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 Кодексу (Додаток 2 до Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності)
Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню (Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню (Додаток ТП до рядка 12 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Розрахунок податку на прибуток, що сплачується до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (Додаток ПК до рядка 13.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Розрахунок природних втрат нафтопродуктів (нафти) (Додаток 31 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 28-НП)
Розрахунок природних втрат нафтопродуктів по АЗС (Додаток 32 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 29-НП)
Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (Додаток 1 до Декларації акцизного податку)
Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 01.12.2009 № 671)
Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту (Додаток 2)
Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за ___ місяць 200_ року (Додаток 23 до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України)
Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами (Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами (Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Розрахунок фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів “б”-“з” статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", з ___20__ року (Додаток 6 до пункту 6.4 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України)
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.05.2009 N259 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 07.10.2010 N 774)
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.05.2009 N259 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 07.10.2010 N 774)
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.05.2009 №259 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 07.10.2010 № 774)
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 16.05.2011 № 285)
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 21 травня 2009 р. N 259)
Розрахунок частки інших витрат (Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
Розрахунок частки амортизації (Додаток АМ до рядків 07.1.4 – 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)
ТИМЧАСОВІ ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК (ДО ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНОЇ)(Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість Затверджено наказом ДПА України від 30 вересня 2003 р. N 466 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 N 8)
УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК (ДО ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНОЇ)) (Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість Затверджено наказом ДПА Українивід 30 вересня 2003 р. N 466 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 N 8)
УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК (ДО ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ /СКОРОЧЕНОЇ/) Додаток 6 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 15 червня 2005 р. N 213) (Форма наведена з урахуванням змін, передбачених наказами ДПА України N 221 від 28 квітня 2009 р., N 313 від 12 травня 2010 р)
УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК (Додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 15 червня 2005 р. N 213)
УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК (Додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства)
УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК (ДО ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (спеціальної)) (Додаток 7 до ПОРЯДКУ заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість (в редакції наказу ДПА України від 12 травня 2010 р. N 313)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (Додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 № 41)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 № 1492)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої) (Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої) Додаток 6 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (спеціальної)) (Додаток 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу ) ( ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 № 41
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу ) ( ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 № 1492 )
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 N 41)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 N 1492
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) ( ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 № 41)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 N 41)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 № 1492)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 N 1492
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 N 41)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 № 41)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 № 1492)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)) (Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість)
ФОРМА РОЗРАХУНКУ ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ (ДЛЯ ПЛАТНИКІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ У ГІРСЬКИХ ЗОНАХ ТА НА ПОЛІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group