ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ІКУ ПРИДБАННЯ
ІНШІ ВИТРАТИ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1352 від 28 жовтня 2011 р.Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011 р. Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
АРКУШ ПЕРЕВІРЯННЯ (наявності та стану справ фонду) (Додаток 24 до п. 8.8.6)
АРКУШ-РОЗШИФРОВКА (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
БЛАНК ОБЛІКУ ПРОДАЖУ СІЛЬГОСППРОДУКТІВ І ХУДОБИ НА МІСЬКИХ РИНКАХ ( (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 № 352)
БЛАНК ОБЛІКУ ПРОДАЖУ СІЛЬГОСППРОДУКТІВ І ХУДОБИ НА МІСЬКИХ РИНКАХ за _____ місяць 200_ року (Форма N А (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 27.06.2008 р. N 216)
БЛАНК РЕЄСТРАЦІЇ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ (ПОСЛУГИ) за ___ (місяць) 20__ р. ( ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 221)
БЛАНК РЕЄСТРАЦІЇ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ (ПОСЛУГИ) за _______ (місяць) 200_ р. (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 18.06.2008 р. N 197)
БЛАНК ЩОМІСЯЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЦІН НА МІСЬКОМУ РИНКУ (N 2 (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 N 352)
БЛАНК ЩОМІСЯЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЦІН НА МІСЬКОМУ РИНКУ на 22 число ___20__ року (№ 2 (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.07.2009 р. № 272)
БЛОКНОТ ОБЛІКУ РОЗМІРІВ ПРОДАЖУ СІЛЬГОСППРОДУКТІВ НА МІСЬКОМУ РИНКУ (ФОРМА № 3) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 25.07.2007 Р. N 248)
БЛОКНОТ ОБЛІКУ РОЗМІРІВ ПРОДАЖУ СІЛЬГОСППРОДУКТІВ НА МІСЬКОМУ РИНКУ (Форма № 3 ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 № 352)
БЛОКНОТ РЕЄСТРАТОРА ЦІН НА МІСЬКОМУ РИНКУ (Форма № 4 ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 № 352)
БЛОКНОТ РЕЄСТРАТОРА ЦІН НА МІСЬКОМУ РИНКУ НА 22 ЧИСЛО КОЖНОГО МІСЯЦЯ (ФОРМА N 4 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 25.07.2007 Р. N 248 )
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПРОТЯГОМ __ РОКІВ (МІСЯЦІВ) ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (ФОРМА N 5-ГАРАНТ)
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ __ РОКІВ (МІСЯЦІВ) ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОТЯГОМ __ РОКІВ (МІСЯЦІВ) ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (ФОРМА N 3-ГАРАНТ)
ВАЛЮТНИЙ АУКЦІОН НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
ВИЛОВ РИБИ, ДОБУВАННЯ ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ (№1–риба (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 22.04.2011р. № 97)
ВИЛОВ РИБИ, ДОБУВАННЯ ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ за січень -___20__ року (№1–риба (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 22.04.2011р. № 97)
ВИМОГА ДО КОМОРИ (Додаток 4 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій)
ВИМОГА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ВИКОРИСТАНОЇ НЕ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ СУМИ СУБВЕНЦІЇ ДО ВІДПОВІДНОГО БЮДЖЕТУ
ВИМОГА на відпуск спирту на виробництво (Додаток 9 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового Форма П-29)
ВИСНОВОК ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ВИМОГАМ НАЛЕЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (GMP) (Додаток 10 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130)
ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
ВИТЯГ З РІЧНОГО РОЗПИСУ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ на 20__ рік (Додаток 54 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затверджено наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 16 квітня 2008 р. N 129, із змінами внесеними наказами Державного казначейства України від 13 лютого 2009 р. N 60, від 30 грудня 2009 р. N 554)
ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ, ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ, ГІПСУВАННЯ ТА ВАПНУВАННЯ ҐРУНТІВ (N 9-б-сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату України від 17 липня 2012 р. N 301)
ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ, ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ, ГІПСУВАННЯ ТА ВАПНУВАННЯ ҐРУНТІВ під урожай 20__ року (9-б-сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату України 17.07.2012 № 301)
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ(Додаток 6 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130)
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ЗАПОВНЮЄ ВИРОБНИК (ПРОДАВЕЦЬ) ФОРМА N 2-ГАРАНТ
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН дорожнього транспортного засобу (ДТЗ), його складових частин (Додаток 5 до пункту 52 Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів)
ГРОШОВИЙ ЧЕК (Додаток 13 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
Гарантійні зобов'язання Виконавця стосовно виконаних робіт (операцій) з технічного обслуговування і ремонту дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) та їхніх складових частин (Додаток 4 до пункту 51 Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів)
ДОВІДНИК ТОВАРНИХ ГРУП ТА ТОВАРІВ ЗА СТАТИСТИЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ (СКП) (ДОДАТОК ДО ФОРМИ № 3-ТОРГ ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 25.07.2007 N 248 ЗІ ЗМІНАМИ)
ДОДАТОК ДО ЛІЦЕНЗІЇ N НА ПРАВО РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ (Додаток N 3 Затверджено Наказом Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України від 10 травня 2011 р. N 245)
ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ" (Форма № 7)
ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (ФОРМА № 6)
ДОДАТОК до індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту (Додаток 9 до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валютівід нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам)
ДОЗВІЛ на виконання будівельних робіт (Додаток 4 до Порядку виконання будівельних робіт)
ДОПОМІЖНА ТАБЛИЦЯ до розрахунку виробництва (вирощування) худоби та птиці у господарствах населення за 200_ рік (Додаток 2 затверджений наказом Державного комітету статистики України від 5 серпня 2008 р. N 270)
Довідник товарних груп та товарів за Статистичною класифікацією продукції (СКП) (Додаток до форми № 3-торг Затверджено наказом Держкомстату від 26.08.2010 № 352)
Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" за 20__ рік (Додаток до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 Фінансова звітність за сегментами)
Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) (№ 24-енергетика (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 01.09.2010 № 371)
Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) Форма N 24-енергетика (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2007 р. N 215)
ЖИТЛОВИЙ ФОНД станом на 01.01.20___року (№ 1-житлофонд (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009р. № 235)
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА, РОЗМІЩЕННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ (ДОДАТОК 1)
ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК НОМЕНКЛАТУРИ ПРОДУКЦІЇ (Додаток 5 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130)
ЗАПИТАЛЬНИК ЩОМІСЯЧНОГО ІНТЕРВ‘Ю (№ 02 СГН ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 22.04.2011р. № 97 Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.21 Закону України "Про державну статистику")
ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ N ____ (РОЗДІЛУ ОПИСУ) (Додаток 10 до пунктів 5.1.15 - 5.1.19, 6.1.8, 6.2.2)
ЗБІР УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР на 1 грудня 20__ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель (непотрібне закреслити) (N 29-сг (меліорація) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 21.06.2010 р. N 234)
ЗБІР УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР на 1 грудня 20__ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель (непотрібне закреслити) (№ 29–сг (меліорація) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009р. №222)
ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ, ЩО НЕ ПРОХОДЯТЬ МИТНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ (№ 5-ЗЕЗ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 16.07.2010р. №283)
ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ за ______ квартал 20__р. (№ 2-ТП (повітря) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009р. №223)
ЗВІТ ПРО ПРИДБАННЯ (ПРОДАЖ) ТОВАРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПОТРЕБ ПАСАЖИРІВ І ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ за _______ квартал 20 __ року (№ 14-ЗЕЗ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 18.08.2009р. №314)
ЗВІТ САНАТОРНО - КУРОРТНОГО (ОЗДОРОВЧОГО) ЗАКЛАДУ ЗА 20__/__ РІК (№ 1- курорт (один раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.08.2009 р. № 321)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО КРЕДИТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (Додаток 7 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 р. N 938 )
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на ____ рік (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2004 р. N 845) (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2009 р. N 1512)
ЗВЕРНЕННЯ (Додаток 1 до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 грудня 2002 р. N 226 (у редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 14 грудня 2010 р. N 480)
ЗВЕРНЕННЯ (Додаток 2 до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 грудня 2002 р. N 226 (у редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 14 грудня 2010 р. N 480)
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (Додаток 2 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
ЗРАЗКИ ПІДПИСІВ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЯКИМ НАДАНО ПРАВО КОНТРОЛЬНОГО ТА/АБО ОДНООСОБОВОГО ПІДПИСУ НА ПЛАТІЖНИХ, РОЗРАХУНКОВИХ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТАХ (Додаток 6 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. N 221 (у редакції наказу Державного казначейства України від 25 листопада 2010 р. N 436)
Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів за ____ рік (Форма N 1-нотаріат (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства юстиції України від 21.10.2009 р. N 1915/5 за погодженням з Держкомстатом)
КІЛЬКІСТЬ ТА ВАРТІСТЬ МАЙНА ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ПРИВАТИЗОВАНИХ У СКЛАДІ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ АБО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
КАЛЕНДАР ВИДАЧІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ВИБУТТЯ Й АМОРТИЗАЦІЯ АКТИВІВ за 2011 рік (N 2-інвестиції (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату України 20.05.2011 N 120)
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за 20___ р. (N 2-інвестиції (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.07.2009 р. N 292)
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за ____ квартал 20 __ року (№ 2-інвестиції (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.07.2009 № 292)
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за ____ квартал 20__ р. (N 2-інвестиції (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.07.2009 р. N 292)
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за ____ квартал 20__ року ("N 2-інвестиції (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату України 20.05.2011 N 120)
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за січень ___ 200_ р. (Форма N 2-інвестиції квартальна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 15.10.2008 р. N 387)
КАРТКА ОБЛІКУ КАНДИДАТА НАУК на 1 жовтня ____ року
КАРТКА ОБЛІКУ КАНДИДАТА НАУК на 1 жовтня _____року (№ КН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 06.07.2009 № 230)
КВАРТИРНА ЧЕРГА ТА НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У 20__ РОЦІ (№ 4 - житлофонд (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 № 235)
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СТАВКАМ И ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПЕРЕШЕДШИХ НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ
КОНСОЛІДОВАНІ ПОЗАБАЛАНСОВІ ВИМОГИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК СКЛАДОВИХ КОМПЛЕКТНОГО ОБ’ЄКТА (Додаток 1 до Порядку здійснення митних процедур, пов’язаних із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у розібраному чи незібраному вигляді затвердженого Наказом Державної митної служби України від 31 січня 2011 р. N 65)
КОШТОРИС ДЮСШ ЗА КОШТАМИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (Додаток 1 до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 р. N 15)
ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (№ 3-лг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. №233)
ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ за 20__ р. (N 3-лг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 223)
ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ за січень - ___ 20__ р. ( N 3-лг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010 р. N 233)
МАТЕРІАЛЬНИЙ ЯРЛИК (Типова форма N М-16 Затверджена наказом Мінстату України21.06.1996 р. N 193)
МЕНЮ на відпуск харчування працівникам закладу (підприємства) (Додаток 12 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПЕРЕВІРКИ ПОРІВНЯННОСТІ ПОКАЗНИКІВ ФОРМ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Меню на отпуск питания сотрудникам предприятия (Специализированная форма N 10-ОПит Утверждена приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З НЕРУХОМІСТЮ (№ 1-послуги (нерухомість) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 22.07.2010 № 291)
НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З НЕРУХОМІСТЮ за ___рік (№ 1-послуги (нерухомість) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 р. № 235)
НАДХОДЖЕННЯ МОЛОКА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА (№13-заг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. №234)
НАДХОДЖЕННЯ МОЛОКА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА за січень-____20__ року (№13-заг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 22.04.2011р. №97)
НАДХОДЖЕННЯ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА (N 11-заг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 21.06.2010 р. N 234)
НАДХОДЖЕННЯ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА (№11-заг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009р. №222)
НАДХОДЖЕННЯ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ НАПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА (№11-заг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. №234)
НАДХОДЖЕННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА за січень - ___ 200_ року (Форма N 4-заг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
НАДХОДЖЕННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА за січень - ___ 20__ року (N 4-заг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 222)
НАДХОДЖЕННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА за січень - ____ 20__ року (" N 4-заг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 222)
НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ (Додаток 15 до пункту 2.4 Методичних рекомендацій)
НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ N ___ від ______ на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту
НАЯВНІСТЬ І НАДХОДЖЕННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР на "__" ___ 20__ року (№1-зерно (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009р. №222)
НАЯВНІСТЬ І НАДХОДЖЕННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР на "___" ____ 200_ року (N 1-зерно (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 222)
НАЯВНІСТЬ І НАДХОДЖЕННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР на "___" ____ 200_ року (Форма N 1-зерно місячна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
НАЯВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (№ 10 – мех (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 22.04.2011р. № 97)
НАЯВНІСТЬ ТРАКТОРІВ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ на 1 січня 200_ р. (ФормаN 10-мех річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 05.07.2007 р. N 198)
НАЯВНІСТЬ ТРАКТОРІВ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ на 1 січня 20___р. (№ 10-мех (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009 №222)
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ (Додаток 2 до пунктів 3.1.5, 3.1.17)
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ (Додаток 3 до п. 3.1.23)
Наряд-заказ (Специализированная форма N 19-ОПит Утверждена приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
ОБЛІК ВІДХОДІВ ТА ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТАРИ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ВІД 7 ЛИПНЯ 2008 Р. N 342 ТИПОВА ФОРМА N 1-ВТ)
ОБЛАДНАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПРИЛАДАМИ ОБЛІКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ І ВОДИ ЗА РІК (ФОРМА № 1-ПРИЛАДИ РІЧНА ПОШТОВА)
ОБЛАДНАННЯ НАЯВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ І ВОДИ (ФОРМА № 1-ПРИЛАДИ РІЧНА ПОШТОВА)
ОБОРОТ ПОГОЛІВ'Я ПТИЦІ ВСІХ ВИДІВ ТА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА ЗА 200_ РІК (Додаток 9 затверджений наказом Державного комітету статистики України від 5 серпня 2008 р. N 270)
ОБОРОТ СТАДА ЗА 200_ РІК (Додаток 3.1 затверджений наказом Державного комітету статистики України від 5 серпня 2008 р. N 270)
ОБОРОТ СТАДА ОВЕЦЬ ТА КІЗ ЗА 200_ РІК (Додаток 3.2 затверджений наказом Державного комітету статистики України від 5 серпня 2008 р. N 270)
ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (№ 6 – сільрада (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. № 234)
ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА на 1 січня 20____ року (№ 6 – сільрада (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 22.04.2011р. № 97)
ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА на 1 січня 20____ року (№ 6 – сільрада (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009 №222)
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ-АНКЕТА ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ПАСАЖИРСЬКІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ НА МАРШРУТІ
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (№ 50 – сг Подають: Терміни подання (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. № 234)
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ за 20__ рік (N 50-сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 222)
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ за 20__ рік (N 50-сг(річна)ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 222)
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА (ФОРМА № 2 (ФЕРМ) РІЧНА ПОШТОВА)
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА за 20__ рік (N 2-фер (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010 р. N 234)
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА за 20____рік (№ 2 – ферм (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 22.04.2011р. № 97)
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА за 20____рік (№ 2 – ферм (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009 №222)
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ФОРМА № 8-СГ 1 РАЗ НА РІК ПОШТОВА)
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за ____ рік (Форма N 1-споживання (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 08.09.2008 р. N 318)
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за _____ рік (№ 1-споживання (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 17.06.2009 р. № 204)
ПІДСУМКИ ЗБОРУ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ПЛОДІВ, ЯГІД ТА ВИНОГРАДУ ( N 29–сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату України 17.07.2012 N 301)
ПІДСУМКИ ЗБОРУ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ПЛОДІВ, ЯГІД ТА ВИНОГРАДУ на 1 грудня 20_ року (N 29-сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 21.06.2010 р. N 234)
ПІДСУМКИ ЗБОРУ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ПЛОДІВ, ЯГІД ТА ВИНОГРАДУ на 1 грудня 20__ року (№ 29–сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009р. №222)
ПІДСУМКИ ОБЛІКУ ХУДОБИ ПО СІЛЬСЬКІЙ РАДІ (ФОРМА № 6)
ПАМ'ЯТКА ПРО КОРИСТУВАННЯ ВАГОНАМИ НА ПОДАВАННЯ ВАГОНІВ ПІД НАВАНТАЖЕННЯ (ВИВАНТАЖЕННЯ)ФОРМА ГУ-45 (СКЛАДАЄТЬСЯ В ОДНОМУ ЕКЗЕМПЛЯРІ ТІЛЬКИ ДЛЯ СТАНЦІЇ )
ПАМ'ЯТКА ПРО КОРИСТУВАННЯ ВАГОНАМИ (КОНТЕЙНЕРАМИ) (ФОРМА ГУ-45)
ПЕРЕЛІК НАЗВ ПРИМІРНИКІВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ, ФОНОГРАМ, ВІДЕОГРАМ, КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ, БАЗ ДАНИХ
ПЕРЕЛІК СУМ ВИТРАТ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СКЛАДУ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ЗГІДНО ІЗ СТАТТЕЮ 5 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ"
ПЕРЕЛІК підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця (Додаток до Інструкції щодо заповнення форми N 10-ПІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів)
ПЕРЕЛІК робіт, ресурсів (матеріальних і трудових) та кошторис витрат, пов'язаних з проведенням консервації та розконсервації основних фондів підприємства (Додаток N 2 до Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств)
ПЕРЕРАХУНОК збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річок, без використання спеціальних засобів судноплавства, стоянкових та службово-допоміжних суден, та експлуатації водних шляхів річки Дунай) (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2012 р. N 1403)
ПЕРЕРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ Додаток до Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1404 від 21 грудня 2012 р)
ПЕРЕРОБКА ВИНОГРАДУ НА ВИНОМАТЕРІАЛИ (№1-виноград (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. №234)
ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ
ПЛАН-МЕНЮ (Додаток 3 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій)
ПОГОДЖЕННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ОЗОНОРУЙНІВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКЦІЇ, ЩО ЇХ МІСТИТЬ (Додаток 2 до Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 грудня 2010 р. N 605)
ПОГОДЖЕННЯ НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ХІМІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, ІМПОРТ ЯКИХ ПІДЛЯГАЄ ЛІЦЕНЗУВАННЮ У 2010 РОЦІ (Додаток 2 до Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 10 березня 2010 р. N 121)
ПОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК (Форма N 2 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату від 11.10.2010 р. N 418)
ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ ТА ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА III КВАРТАЛ 2005 Р.
ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) НА 200_ РІК
ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (Додаток 24 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 28 грудня 2010 р. N 507)
ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПОДАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯКА ВСТАНОВЛЕНА СТАТТЕЮ 1863 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ФОРМА № 1-КБ (ТЕРМІНОВА) МІСЯЧНА)
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РІЧНИХ ОСТАТОЧНИХ ОБОРОТІВ ЩОДО СПИСАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
ПОСІВНІ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР (№ 4–сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. №234)
ПОСІВНІ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ 20__РОКУ (N 4-с (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 222)
ПОСІВНІ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВАХ НА ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ під урожай 20__ року (№ 4–сільрада (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009р. №222)
ПОСІВНІ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР під урожай 20__ року (№ 4–сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009р. №222)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ за ____ рік (Додаток 17 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ПРИМІТКА "ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БАНКУ, ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ"
ПРИМІТКА "РАХУНКИ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ"
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20__ рік (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602) (із змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ
ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ ГОТІВКОЮ НА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ТВЕРДОГО І РІДКОГО ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА (№ 1-субсидії (паливо) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 31.08.2010 р. № 368)
ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ ГОТІВКОЮ НА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ТВЕРДОГО І РІДКОГО ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА ЗА______20__ РОКУ (№ 1 – субсидії (паливо) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 р. № 235)
ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ НА ВІДШКОДУВАННЯ ОПЛАТИ ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (№ 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 31.08.2010 р. № 367)
ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ НА ВІДШКОДУВАННЯ ОПЛАТИ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА_______20__ РОКУ (№ 1 – субсидії (ЖКГ) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 р. № 235)
ПРО НАЯВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ НА РИНКАХ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ (№ 12-торг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 № 352)
ПРО НАЯВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ НА РИНКАХ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ на 1 січня 20___ року (№ 12-торг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.07.2009 р. № 272)
ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ( N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 07.07.2009 р. N 235)
ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 05.07.2010 № 257)
ПРО ПІДГОТОВКУ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДО РОБОТИ В ЗИМОВИХ УМОВАХ (Форма N 1-ЖКГ (зима) 2 рази на рік станом на 1 жовтня (1 листопада) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 239)
ПРО ПРОДАЖ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ І ГАЗУ (№ 1-торг (нафтопродукти) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 № 352)
ПРО ПРОДАЖ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ за _____ 20_ року (N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2009 р. N 272)
ПРО СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РИНКІВ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ (ФОРМА № 12-ТОРГ)
ПРОГНОЗ ОПЕРАЦІЙ З ОДЕРЖАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТУ ЗА ДОГОВОРОМ З НЕРЕЗИДЕНТОМ за станом на ___ 20__ року (Форма N 504 (місячна) Затверджено постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 09.04.2009 р. N 204) (із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 17.11.2009 р. N 679, від 26.05.2010 р. N 244)
ПРОДУКЦІЯ КРОЛІВНИЦТВА ЗА 200_ РІК (Додаток 8 затверджений наказом Державного комітету статистики України від 5 серпня 2008 р. N 270)
Перекодування видів економічної діяльності підприємства у зв’язку з впровадженням КВЕД-2010 (Додаток до розділу 2 підрозділу 2.1)
План-меню (Специализированная форма N 1-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
РІЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) НА 200__РІК
РІЧНИЙ РОЗПИС ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ НА 200_ РІК
РІШЕННЯ про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу робочих місць за 20 __ рік (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпраці 14.03.2007 N 98 Форма N 4)
Рішення про застосування фінансових санкцій за подання до органів Пенсійного фонду України недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку (Додаток 17а до підпункту 9.3.5 пункту 9.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України)
Рішення про застосування фінансових санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності до органів Пенсійного фонду України (Додаток 17 до підпункту 9.3.5 пункту 9.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України)
РЕЄСТР ЗМІН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ( №21-заг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. №234)
РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (N 21-заг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 222)
РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (№21-заг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 22.04.2011р. №97)
РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (Форма N 21-заг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 222)
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗВІРКИ ПОКАЗНИКІВ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ДОВІДОК ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ РОЗПОРЯДНИКАМИ ТА ОДЕРЖУВАЧАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ (Додаток 16 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
РОБОЧА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО БАЛАНСУ
РОБОЧА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
РОЗПОДІЛ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ З РАХУНКУ (Додаток 28 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (у редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 16 квітня 2008 р. N 129) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 грудня 2009 р. N 554)
РОЗПОДІЛ ВИДІЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ З РАХУНКУ (Додаток 18 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 21 січня 2010 р. N 17) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ (Додаток 8 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 р. N 938)
РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ (Додаток 9 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ)/ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)/ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Додаток 9 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 р. N 938)
РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)/ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ) на 20__ рік (Додаток 10 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 2 квітня 2009 р. N 139)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (Додаток 34 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (у редакції наказу Державного казначейства України від 23 червня 2006 р. N 164, із змінами внесеними наказами Державного казначейства України від 13 лютого 2009 р. N 60, від 30 грудня 2009 р. N 554)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ (ДОДАТОК 23 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 20-НП)
РОЗРАХУНКОВА КНИЖКА (Додаток 7 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації Українивід 1 грудня 2000 р. N 614 (із змінами, внесеними Наказом Державної податкової адміністрації Українивід 28.04.2004 р. N 248 від 21 січня 2010 р. N 28)
РОЗРАХУНКОВА КНИЖКА N на молочну сировину, що закуплена в господарстві населення (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 1 липня 2002 р. N 176)
СІВБА ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ на ""___"" __ 20__ року (N 37-сг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 21.06.2010 р. N 234)
СІВБА ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ на “__” ___ 20__ року (№37–сг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. №234)
СВІДОЦТВО НБ № 000000 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (Додаток 9 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма № 2-РС Лицьовий бік)
СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ Додаток 2 до Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 р. N 125
СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ОЦІНЮВАЧІВ (Додаток 5 до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 р. N 2355 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16 лютого 2010 р. N 216)
СЕРЕДНІ ЦІНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНДЕКСИ ЦІН І ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ (№ 1-ПІ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 24.06.2011 № 152)
СЕРЕДНІ ЦІНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНДЕКСИ ЦІН І ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ за ___ 200_ р. (Форма N 1-ПІ місячна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
СЕРЕДНІ ЦІНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНДЕКСИ ЦІН І ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ за ____ 20__ р. (N 1-ПІ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 221)
СЕРЕДНІ ЦІНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНДЕКСИ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ за ___ 20__ р.(N 1-ТІ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 24.06.2011 р. N 152)
СЕРЕДНІ ЦІНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНДЕКСИ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ за ____________ 20__ р. (N 1-ТІ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 24.06.2011 р. N 152)
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ НАЛЕЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 1 CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE (Додаток 9 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130 )
СПИСОК ДОКТОРІВ НАУК, ЯКІ ВИБУЛИ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ (Додаток № 2 до форми № ДН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 10.08.2010 № 323)
СПИСОК ДОКТОРІВ НАУК, ЯКІ ВИБУЛИ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ на 1 жовтня _____року (Додаток № 2 до форми № ДН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 06.07.2009 № 230)
СПИСОК ЗМІН ДО КАРТКИ ДОКТОРА НАУК на 1 жовтня ____ року (надсилається в надрукованому вигляді) (Додаток N 1 до форми N ДН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 234)
СПИСОК ЗМІН ДО КАРТКИ ДОКТОРА НАУК на 1 жовтня _____року (Додаток № 1 до форми № ДН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 06.07.2009 № 230)
СПИСОК ЗМІН ДО КАРТКИ КАНДИДАТА НАУК (Додаток № 1 до форми № КН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 10.08.2010 № 323)
СПИСОК ЗМІН ДО КАРТКИ КАНДИДАТА НАУК на 1 жовтня _____року (Додаток № 1 до форми № КН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 06.07.2009 № 230)
СПИСОК КАНДИДАТІВ НАУК, ЯКІ ВИБУЛИ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ (Додаток № 2 до форми № КН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 10.08.2010 № 323)
СПИСОК КАНДИДАТІВ НАУК, ЯКІ ВИБУЛИ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ на 1 жовтня _____року (Додаток № 2 до форми № КН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 06.07.2009 № 230)
СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА НАДХОДЖЕННЯ ПАЛЬНОГО (ФОРМА № 6-МЕХ МІСЯЧНА ПОШТОВА)
СТАН ТВАРИННИЦТВА на «__» _____20__ року
СУМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.Звітна Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
ТАБЛИЦЯ ВРАХУВАННЯ НЕБЕЗПЕК ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (Додаток 4 до Положення
ТАБЛИЦЯ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ КОНСОЛІДОВАНОЇ ГРУПИ
ТАБЛИЦЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРЕЖ, СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ, ЇХ СХЕМИ (Додаток 8 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279 )
Талон замовника (Екземпляр 1 Типова форма N 1-ТЗ Затверджено наказом Мінтрансу, Мінстату України від 29.12.95 р. N 488/346)
Требование в кладовую (Специализированная форма N 2-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
УТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДОДАТОК 2 ДО ФОРМИ N 11-МТП (РІЧНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.07.2007 Р. N 256
Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів за 20__ р. (№ 11-мтп (вер) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 15.07.2010р. № 281)
Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів за 20__ р. (№ 11-мтп (вер) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.07.2009р. № 276)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group