ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
АКТ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
АК ОБЛІКУ ВТРАТ (НАФТИ, ГАЗУ, КОНДЕНСАТУ)
АКТ (місце складання) видавання справ у тимчасове користування (Додаток 23 до пунктів 8.8.5, 9.3.4)
АКТ (місце складання) приймання-передавання документів в архів іншої установи (Додаток 27 до п. 8.8.10)
АКТ (місце складання) приймання-передавання справ на постійне зберігання (Додаток 27 до пунктів 8.8.10, 11.3)
АКТ (місце складання) про нестачу архівних справ (документів) (Додаток 6 до п. 4.5.4)
АКТ НА ВИБУТТЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА (забій, прирізка та падіж) (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-6 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73)
АКТ від "___" __ 199_ р. про витрату давальницьких матеріалів (Типова форма N М-23 ЗАТВЕРДЖЕНА наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 193)
АКТ від "___" __ 200_ р. інвентаризації алкогольних напоїв в складі готової продукції (Додаток N 4 до наказу Мінагрополітики від 27 травня 2004 р. N 191)
АКТ на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма № ДБАСГ-4 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73)
АКТ (Додаток 4 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні)
АКТ (місце складання) Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (Додаток 7 до підпунктів 4.5.6, 8.8.10 (у редакції наказу Державного комітету архівів України від 19 вересня 2008 р. N 188)
АКТ (місце складання) приймання-передавання справ під час зміни керівника архіву (особи, відповідальної за архів)
АКТ (місце складання) про вилучення справ (документів) (Додаток 5 до п. 9.3.10)
АКТ (місце складання) про невиправні пошкодження справ (Додаток 26 до п. 8.8.10)
АКТ N ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (Додаток N 2, затверджений наказом Мінпромполітики України від 16 лютого 2010 р. N 76)
АКТ N ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ за ___ 20__ року (Затверджено Наказом Мінрегіонбуду України від 4 грудня 2009 року N 554 ТИПОВА ФОРМА N КБ-2В)
АКТ N ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (Сільгоспоблік, форма N ОЗСГ-1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27 вересня 2007 р. N 701)
АКТ N ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ (Типова форма N М-7 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193)
АКТ N приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю (Додаток 1 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 5-НП)
АКТ N про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури (Типова форма N ОЗ-5 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ (ДОДАТОК 20 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 19-НП)
АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗРАЗКА В ПРОДАВЦЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 7 ЛИПНЯ 2008 Р. N 454)
АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗРАЗКА У СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ - ВИРОБНИКА/ІМПОРТЕРА (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 7 ЛИПНЯ 2008 Р. N 454)
АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА АЗС (ДОДАТОК 22 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 25-НП)
АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ (НАФТИ) У СУДНАХ (ДОДАТОК 29 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 26-НП)
АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ (НАФТИ), ЯКІ НАЛЕЖАТЬ І ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗБЕРІГАННІ (ДОДАТОК 33 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 30-НП)
АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ВІДЧУЖЕННЯ
АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В ДОРОЗІ
АКТ інвентаризації марок акцизного збору попереднього зразка в продавця марок акцизного збору (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 7 липня 2008 р. N 454)
АКТ інвентаризації марок акцизного збору попереднього зразка у суб'єкта господарювання - виробника/імпортера (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 7 липня 2008 р. N 454)
АКТ інвентаризації нафтопродуктів (нафти) у суднах (Додаток 29 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 26-НП)
АКТ інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей (Додаток 7 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
АКТ інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання (Додаток 2 до Порядку)
АКТ інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами (Додаток 9 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
АКТ інвентаризації спирту (Форма П-27 Додаток 14 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового)
АКТ ВВЕДЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СКЛАДІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (ТИПОВА ФОРМА № НА-1)
АКТ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
АКТ ВИБУТТЯ (ЛІКВІДАЦІЇ) ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СКЛАДІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (ТИПОВА ФОРМА № НА-3)
АКТ ВИМІРЮВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ (НАФТИ) У РЕЗЕРВУАРАХ (ДОДАТОК 26 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 3-НП)
АКТ ВИТРАТИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ за _____ 20__ р. (Додаток 4 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-4 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
АКТ ЗАГАЛЬНОЇ ФОРМИ (ФОРМА ГУ-23)
АКТ ЗВІРКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ (ФОРМА № 23)
АКТ ЗВІРЯННЯ РОЗРАХУНКІВ
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ (ФОРМА № ИНВ-9)
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАЛИЧИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ _ (ФОРМА № ИНВ-15)
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ (ФОРМА № ИНВ-11)
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ (Форма N инв-17 УТВЕРЖДЕНО постановлением Госкомстата СССР от 28 декабря 1989 г. N 241)
АКТ КОНТРОЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ (ДОДАТОК № 1)
АКТ НА ВИБУТТЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА (ЗАБІЙ, ПРИРІЗКА ТА ПАДІЖ) (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-6 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
АКТ НА ВИХІД І СОРТУВАННЯ ДОБОВОГО МОЛОДНЯКУ ПТИЦІ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-5 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
АКТ НА ОПРИБУТКУВАННЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА, ОЦІНЕНИХ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ПБАСГ-1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. N 73)
АКТ НА ОПРИБУТКУВАННЯ ПРИПЛОДУ ТВАРИН (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-3 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
АКТ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ ТВАРИН З ГРУПИ В ГРУПУ В МЕЖАХ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-9 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
АКТ НА СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ОЗСГ-4 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2007 Р. N 701)
АКТ НА СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (Типова форма № 03-4 (Затверджена наказом Мінстату України підприємство, організація від 29.12.95 р. N 352)
АКТ НА СПИСАННЯ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ДБАСГ-3 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. N 73)
АКТ НА СПИСАННЯ БЛАНКІВ ТРУДОВИХ КНИЖОК АБО ВКЛАДИШІВ ДО НИХ ТИПОВА (ФОРМА № П-11)
АКТ НА СПИСАННЯ ВИКОРИСТАНИХ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ (ТИПОВА ФОРМА № СЗ-3)
АКТ НА СПИСАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТА ГОСПОДАРЧОГО ІНВЕНТАРЯ, МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА № 126)
АКТ НА СПИСАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА (ВИБРАКОВКА ТВАРИН)
АКТ НА СПИСАННЯ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ (ТИПОВА ФОРМА № МП-8)
АКТ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ОЗСГ-3 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2007 Р. N 701)
АКТ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ТИПОВА ФОРМА № 03-3)
АКТ НА СПИСАННЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА, ОЦІНЕНИХ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ( ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-2 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 733)
АКТ ОБ ОТГРУЗКЕ И ПРИЕМКЕ СПИРТА (ФОРМА № П-24)
АКТ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
АКТ ОЦІНКИ НАЯВНИХ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
АКТ ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ
АКТ ПЕРЕВІРКИ НАЯВНОСТІ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ (ТИПОВА ФОРМА № СЗ-4)
АКТ ПЕРЕОЦІНКИ (ФОРМА № 7-ВТ)
АКТ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (Додаток 27 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
АКТ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (Додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 р. N 938)
АКТ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (Додаток 52 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (у редакції наказу Державного казначейства України від 20 грудня 2006 р. N 337, із змінами внесеними наказами Державного казначейства України від 13 лютого 2009 р. N 60, від 30 грудня 2009 р. N 554)
АКТ ПРИЙМАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА (БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ) І ПЕРЕДАЧІ ЇХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
АКТ ПРИЙМАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА (ФОРМУВАННЯ ОСНОВНОГО СТАДА ТВАРИН)
АКТ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ НА ЕКСПЕРТИЗУ (СКЛАДАЄТЬСЯ У ТРЬОХ ПРИМІРНИКАХ) ФОРМА N 6-ГАРАНТ
АКТ ПРИЙМАННЯ-ЗДАВАННЯ НАФТИ (Додаток 5 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 34-НП)
АКТ ПРИЙМАННЯ-ЗДАВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ З ТРУБОПРОВОДУ НА АЗС (Додаток 15 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 15-НП)
АКТ ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОН-ТОВАНИХ І РЕКОНСТРУЙОВАНИХ (МОДЕРНІЗОВАНИХ) ОБ'ЄКТІВ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ОЗСГ-2 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2007 Р. N 701)
АКТ ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ І РЕКОНСТРУЙОВАНИХ (МОДЕРНІЗОВАНИХ) ОБ'ЄКТІВ (Сільгоспоблік, форма N ОЗСГ-2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27 вересня 2007 р. N 701)
АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ОЗСГ-1 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2007 Р. N 701)
АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ТИПОВА ФОРМА № 03-I)
АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (Додаток 1 до Методики визначення обсягів природного газу, які використовуються для виробництва теплової енергії для населення в разі, якщо суб’єкти господарювання здійснюють постачання теплової енергії різним категоріям споживачів, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 квітня 2010 р. N 288)
АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРИВАТИЗУЄТЬСЯ РАЗОМ З ОБ'ЄКТОМ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА (ДОДАТОК 3)
АКТ ПРИЙНЯТТЯ-ЗДАННЯ ВІДРЕМОНТОВАНИХ, РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-2 (БЮДЖЕТ)
АКТ ПРИЙНЯТТЯ-ЗДАННЯ ВІДРЕМОНТОВАНИХ, РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ (ФОРМА № ОЗ-2 (БЮДЖЕТ)
АКТ ПРИЙНЯТТЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-1 (БЮДЖЕТ)
АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАВАННЯ РОБІТ (Додаток до наказу Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 5 лютого 2010 р. N 30)
АКТ ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Форма N 6–ПДВ Додаток 5 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість)
АКТ ПРО ВИТРАТУ ДАВАЛЬНИЦЬКИХ МАТЕРІАЛІВ (ТИПОВА ФОРМА № М-23)
АКТ ПРО ЗАТРИМКУ ВАГОНІВ (ДОДАТОК 3 ДО ПУНКТУ 3 ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ВАГОНАМИ І КОНТЕЙНЕРАМИ ФОРМА ГУ-23А (СКЛАДАЄТЬСЯ У ТРЬОХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ - ПО ОДНОМУ ДЛЯ СТАНЦІЙ ЗАТРИМКИ, ПРИЗНАЧЕННЯ І ВАНТАЖОВЛАСНИКА)
АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТИПОВА ФОРМА № М-7)
АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ (Типова форма N З-1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 р. N 130)
АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ УСТАТКУВАННЯ (ТИПОВА ФОРМА № М-15 Затверджена наказом Мінстату України 21.06.1996 р. N 193)
АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НАЯВНИХ КОШТІВ
АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НАЯВНИХ КОШТІВ (Додаток 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637 (зі змінами, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 р. N 252, від 22 грудня 2010 р. N 573)
АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НЕВИЇЗНОЇ (КАМЕРАЛЬНОЇ) ПЕРЕВІРКИ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ДОДАТОК 2 ДО ПОРЯДКУ ЗАПОВНЕННЯ ТА ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ)
АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КАМЕРАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ (РОЗРАХУНКУ)
АКТ ПРО РОЗБІЖНОСТІ (Додаток 1 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
АКТ ПРО РОЗХОДЖЕННЯ КІЛЬКІСНИХ АБО ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ У МОЛОЦІ МІЖ ГОСПОДАРСТВОМ І МОЛОКОПЕРЕРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ (ФОРМА № 3-ПК (МС)
АКТ ПРО СПИСАННЯ З БАЛАНСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЛУЧЕНОЇ З БІБЛІОТЕКИ ЛІТЕРАТУРИ (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-5 (БЮДЖЕТ)
АКТ ПРО СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ТИПОВА ФОРМА N ОЗ-3 (БЮДЖЕТ)
АКТ ПРО УСТАНОВКУ, ПУСК ТА ДЕМОНТАЖ БУДІВЕЛЬНОЇ МАШИНИ від "___" ___199_ р. (Типова форма N ОЗ-5 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. N 352)
АКТ ПРО ФАКТИЧНО ОТРИМАНУ КІЛЬКІСТЬ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО ТА РОЗРАХУНОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ З УРАХУВАННЯМ ФАКТИЧНО ОТРИМАНОЇ КІЛЬКОСТІ СПИРТУ
АКТ СПИСАННЯ БЛАНКІВ ДОВІРЕНОСТЕЙ (ТИПОВА ФОРМА № М-2А)
АКТ бліку виробничо-технологічних витрат (нафти, газу, конденсату) Додаток 4 до Порядку ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування)
АКТ відбору проби спирту із залізничної цистерни, що прибула (Додаток 18 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового)
АКТ звіряння розрахунків (Додаток 1 до наказу від 10.11.98 р. N 148/234/383)
АКТ инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств (Форма № ИНВ-10 Утверждена постановлением Госкомстата СССР от 28.12.89 № 241)
АКТ контрольної перевірки інвентаризації цінностей на (Додаток N 1 до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня1994 р. N 69)
АКТ на вихід і сортування добового молодняку птиці (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ПБАСГ-5 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. N 73)
АКТ на оприбуткування приплоду тварин (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-3 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73)
АКТ на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-9 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73)
АКТ на промивання тари для транспортування спирту (Додаток 12 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового Форма П-28)
АКТ на розбирання м'яса на крупнокускові напівфабрикати N __ від "__"__ 200_ р.
АКТ на списання автотранспортних засобів (Типова форма N ОЗ-4 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. N 352)
АКТ на списання використаних бланків суворої звітності “ __ “ __ 200 __ р. (Типова форма № СЗ-3 підприємство, організація Затверджена наказом Мінстату України 11.03.96 р. № 67)
АКТ обліку втрат (нафти, газу, конденсату) (Додаток 3 до Порядку ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування)
АКТ перевірки ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС та зливання їх після перевірки до резервуарів (Додаток 18 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 1-НП)
АКТ перевіряння наявності і стану справ (Додаток 25 до п. 8.8.8)
АКТ переведення нафтопродуктів (нафти) з однієї марки в іншу (Додаток 19 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 18-НП)
АКТ передання-прийняття дорожнього транспортного засобу (ДТЗ), його складових для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту (Додаток 2 до пункту 16 Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів)
АКТ передання-прийняття дорожнього транспортного засобу (ДТЗ), його складових після надання послуг з технічного обслуговування і ремонту (Додаток 3 до пункту 37 Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів)
АКТ приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма № ДБАСГ-2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73)
АКТ приймання продукції (товарів) за кількістю (або пересортицею) (Додаток 1)
АКТ приймання продукції (товарів) за якістю (Додаток 2)
АКТ приймання-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів (Додаток 8 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 8-НП)
АКТ приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (Типова форма N ОЗ-2 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. N 352)
АКТ приймання-передачі об'єкта оренди
АКТ приймання-передачі устаткування до монтажу (Типова форма N М-15а Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193)
АКТ прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (Типова форма N ОЗ-2 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
АКТ прийняття-передачі основних засобів (Типова форма N ОЗ-1 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
АКТ про відвантаження та приймання спирту (Форма П-24 Додаток 8 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового)
АКТ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (Додаток 3 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-3 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
АКТ про виробництво спирту, продуктів брагоректифікації та передачу їх у спиртосховище (Додаток 2 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового Форма П-18)
АКТ про виявлені дефекти устаткування (Типова форма № М-17 Затверджена наказом Мінстату України 21.06.1996 р. № 193)
АКТ про недостачу спирту, який перевозили автотранспортом (Додаток 16 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового Форма П-26)
АКТ про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою (Додаток 9 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні)
АКТ про передачу товарів і тари під час зміни матеріально відповідальної особи (Додаток 14 до пункту 2.3 Методичних рекомендацій)
АКТ про приймання устаткування (Типова форма N М-15 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193)
АКТ про продаж і відпуск виробів кухні (Додаток 9 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій)
АКТ про реалізацію і відпуск виробів кухні (Додаток 8 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій)
АКТ про реалізацію готових виробів кухні за готівку (Додаток 7 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій)
АКТ про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість (Додаток 3 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість)
АКТ про розходження кількісних або якісних показників у молоці між господарством і молокопереробним підприємством (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 1 липня 2002 р. N 176)
АКТ про списання автотранспортних засобів (Типова форма N ОЗ-4 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
АКТ про списання основних засобів (Типова форма N ОЗ-3 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
АКТ про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію (Додаток N 1 до Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств)
АКТ про фактичний обсяг робіт та витрат у хмелярстві станом на ___ 200_ р. (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 6 грудня 2007 р. N 866)
АКТ про фактично отриману кількість спирту етилового та розрахунок акцизного збору виходячи з фактично отриманої кількості спирту (Додаток 1 до Порядку)
АКТ-ВИМОГА на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (Типова форма N М-10 Затверджена наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 193)
Акт на бой, лом и утрату посуды и приборов (Специализированная форма N 18-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
Акт інвентаризації (Додаток 21 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 24-НП)
Акт інвентаризації на АЗС (Додаток 22 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 25-НП)
Акт інвентаризації нафтопродуктів (нафти), які належать і перебувають на відповідальному зберіганні (Додаток 33 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 30-НП)
Акт № (Додаток № 8 до Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами)
Акт № від “___” ___ р. на уцінення комісійних товарів (Додаток № 5 до Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами Форма № 5-ВТ Код за ДКУД)
Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (Наказ Міністерства фінансів України 22.11.2004 № 732 Типова форма № НА-1)
Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності ускладі нематеріальних активів №__ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 22.11.2004 № 732 Типова форма № НА-3)
Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (Типова форма N МШ-4 Затверджена наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. N 145)
Акт инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути (Форма N инв-6 Утверждена постановлением Госкомстата СССР от 28.12.89 г. N 241)
Акт инвентаризации наличия денежных средств, находящихся (Форма N инв-15 Утверждена постановлением Госкомстата СССР от 28.12.89 N 241)
Акт инвентаризации расходов будущих периодов (Форма N инв-11 Утверждена постановлением Госкомстата СССР от 28.12.89 N 241)
Акт инвентаризации товаров отгруженных (Форма N инв-4 Утверждена постановлением Госкомстата СССР от 28 декабря 1989 г. N 241)
Акт на бой, лом и утрату посуды и приборов (Специализированная форма N 17-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні (Типова форма N МШ-5 Затверджена наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. N 145)
Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них (Типова форма N П-11 Затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277)
Акт на списання виробничого та господарського інвентарю (Додаток 5 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік форма N ВЗСГ-5 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
Акт о передаче товара и тары при смене материально ответственного лица в буфет (Специализированная форма N 15-ОПит Утверждена приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
Акт о продаже и отпуске изделий кухни (Специализированная форма N 9-ОПит Утверждена приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
Акт об отгрузке и приемке спирта (Приложение 7 к Инструкции по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта Форма N П-24)
Акт перевірки наявності бланків суворої звітності «__» ___ 200 _ р. (Типова форма № СЗ-4 підприємство, організація Затверджена наказом Мінстату України Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 11.03.96 р. № 67)
Акт перевірки технічного стану машини ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 16 липня 2009 року № 504 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 347)
Акт переоцінення (Додаток № 7 до Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операції при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами (Форма № 7-ВТ Код за ДКУД)
Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ДБАСГ-1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. N 73)
Акт приймання на аукціон антикварних речей (Додаток 2 до Правил торгівлі антикварними речами)
Акт про результати інвентаризації наявних коштів (Додаток 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні)
Акт списання (Типова форма N З-2 (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 р. N 130)
ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ АКТ (Додаток 5 до пункту 2.1 Методичних рекомендацій)
ЗВЕДЕНИЙ АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ
ЗВЕДЕНИЙ АКТ приймання-здавання нафтопродуктів (Додаток 11 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 11-НП)
Закупочный акт (Специализированная форма N 6-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
НАГРОМАДЖУВАЛЬНИЙ АКТ НА ОПРИБУТКУВАННЯ ПРИПЛОДУ ЗВІРІВ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-7 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ПБАСГ-7 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. N 73)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group