ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
БАЛАНС
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Інші доходи (Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
БАЛАНС (Форма N 1) за ___рік (Додаток 1 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів від 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
БАЛАНС (Форма N 1) станом на 1_ 20_ року (Додаток 1 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів Затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 березня 2009 р. N 123)
БАЛАНС (Форма № 1-дс Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності")
БАЛАНС (форма N 1) на_____ 20__ року (Додаток 1 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
БАЛАНС (форма № 1) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 05.01.2011 № 2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2011 р. за 144/18882 Додаток 1 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
БАЛАНС БАНКУ-УЧАСНИКА (ТИМЧАСОВОГО УЧАСНИКА) ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
БАЛАНС ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ (ФОРМА № 1)
БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (N 23-Н (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 01.09.2010 N 371)
БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ за ____ рік (№ 23-Н (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 № 239)
БАЛАНС З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ
БАЛАНС ЗА КВАРТАЛ
БАЛАНС ЗА СТАНОМ (РІЧНА)
БАЛАНС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (№ 16 – сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. № 234)
БАЛАНС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ за 20___ рік (№ 16–сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 30.06.2009 №222)
БАЛАНС СТРАХОВИКА (ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ)
БАЛАНС за _____ 200 _ р. (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)
БАЛАНС на ___ 20__ р. (Форма N 1-дс Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. N 1541)
БАЛАНС на ____ 200 _ р. (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 р. N 1176)
БАЛАНС на ____ 20_ р. (Форма N 1 Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів Українивід 31 березня 1999 р. N 87 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 11 грудня 2006 р. N 1176 , з урахуванням змін, передбачених наказами Міністерства фінансів України N 1125 від 25.09.2009 р., N 372 від 18.03.2011 р.)
Баланс на ____ 20__ р. (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 Баланс)
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ БАЛАНС ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ БАЛАНС ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТОПОЛІС-ТРУСКАВЕЦЬ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ БАЛАНС ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ БАЛАНС ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯВОРІВ
Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) за_______рік (№ 24-енергетика (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 07.07.2009 № 239)
ЗВІТНИЙ БАЛАНС ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗА _____ РІК (Форма N 7-гр (підземні води) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 26.12.2007 р. N 142 за погодженням з Держкомстатом України від 02.01.2008 р.)
ЗВІТНИЙ БАЛАНС ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ___ РІК ("Форма N 6-гр (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій) (річна)ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 26.12.2007 р. N 142 за погодженням з Держкомстатом України від 02.01.2008 р.)
ЗВІТНИЙ БАЛАНС ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ____ РІК (Форма N 5-гр (металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 26.12.2007 р. N 142 за погодженням з Держкомстатом України від 02.01.2008 р.)
Загальновиробничі витрати (Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС
САЛЬДОВИЙ БАЛАНС РАХУНКІВ
СОБІВАРТІСТЬ ПРИДБАНИХ (ВИГОТОВЛЕНИХ) ТА РЕАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) (Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
Сальдовий баланс рахунків (Додаток 1 до наказу Державного казначейства України від 03.02.2010 №33)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group