ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ВІДОМІСТЬ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ (ФОРМА "ІНДАНІ")
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ (Форма ОК-2 Додаток 3 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" )
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ (Форма ОК-5 Додаток 2 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" )
Аукціонна відомість (Додаток 5 до Правил торгівлі антикварними речами)
ВІДОМІСТЬ 7.2 с.-г. аналітичних даних по рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 8-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ (РАХУНОК 39) (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45)
ВІДОМІСТЬ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45 )
ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА МАЙНО ТА ЗЕМЛЮ ЗА 200_ РІК
ВІДОМІСТЬ 1-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ (РАХУНКИ 70, 71, 72, 73, 74, 75) ЗА ___ 20__ Р. (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45)
ВІДОМІСТЬ 1.1-мс ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ за _____ 20___р. (Додаток 5 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. N 720)
ВІДОМІСТЬ 1.2-мс ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ за ____ 20__р. (Додаток 6 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. N 720)
ВІДОМІСТЬ 10-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ (РАХУНОК17) (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45 )
ВІДОМІСТЬ 2 РОЗПОДІЛУ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ, ЯКІ НАДІЙШЛИ НА РАХУНОК 3311
ВІДОМІСТЬ 2-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА АВАНСАМИ ОДЕРЖАНИМИ (СУБРАХУНОК 681) (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45)
ВІДОМІСТЬ 2.1-мс ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, ІНШИМИ КРЕДИТОРАМИ ТА БЮДЖЕТОМ за ______ 20__р. (Додаток 7 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. N 720)
ВІДОМІСТЬ 2.2-мс ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ за _____ 20__р. (Додаток 8 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. N 720)
ВІДОМІСТЬ 2М РОЗПОДІЛУ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ, ЯКІ НАДІЙШЛИ НА РАХУНОК 3411
ВІДОМІСТЬ 3-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ (РАХУНОК 69) ЗА __ 20__ Р. (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45)
ВІДОМІСТЬ 4-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ (РАХУНОК 36) ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45.
ВІДОМІСТЬ 4.1 c.-г. аналітичного обліку по рахунках: 10 «Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 4.1-мс ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за ____ 20__р. (Додаток 9 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. N 720)
ВІДОМІСТЬ 4.2 c.-г. аналітичного обліку довгострокових біологічних активів (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 4.3 с.-г. аналітичного обліку по рахунках: 12 «Нематеріальні активи»; 19 «Гудвіл» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 4.5 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 4.6 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 4.7 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, за методом, передбаченим податковим законодавством (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 4.8 с.-г. аналітичного обліку капітальних інвестицій (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 4.9 с.-г. аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 5-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ, НАДАНОЇ ІНШИМПІДПРИЄМСТВАМ (ДО РАХУНКУ 37 "РОЗРАХУНКИ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ") (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45)
ВІДОМІСТЬ 5.12 c.-г. аналітичних даних про витрати по рахунках: 94 «Інші витрати операційної діяльності»; 95 «Фінансові витрати»; 96 «Втрати від участі в капіталі»; 97 «Інші витрати»; 98 «Податок на прибуток»; 99 «Надзвичайні витрати» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 6.1-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ (РАХУНКИ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45 )
ВІДОМІСТЬ 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71 «Інший операційний дохід»; 72 «Дохід від участі в капіталі»; 73 «Інші фінансові доходи»; 74 «Інші доходи»; 75 «Надзвичайні доходи»; 79 «Фінансові результати» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 7-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ (СУБРАХУНОК 371) (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45 )
ВІДОМІСТЬ 7.1 с.-г. аналітичних даних по рахунку 42 «Додатковий капітал» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 7.3 с.-г. аналітичних даних по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
ВІДОМІСТЬ 7.4 с.-г. аналітичних даних по інших рахунках обліку власного капіталу: 40 «Статутний капітал»; 41 «Пайовий капітал»; 43 «Резервний капітал»; 45 «Вилучений капітал»; 46 «Неоплачений капітал» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 7.5 с.-г. аналітичних даних обліку по рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ 9-П АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО СКЛАДАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ, ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 29 СІЧНЯ 2007 Р. N 45)
ВІДОМІСТЬ № 3.1 c.-г. аналітичного обліку одержаних і виданих векселів по рахунках: 182 «Довгострокові векселі одержані»; 34 «Короткострокові векселі одержані»; 51 «Довгострокові векселі видані»; 62 «Короткострокові векселі видані» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ № 3.2 c.-г. аналітичного обліку розрахунків з іншими дебіторами (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ № 3.4 c.-г. аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ № 3.5 c.-г. аналітичного обліку розрахунків з бюджетом (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ № 5.4 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунках (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ № 6.6 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ № 8.1 с.-г. аналітичного обліку поточних біологічних активів рослинництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ № 8.2 с.-г. аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ВІДОМІСТЬ № 8А С.-Г. АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПО РАХУНКУ
ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ НА РЕМОНТ МАШИНИ (Додаток 6 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-6 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
ВІДОМІСТЬ ЗВАЖУВАННЯ ТВАРИН (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-10 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МЕТОДОМ, ПЕРЕДБАЧЕНИМ ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗА ___ КВАРТАЛ 20__ Р. (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ОЗСГ-8 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2007 Р. N 701)
ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ АБО ВИБУЛИ ЗА 20__ Р. (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ОЗСГ-6 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2007 Р. N 701)
ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ НА ОСНОВНІ ЗАСОБИ (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-12 (БЮДЖЕТ)
ВІДОМІСТЬ НАЯВНОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ (НАФТИ) У ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАХ (ДОДАТОК 27 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ Форма N 23-НП)
ВІДОМІСТЬ НАЯВНОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДАХ АЗС (ДОДАТОК 28 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 35-НП)
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИДАЧІ (НАЙМЕНУВАННЯ І МАРКА НАФТОПРОДУКТУ) (ТИПОВА ФОРМА № 38-НП)
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ТОВАРІВ (ФОРМА № 3 - МП)
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО РАХУНОК 23 "ВИРОБНИЦТВО" (ФОРМА № 4 - МП)
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ТРАНСПОРТНИХ МІР ПОВНОЇ МІСТКОСТІ (ТИПОВА ФОРМА № 43-НП)
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РАХУНКОМ (ФОРМА № 5 - МП)
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ЗАЛИШКІВ МАТЕРІАЛІВ НА СКЛАДІ (ТИПОВА ФОРМА № М-14)
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (ФОРМА № 2-МП)
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА РАХУНКОМ 37 "РОЗРАХУНКИ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ" (ФОРМА № 6 - МП)
ВІДОМІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО (КІЛЬКІСНОГО) ОБЛІКУ РУХУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВІДОМІСТЬ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВАГОНАМИ (КОНТЕЙНЕРАМИ) N _ (ФОРМА ГУ-46 (СКЛАДАЄТЬСЯ У ТРЬОХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ – ПО ОДНОМУ ДЛЯ ТЕХПД, СТАНЦІЇ І ВАНТАЖОВЛАСНИКА)
ВІДОМІСТЬ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ОСВІТНЬОГО І КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279
ВІДОМІСТЬ ПРО ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ВІДЧУЖЕННЯ
ВІДОМІСТЬ ПРО НАЯВНІСТЬ АКРЕДИТОВАНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ, АБО ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ТАКИХ РОБІТ З АКРЕДИТОВАНИМИ ЛАБОРАТОРІЯМИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279
ВІДОМІСТЬ ПРО НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 277 )
ВІДОМІСТЬ ПРО НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279
ВІДОМІСТЬ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА СТАН ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 276 )
ВІДОМІСТЬ ПРО ОБЛІК БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (КВАРТАЛ)
ВІДОМІСТЬ ПРО ОБСЯГИ ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 278)
ВІДОМІСТЬ ПРО ОСВІТНІЙ І КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВНІ ПРАЦІВНИКІВ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 276)
ВІДОМІСТЬ ПРО ПОТУЖНІСТЬ, РІЧНІ ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279
ВІДОМІСТЬ ПРО ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТРУБОПРОВОДІВ ТА СПОРУД НА НИХ (НА ПІДСТАВІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ТАКІ ОБ’ЄКТИ) (Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 277)
ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
ВІДОМІСТЬ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ З УТРИМАННЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ ЗА 20__ Р. (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ОЗСГ-9 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2007 Р. N 701)
ВІДОМІСТЬ РОЗПОДІЛУ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, РІЧНОГО ФАКТИЧНОГО ОБСЯГУ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за 20__ рік (Додаток 5 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30 листопада 2010 р. N 30)
ВІДОМІСТЬ нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за ___ квартал 20__ р. (Сільгоспоблік, форма N ОЗСГ-8 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27 вересня 2007 р. N 701)
ВІДОМІСТЬ нарахування зносу на основні засоби за ___ 199__ р. (Типова форма N ОЗ-12 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
ВІДОМІСТЬ наявності нафтопродуктів (нафти) у технологічних нафтопродуктопроводах (Додаток 27 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 23-НП)
ВІДОМІСТЬ наявності нафтопродуктів у технологічних трубопроводах АЗС (Додаток 28 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 35-НП)
ВІДОМІСТЬ обліку залишків матеріалів на складі за 19__ р. (Зразок 1-ої сторінки форми Типова форма N М-14 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193)
ВІДОМІСТЬ про залишки товарів на складі (у коморі) за "___" _______ 200_ р. (Додаток 20 до пункту 2.1 Методичних рекомендацій)
ВІДОМІСТЬ про об'єкти державної власності, що пропонуються до списання станом на ___ __ 20__ р. (Додаток 1 до Порядку)
ВІДОМІСТЬ розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку за 20__ р. (Сільгоспоблік, форма N ОЗСГ-9 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27 вересня 2007 р. N 701)
ВІДОМОСТІ ІЗ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
ВІДОМОСТІ ПРО БАЛАНСОВУ ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ І МАЛОЦІННИХ ПРЕДМЕТІВ
ВІДОМОСТІ ПРО БАЛАНСОВУ ВАРТІСТЬ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
ВІДОМОСТІ ПРО ВІДВАНТАЖЕНІ ТОВАРИ (ВИКОНАНІ РОБОТИ, НАДАНІ ПОСЛУГИ), НЕ ОПЛАЧЕНІ БІЛЬШЕ 30 ДНІВ ВІД ДАТИ, ВИЗНАЧЕНОЇ УМОВАМИ ДОГОВОРУ, ТА У РАЗІ ЗВЕРНЕННЯ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ ДО СУДУ
ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЛІЦЕНЗІЙНИМ УМОВАМ ПРОВАДЖЕННЯ ЗАЗНАЧЕНОГО(ИХ) ВИДУ(ІВ) ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НАЯВНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ З ПИТАНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОГО(ИХ) ВИДУ(ІВ) ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВІДОМОСТІ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЧИ БУДУТЬ МАТИ ДОСТУП БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2010 р. N 66)
ВІДОМОСТІ ПРО ДОХОДИ (ПРИБУТОК), ЩО ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДСТАВІ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ (Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво)
ВІДОМОСТІ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИДАТКИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ за 20 ___ рік (Додаток 7 податкової декларації про майновий стан і доходи)
ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХОВАНІ ТА ВИПЛАЧЕНІ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ СУМИ ДОХОДІВ І СУМИ УТРИМАНИХ З НИХ ПОДАТКІВ ( ФОРМА 8ДР)
ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХОВАНІ ТА ВИПЛАЧЕНІ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ СУМИ ДОХОДІВ І СУМИ УТРИМАНИХ З НИХ ПОДАТКІВ ( ФОРМА 8ДР) на 2-х страницах
ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ (Додаток 1 до Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)
ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ І СПЕЦІАЛІСТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ЗАЯВЛЕНОГО ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ І СПЕЦІАЛІСТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ЗАЯВЛЕНОГО ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ СТАЖУ РОБОТИ БЕЗ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ПФУ (ФОРМА БСВ)
ВІДОМОСТІ ПРО ПІЛЬГИ НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З НАЯВНИХ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (Додаток 2 до Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)
ВІДОМОСТІ ПРО ПРАЦЮЮЧИХ ІНВАЛІДІВ ЗГІДНО П.4, ФОРМИ №1 (ФОРМА 2)
ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ (ТИПОВА ФОРМА № ПН-1)
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ (ФОРМА № ВПР)
ВІДОМОСТІ ЩОДО ВТРАТ, ВИКЛИКАНИХ АВАРІЄЮ, ЩО СТАЛАСЯ
Відвантажувальна відомість (Додаток 7 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 4-НП)
Відомість 9 с.-г. позабалансового обліку (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
Відомість 1.1-мс обліку необоротних активів за ___ 20__р. (Додаток 5 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами)
Відомість 1.2-мс обліку нарахування амортизації за ____ 20___р. (Додаток 6 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами)
Відомість 2.1-мс обліку розрахунків з постачальниками, іншими кредиторами та бюджетом за ____ 20__р.( Додаток 7 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами)
Відомість 2.2-мс обліку розрахунків з працівниками за ___ 20__р. (Додаток 8 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами)
Відомість 4.1-мс обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів за ___ 20___р. (Додаток 9 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами)
Відомість витрати кормів (Додаток 9 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-9 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
Відомість на відпуск нафтопродуктів (Додаток 16 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 16-НП)
Відомість на виплату грошей
Відомість на виплату грошей (Додаток 1 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні)
Відомість поповнення (вилучення) на ___ постійного запасу інструментів (пристроїв) (Типова форма N МШ-1 Затверджена наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. N 145)
Відомість про закупівлю молока від сільськогосподарського підприємства (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 1 липня 2002 р. N 176)
Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки (Додаток 17 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті)
Відомість результатів інвентаризації (Додаток N 3 до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня1994 р. N 69)
Відомості про матеріально-технічне забезпечення суб'єкта господарювання, його кваліфікаційні та інші можливості для забезпечення здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт")
Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам
Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
Відомості про осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства
Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу
Відомості про трудові відносини осіб
Відомості про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до частини другої 2 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з ___20 _ року, які не можуть бути відшкодовані у зв’язку з ліквідацією підприємств без правонаступників або знаходженням їх за межами України (Додаток 8а до пункту 6.5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України)
Відомості про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з ___20 __ року (Додаток 8 до пункту 6.5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України)
ВЕДОМОСТЬ 3.5 АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ (К СЧЕТУ 68)
ВЕДОМОСТЬ 8 ЗАБАЛАНСОВОГО УЧЕТА
ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ТИПОВАЯ Ф.ВК-9)
ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ (ИЗНОСА) (ФОРМА № ВНА-1)
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОГОДЖЕНІ Й ОТРИМАНІ ТА ПОГАШЕНІ ПОЗИКИ НА ПОКРИТТЯ ТИМЧАСОВИХ КАСОВИХ РОЗРИВІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ/БЮДЖЕТОМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ Додаток 4 до Порядку отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 серпня 2002 р. N 627 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.12.2010 р. N 1511)
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ № 10.3Д С.-Г. ДО ЖУРНАЛУ-ОРДЕРУ № 10.3 С.-Г.
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ № 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку витрат (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ № 5.10 c.-г. до Журналу-ордеру № 5 В с.-г. (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ № 5.3 с.-г. за розрахунками з робітниками та службовцями (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від“4” червня 2009 р. № 390)
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ___ 20__ Р. (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ОЗСГ-7 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2007 Р. N 701)
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів ( Сільгоспоблік, форма N ОЗСГ-7 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27 вересня 2007 р. N 701)
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ КВИТАНЦІЙНИХ КНИЖОК, ЩО ВИСЛАНІ (ВИДАНІ) ЗАМІСТЬ ВИКОРИСТАНИХ І ОДЕРЖАНИХ ІЗ ВІДДІЛЕНЬ ЗВ'ЯЗКУ (ЦЕХІВ, ДІЛЬНИЦЬ)
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ НАДХОДЖЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ КВИТАНЦІЙНИХ КНИЖОК, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ЗАМІНИ НОВИМИ
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ квитанційних книжок, що вислані (видані) замість використаних і одержаних із відділень зв'язку (цехів, дільниць) Додаток 6-а до п. 35 Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку України від 07 грудня 1998 р. N 167)
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ надходження використаних квитанційних книжок, що належать до заміни новими (Додаток 6 до п. 33 Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку України від 07 грудня 1998 р. N 167)
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМОСТЬ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ (УСТАНОВАХ БАНКУ (ТИПОВА ФОРМА № 381(БЮДЖЕТ)
Нарахування єдиного внеску (Продовження додатка 4)
Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ (ФОРМА № 6-ВТ)
ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ 6.8 с.-г. по аналітичних рахунках з реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ № 10.3Е С.-Г. ПО РАХУНКАХ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ № 9А С.-Г. АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПО РАХУНКУ 21 "ТВАРИНИ НА ВИРОЩУВАННІ ТА ВІДГОДІВЛІ"
ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ПО РАХУНКАХ: 002 "ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, ПРИЙНЯТІ НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ" 76 "РОЗРАХУНКИ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ" (ФОРМА № 6-ВТ)
ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ ЗА АНАЛІТИЧНИМИ РАХУНКАМИ (Додаток 30 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ ЗА АНАЛІТИЧНИМИ РАХУНКАМИ (Додаток 31 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260) (із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 79 від 05.04.2011)
ОЦІНОЧНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
Оборотна відомість (Додаток № 6 до Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами Форма № 6-ВТ Код за ДКУД)
ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ (ТИПОВА ФОРМА № 53)
ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ТИПОВАЯ ФОРМА № Т-53)
ПОРІВНЮВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ (ТИПОВА ФОРМА № 35-НП)
ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ (НАФТИ) (ДОДАТОК 30 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 27-НП)
ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (Додаток 4 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ Затверджено Наказом Державного казначейства України від 5 жовтня 2005 р. N 184)
ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (Додаток 2 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ Затверджено Наказом Державного казначейства України від 5 жовтня 2005 р. N 184)
ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ результатів інвентаризації інших необоротних матеріальних активів та запасів (Додаток 6 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ результатів інвентаризації нематеріальних активів (Додаток 4 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
ПРИБУТКОВА ВІДОМІСТЬ
ПРИБУТКОВА ВІДОМІСТЬ (Додаток № 9 до Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами Форма № 8-ВТ Код за ДКУД)
ПРИЙМАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ № ПРО ВИДАЧУ ГРОШЕЙ ЗА ЗАКУПЛЕНЕ МОЛОКО ВІД НАСЕЛЕННЯ (ФОРМА №-ПК (МС)
Порівняльна відомість результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти) Додаток 30 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 27-НП)
Приймально-розрахункова відомість N про видачу грошей за закуплене молоко від населення в ___ 200_ року (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 1 липня 2002 р. N 176)
РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ (ФОРМА № П-50)
РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПО КОШТАХ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО НАРАХУВАННЯ І ПЕРЕРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ (ДОДАТОК 6 ДО ПУНКТУ 6.7 ІНСТРУКЦІЇ (У РЕДАКЦІЇ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 14 ЛЮТОГО 2008 Р. N 39)
РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО НАРАХУВАННЯ І ПЕРЕРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ТА ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ (ДОДАТОК 11 ДО ПУНКТУ 3.10 ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ВИТРАЧАННЯ СТРАХОВИХ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ)
РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО НАРАХУВАННЯ І ПЕРЕРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ТА ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ( РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ (ЗГІДНО З ПОСТАНОВОЮ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ  ВІД 12 ЛИПНЯ 2007 РОКУ N 36)
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ (ТИПОВА ФОРМА № П-49)
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ (зведена) (Типова форма N П-7 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. N 489)
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ працівника (Типова форма N П-6 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. N 489)
РОЗРАХУНОК 4.4 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (для будівельних організацій (Типова форма N ОЗ-15 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. N 352)
РОЗРАХУНОК нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів ( Сільгоспоблік, форма N ОЗСГ-5 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27 вересня 2007 р. N 701)
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (Додаток 6 до пункту 6.7 Інструкції (Складається наростаючим підсумком з початку року і подається до центру зайнятості за місцем узяття на облік щокварталу до 20.04; 20.07; 20.10; 25.01)
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (Додаток 11 до пункту 3.10 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)
САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ ЗА АНАЛІТИЧНИМИ РАХУНКАМИ (Додаток 31 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ ЗА АНАЛІТИЧНИМИ РАХУНКАМИ (Додаток 32 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260) (із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 79 від 05.04.2011)
СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (Форма N инв-18 УТВЕРЖДЕНО постановлением Госкомстата СССР от 28 декабря 1989 г. N 241)
СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (Форма N инв-19 УТВЕРЖДЕНО постановлением Госкомстата СССР от 28 декабря 1989 г. N 241)
Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Додаток 2 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group