ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ДЕКЛАРАЦІЯ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ІНШІ ВИТРАТИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (Додаток ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
ІНШІ ВИТРАТИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1683 від 21 грудня 2011 р.)
ІНШІ ВИТРАТИ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
ІНШІ ВИТРАТИ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
ІНШІ ДОХОДИ (Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
ІНШІ ДОХОДИ (затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
ІНШІ ДОХОДИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
Інформація щодо нарахованої амортизації (Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.1.2, 06.1.3, 06.1.5.2 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.2.3.1, 06.2.3.2, 06.2.6 додатка АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.3.9.1, 06.3.9.2, 06.3.10 додатка ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.5.27, 06.5.28, 06.5.39 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
Інші витрати банківських установ (Додаток ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
Інші доходи (Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
Інші доходи банківських установ (Додаток І Д до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ (Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ (Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
Адміністративні витрати (Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
Адміністративні витрати (Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
ВИТРАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (Додаток ОВ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
ВИТРАТИ НА ЗБУТ (Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
ВИТРАТИ НА ЗБУТ (затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
Витрати від операційної діяльності банківських установ (Додаток ОВ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Витрати на збут (Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
Витрати на збут (Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
ДЕКЛАРАЦІЯ (про початок виконання будівельних робіт Додаток 2 до Порядку виконання будівельних робіт )
ДЕКЛАРАЦІЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1030)
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА (Додаток до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 17 травня 2006 р. N 685 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. N 340)
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ЗА ІМПОРТНІ ТОВАРИ (ДОДАТОК № 3)
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ (ПРИБУТОК)
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ (ПРИБУТОК) СТРАХОВИКА
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2003 р. N 143)
ДЕКЛАРАЦІЯ ОПТОВО-ВІДПУСКНИХ ЦІН НА (ДОДАТОК ДО ПОРЯДКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 17 ЖОВТНЯ 2007 Р. N 1222)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ, ДОХОДИ ТА МАЙНО, ЩО НАЛЕЖАТЬ РЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ І ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ ІНОЗЕМНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЄ В УКРАЇНІ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ СТРАХОВИКА
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ ТА МАЙНОВИЙ СТАН ОСІБ, ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ (Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2010 р. N 202)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ТА МАЙНОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ОСОБИ, ЯКА ПРЕТЕНДУЄ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЩОДО СЕБЕ ТА ЧЛЕНІВ СВОЄЇ СІМ'Ї *
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ, ОДЕРЖАНІ З 1 СІЧНЯ ПО 31 ГРУДНЯ 20 РОКУ АБО ЗА ІНШИЙ ПЕРІОД ЗВІТНОГО РОКУ (Додаток N 1 до інструкції про прибутковий податок з громадян, Затверджено Наказом Головної державної податкової інспекції України N 12 від 21.04.93 р. (із змінами, внесеними Наказами Головної державної податкової інспекції України від 25.12.98 р. N 650, від 28 квітня 2000 р. N 222 від 14 лютого 2001 р. N 53 від 28 грудня 2001 р. N 523) Форма N 1)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ, ОДЕРЖАНІ ЗА ПЕРІОД ЗВІТНОГО РОКУ (ФОРМА № 1)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ за 20___ рік (Додаток до Закону України Про засади запобігання і протидії корупції від 7 квітня 2011 р. N 3206-VІ)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАКСИМАЛЬНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ (ПРОДУКЦІЮ) (Затверджено Наказом Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. N 1535/1027)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ОБСЯГ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ТА ДОХОДИ, НАРАХУВАННЯ, СПЛАТУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ - УЧАСНИКАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ОБСЯГИ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА (ДОДАТОК 1 ДО ПОРЯДКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 12 ГРУДНЯ 2002 Р. N 1877 (В РЕДАКЦІЇ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2007 Р. N 554))
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ОПТОВУ ЦІНУ НА ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ, ЩОДО ЯКИХ ЗАПРОВАДЖЕНО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД 13 СЕРПНЯ 2008 Р. N 341)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОДАТОК НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНИЙ ЗБІР ЗА ІМПОРТНІ ТОВАРИ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ( Додаток 2 до Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ (Додаток 2 до Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466)
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИБУТОК БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИБУТОК ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯКОГО Є ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХОВИКА ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
ДЕКЛАРАЦІЯ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ (ТИМЧАСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ) (ЯХТИДодаток до Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 451)
ДЕКЛАРАЦІЯ зміни оптово-відпускних цін виробника (Додаток до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1222 ( в редакції Постанови КМ № 709 від 06.08.2008 )
ДЕКЛАРАЦІЯ про намір здійснювати агентську діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами (Додаток 3 до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами)
ДЕКЛАРАЦІЯ про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства економіки України від 13 серпня 2008 р. N 341)
ДЕКЛАРАЦІЯ про початок виконання підготовчих робіт (Додаток 2 до Порядку виконання підготовчих робіт)
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 р. N 204)
Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.)
Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.)
Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1352 від 28 жовтня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011 р.)
Додаток АМ до податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика [Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 759 від 22 червня 2012 р.]
Додаток АМ до рядків 05.1.2, 05.1.3 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, рядків 06.1.2, 06.1.3, 06.1.4.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, рядків 06.2.2.1, 06.2.2.2., 06.2.5 додатка АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, рядків 06.3.5.1, 06.3.5.2, 06.3.6 додатка ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, рядків 06.5.11, 06.5.12, 6.5.20 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
Додаток АМ до рядка 06.4.11 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1352 від 28 жовтня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011 р.)
Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.)
Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.)
Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.
Додаток ВП до рядків 16-19 та 21-24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1352 від 28 жовтня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011 р.)
Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.)
Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.)
Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1352 від 28 жовтня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011 р.)
Додаток ОК до Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.
Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р)
Додаток ПН до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
Додаток ПН до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1352 від 28 жовтня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011 р.)
Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.)
Додаток СБ до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та до рядка 06.4.8 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1352 від 28 жовтня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011 р.)
Додаток ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ( Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1213 від 28 вересня 2011 р. Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р)
Доходи від операційної діяльності банківських установ (Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ (Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ (Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
ЗМЕНШЕННЯ НАРАХОВАНОЇ СУМИ ПОДАТКУ (Таблиця 1) РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ ДО БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (Таблиця 2) (Додаток ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1683 від 21 грудня 2011 р.)
ЗМЕНШЕННЯ НАРАХОВАНОЇ СУМИ ПОДАТКУ, РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ (Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
Загальновиробничі витрати (Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
Зменшення нарахованої суми податку (Додаток ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток страховика)
Зменшення нарахованої суми податку (Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ ДЛЯ ОСОБИСТИХ, СІМЕЙНИХ ТА ІНШИХ ПОТРЕБ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ПРОВАДЖЕННЯМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 431)
ПЕРЕЛІК ДОХОДІВ У РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ – ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ (Додаток ОК до податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
ПЕРЕРАХУНОК податкового зобов'язання збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики Додаток до Податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2012 р. N 1403)
ПЕРЕРАХУНОК 1 податкового зобов'язання збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2012 р. N 1403)
ПЕРЕРАХУНОК ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ (Додаток до Податкової декларації туристичного збору Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1402 від 21 грудня 2012 р.)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. N 1015)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ("ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 N 1492 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 143 від 10.02.2012)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 № 1492)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 № 41)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 N 41)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 N 1492 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 143 від 10.02.2012)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України, 25.11.2011 № 1492)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 N 1492)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 N 41)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СПЕЦІАЛЬНА) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 25.01.2011 N 41)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СПЕЦІАЛЬНА) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 № 1492 )
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (переробного підприємства)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ (ПРИБУТОК) СТРАХОВИКА (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податково адміністрації України 21.02.2011 № 97)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ (ПРИБУТОК) СТРАХОВИКА (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 р. N 759)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ (ПРИБУТОК) СТРАХОВИКАЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 р. N 759)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ЗАТВЕРДЖЕНО Hаказ Державної податкової адміністрації України від 31.12.2010 р. N 58)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ЗАТВЕРДЖЕНО Hаказ Державної податкової адміністрації України від 31.01.2011 р. N 58)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (Затверджено Наказ Державної податкової адміністрації України 31.01.2011 № 58)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.02.2011 № 98)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21.12 .2011 N 1683)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21.12 .2011 N 1683)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ( ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011р.] Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.09.2011 N 1213)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК СТРАХОВИКА (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 07.11.2011 року № 1397)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗІ ЗБОРУ У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1026)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗБОРУ ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ (ЗАСОБІВЗатверджено Наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2012 р. N 1402)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗБОРУ ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1014)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1009)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2012 р. N 1403)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ДЛЯ ПОТРЕБ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ СТОЯНКОВИХ ТА СЛУЖБОВО-ДОПОМІЖНИХ СУДЕН) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1009)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 24 січня 2003 р. N 24 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2004 р. N 169, зі змінами, затвердженими Наказом ДПА України від 25 квітня 2005 р. N 157)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 07.11.2011 № 1395 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1532/20270)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (Зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України N 1684 від 21.12.2011 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.10.2011 N 1352)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1014)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2012 р. N 1402)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 № 114)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1009)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води (Затверджено Наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2012 р. N 1403 )
Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1017)
Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (Наказ Державної податкової адміністрації України 24. 12. 2010 № 1009)
Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1009)
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 № 113)
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 № 113)
РІВЕНЬ СПЛАЧУВАНОСТІ ПДВ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ
РОЗРАХУНОК АВАНСОВОГО ВНЕСКУ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА СУМУ ВИПЛАЧЕНИХ ДИВІДЕНДІВ (Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШИМИ, НІЖ ЦІННІ ПАПЕРИ, КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ (Таблиця 1) РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ДЕРИВАТИВАМИ (ПОХІДНИМИ ІНСТРУМ (Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 03.19 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1683 від 21 грудня 2011 р.)
Розрахунок (звіт) податкових зобов‘язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України (Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів ( Додаток АВ до рядка 18 Податкової декларації з податку на прибуток страховика)
Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин (Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування (Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
СОБІВАРТІСТЬ ПРИДБАНИХ (ВИГОТОВЛЕНИХ) ТА РЕАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) (Додаток СВ до рядка 05.1 до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
СПЕЦІАЛЬНА (СПРОЩЕНА) ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ/ SPECIAL (SIMPLIFIED) FORM OF CUSTOMS DECLARATION (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 741)
СУМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУМНІВНОЇ (БЕЗНАДІЙНОЇ) ЗАБОРГОВАНОСТІ (Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 114)
СУМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУМНІВНОЇ (БЕЗНАДІЙНОЇ) ЗАБОРГОВАНОСТІ (затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
СУМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ (Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 07.31 додатка IB до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1683 від 21 грудня 2011 р.)
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) (Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (Додаток СБ до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та до рядка 06.5.8 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16 (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group