ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ДОВІДКА
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА К ЖУРНАЛУ
БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА до Журналу-ордеру (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ДОВІДКА ПРО ВИЛУЧЕННЯ (ПРИЙНЯТТЯ) БАНКНОТ (МОНЕТ) ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ (Додаток 18 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
ДОВІДКА про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду в територіальному розрізі (Додаток 24 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість (Додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість)
ДОВІДКА (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів (Додаток 6 до податкової декларації з податку на додану вартість)
ДОВІДКА (Додаток 2 до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 р. N 2355 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16 лютого 2010 р. N 216)
ДОВІДКА N ___ про обсяг і мету використання спирту (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПА України 29.10.2002 N 515)
ДОВІДКА N ДЛЯ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ У РОЗСТРОЧКУ (Додаток до Правил затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 383)
ДОВІДКА В ПОСОЛЬСТВО
ДОВІДКА ВЕКСЕЛЕДАВЦЯ ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО (Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 20 жовтня 2005 р. N 462 (із змінами, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 05 червня 2006 р. N 318 від 11 серпня 2009 р. N 429)
ДОВІДКА ВИРОБНИКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО (ДОДАТОК 2 ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ВІД 26 ЛИПНЯ 2005 Р. N 230/377
ДОВІДКА ДЛЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ
ДОВІДКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПУТІВКИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (Додаток 4 до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
ДОВІДКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПУТІВКИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУСОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ДОВІДКА ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ (Видана __в тому, що вона дійсно працює у ...)
ДОВІДКА Коди про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ у територіальному розрізі (Додаток 23 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ЛІЦЕНЗІАТА, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ ОКРЕМІ ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (Додаток 10 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 345 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2009 р. N 1564)
ДОВІДКА ПРО ВІДСУТНІСТЬ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ПОДАТКАХ, ЗБОРАХ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖАХ) (Додаток 16 до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17 листопада 1998 р. N 552 (у редакції наказів Державної податкової адміністрації України від 24 липня 2006 р. N 427, від 20 серпня 2007 р. N 497) Форма N 22-ОПП)
ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ / ТА ВИТРАТИ/ за ___20__року (Затверджено Наказом Мінрегіонбуду України від 4 грудня 2009 року N 554 ТИПОВА ФОРМА N КБ-3)
ДОВІДКА ПРО ВЗАЄМНІ РОЗРАХУНКИ (Додаток 24 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 р. N 938)
ДОВІДКА ПРО ВЗАЄМНІ РОЗРАХУНКИ (Додаток 28 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
ДОВІДКА ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (Додаток 4 до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17 листопада 1998 р. N 552 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 20 серпня 2007 р. N 497) Форма N 4-ОПП)
ДОВІДКА ПРО ВИДАЧУ КВИТАНЦІЙНИХ КНИЖОК
ДОВІДКА ПРО ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА ВІДПОВІДНИЙ РІК В ЧАСТИНІ СПРЯМУВАННЯ ОБСЯГІВ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ, ЯКІ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ВІДПОВІДНІ ВИТРАТИ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ЗАКОНОМ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА ВІДПОВІДНИЙ РІК АБО РІШЕННЯМ ПРО МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ(Додаток 26 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ
ДОВІДКА ПРО ВИКОНАННЯ СТАТТІ 66 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2009 РІК" за ____ рік (Додаток 25 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО ВИКОРИСТАНІ РОЗРАХУНКОВІ КНИЖКИ за __ місяць 20_ року (Додаток 1 до Порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 р. N 614 (зі змінами, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 21 січня 2010 р. N 28)
ДОВІДКА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРАНТІВ за ____ 20__ р. (Додаток 29 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРАНТІВ за ____ рік (Додаток 28 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО МИТНОГО РЕЄСТРУ (Затверджено Наказом Державної митної служби України від 2 грудня 2009 р. N 1153)
ДОВІДКА ПРО ВЛАСНИКІВ ЗАЯВНИКА (ЛІЦЕНЗІАТА) (З ВИДІЛЕННЯМ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ) Додаток 2 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 345 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2009 р. N 1564)
ДОВІДКА ПРО ВНЕСЕННЯ МІСЦЯ ЗБЕРІГАННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
ДОВІДКА ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Додаток 30 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ДОДАТОК 12 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ МІСЯЧНОЇ ТА КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 2007 РОЦІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ДОВІДКА ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ, СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЯКОЇ МИНУВ ЗА ЗВІТНИЙ РІК
ДОВІДКА ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ, ЯКІ НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ У ФОРМІ N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" ( Додаток 27 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ (Додаток 25 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ДОДАТОК 13 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ МІСЯЧНОЇ ТА КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 2007 РОЦІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ДОВІДКА ПРО ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ДОДАТОК 23 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗА 2006 РІК УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 9 СІЧНЯ 2007 Р. N 1
ДОВІДКА ПРО ДОХОДИ (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 р. N 192)
ДОВІДКА ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ за ____ рік (Додаток 41 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ за ____ рік (Додаток 42 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО ЗАЛИШКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ІНШИХ ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ В УСТАНОВАХ БАНКІВ (Додаток 24 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ЗАЛИШКИ КОШТІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ НА ІНШИХ ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ У БАНКАХ (Додаток 47 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО ЗАЛИШКИ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ, ВІДКРИТИХ В УСТАНОВАХ БАНКІВ (Додаток 23 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ЗАЛИШКИ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО ТА/АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА РЕЄСТРАЦІЙНИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ) РАХУНКАХ
ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ, ЯКІ НА МОМЕНТ ПЕРЕРАХУНКУ ПРАЦЮЮТЬ НА ПОСАДАХ, З ЯКИХ ПРИЗНАЧЕНО (ПЕРЕРАХОВАНО) ПЕНСІЮ (Затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України від 30 жовтня 2008 р. N 19-11 (зі змінами, внесеними Постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. N 21-7)
ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ (Додаток 1 до пункту 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування")
ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ НАУКОВОГО (НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО) ПРАЦІВНИКА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ", ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ/ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ (Додаток 4 до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 6 квітня 2011 р. N 10-3)
ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ НАУКОВОГО (НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО) ПРАЦІВНИКА НЕДЕРЖАВНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ/ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ" (Додаток 5 до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 6 квітня 2011 р. N 10-3)
ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТОК ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ
ДОВІДКА ПРО ЗГОДУ НАДАННЯ ДАНИХ З ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (ПЛАНУ АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ) Додаток 2 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 3 лютого 2005 р. N 86) (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2009 р. N 1512, від 19 травня 2010 р. N 268)
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (ПЛАНУ АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ) на ____ рік (Додаток 2 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, Затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказів Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 р. N 386, від 3 лютого 2005 р. N 86) (зі змінами внесеними Наказом Міністерства фінансів України N 1512 від 24.12.2009 р.)
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (ПЛАНУ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ) (Додаток 3 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 р. N 386) (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2009 р. N 1512, від 19 травня 2010 р. N 268))
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (ПЛАНУ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ) на_________ рік (Додаток 3 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, Затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 р. N 386) (зі змінами внесеними Наказом Міністерства фінансів України N 1512 від 24.12.2009 р.)
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)/ПОМІСЯЧНОГО ПЛАНУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ) на_____рік (Додаток 6 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 р. N 386 (зі змінами внесеними Наказом Міністерства фінансів України N 1512 від 24.12.2009 р.)
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)/ПОМІСЯЧНОГО ПЛАНУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ) на_____рік Додаток 6 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2009 р. N 1512, від 19 травня 2010 р. N 268)
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО РІЧНОГО РОЗПИСУ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО РІЧНОГО РОЗПИСУ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) (Додаток 1 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 р. N 386) (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2009 р. N 1512, від 19 травня 2010 р. N 268) )
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ (ПЛАНУ АСИГНУВАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ)
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ У ПЕРЕЛІКУ ЧЛЕНІВ САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОВІДКА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ
ДОВІДКА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (Додаток 12 до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17 листопада 1998 р. N 552 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 14 травня 2001 р. N 195) (зі змінами внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 08 серпня 2005 р. N 317, від 24 липня 2006 р. N 427, від 20 серпня 2007 р. N 497) Форма N 12-ОПП)
ДОВІДКА ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (В ЧАСТИНІ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ)
ДОВІДКА ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ СУБ'ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ (Додаток 4 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 6 серпня 2012 р. N 153)
ДОВІДКА ПРО КЕРІВНИКІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ КЕРІВНИКА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТА КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, КЕРІВНИКА ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ, ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ (Додаток 6 до Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 р. N 125)
ДОВІДКА ПРО КЕРІВНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ФАХІВЦІВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЛІЦЕНЗІАТА, ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ТА СЕРТИФІКОВАНІ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ (Додаток 11 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 345 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2009 р. N 1564)
ДОВІДКА ПРО КНИЖКОВІ ЗАЛИШКИ НАФТОПРОДУКТІВ (НАФТИ) НА (ДОДАТОК 25 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 22-НП)
ДОВІДКА ПРО КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ЗВІТНИЙ РІК
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ (Додаток 38 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ за ____ рік (Додаток 40 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ (Додаток 37 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ, за ___ рік (Додаток 39 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ (Додаток 36 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО МОЛОКА ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ НА МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 13 БЕРЕЗНЯ 2008 Р. N 143)
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ (Додаток 35 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ (Додаток 26 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 21 січня 2010 р. N 17) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
ДОВІДКА ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ (Додаток 51 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (у редакції наказу Державного казначейства України від 20 грудня 2006 р. N 337) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 грудня 2009 р. N 554)
ДОВІДКА ПРО НАПРАВЛЕННЯ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ УСТАНОВАМ, ПІДВІДОМЧИМ ІНШИМ ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКАМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ (ДОДАТОК 16 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ МІСЯЧНОЇ ТА КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 2007 РОЦІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ)
ДОВІДКА ПРО НАПРАВЛЕННЯ АСИГНУВАНЬ РОЗПОРЯДНИКАМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ІНШИХ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ (Додаток 28 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО НАПРАВЛЕННЯ АСИГНУВАНЬ УСТАНОВАМ, ПІДВІДОМЧИМ ІНШИМ ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКАМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, за ____ рік (Додаток 27 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО НАРАХОВАНУ ТА ВИПЛАЧЕНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ОСОБІ, ПРАЦЕВЛАШТОВАНІЙ ЗА НАПРАВЛЕННЯМ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКА ТА СПЛАТУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (Затверджено Постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30 серпня 2007 р. N 463 (у редакції постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 16 грудня 2010 р. N 222)
ДОВІДКА ПРО НАРАХОВАНУ ТА ВИПЛАЧЕНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ОСОБІ, ПРАЦЕВЛАШТОВАНІЙ ЗА НАПРАВЛЕННЯМ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, ТА СПЛАТУ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА (ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 30.08.2007 N 463)
ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ (Додаток 7 до Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 р. N 125 )
ДОВІДКА ПРО НЕБЮДЖЕТНУ КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Додаток 32 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО НЕБЮДЖЕТНУ КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ за ____ рік (Додаток 32 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО ОБСЯГ ТА КІЛЬКІСТЬ УКЛАДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРІВ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗА ПЕРІОД
ДОВІДКА ПРО ОБСЯГИ ВНЕСКІВ ДЕРЖАВИ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) У МАЙНО (Додаток 1 до пункту 4.7 Порядку встановлення наявності та розміру корпоративних прав держави в майні господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності, та підготовки їх до приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна Українивід 24 липня 2007 р. N 1229 )
ДОВІДКА ПРО ОБСЯГИ ТА КІЛЬКІСТЬ НАДАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДОВІРЧИМИ ТОВАРИСТВАМИ
ДОВІДКА ПРО ОБСЯГИ ТА КІЛЬКІСТЬ НАДАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРАМИ ГАРАНТІЇ
ДОВІДКА ПРО ОБСЯГИ ТА КІЛЬКІСТЬ НАДАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРАМИ ПОЗИКИ (КРЕДИТУ)
ДОВІДКА ПРО ОБСЯГИ ТА КІЛЬКІСТЬ НАДАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРАМИ ПОРУКИ
ДОВІДКА ПРО ОБСЯГИ ТА КІЛЬКІСТЬ НАДАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРАМИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
ДОВІДКА ПРО ОБСЯГИ ТА КІЛЬКІСТЬ НАДАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРАМИ ФАКТОРИНГУ
ДОВІДКА ПРО ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (ДОДАТОК ДО ПОРЯДКУ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ )
ДОВІДКА ПРО ОПЛОМБУВАННЯ РЕЄСТРАТОРА РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (ДОВІДКА ПРО ОПЛОМБУВАННЯ РЕЄСТРАТОРА РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ) (Додаток 5 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 р. N 614 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 31 березня 2011 р. N 185)
ДОВІДКА ПРО ОПЛОМБУВАННЯ РЕЄСТРАТОРА РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (Додаток 5 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) затверджено Наказом ДПАУ від 1 грудня 2000 р. N 614 (із змінами, внесеними наказами ДПАУ від 28.04.2004 р. N 248, від 21 січня 2010 р. N 28)
ДОВІДКА ПРО ОТРИМАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (Додаток 2 до Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 серпня 2012 р. N 899 )
ДОВІДКА ПРО ОТРИМАННЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО (ДОДАТОК 1 ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ВІД 26 ЛИПНЯ 2005 Р. N 230/377)
ДОВІДКА ПРО ОТРИМАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ, НАДАНОЇ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ЗВІТНИЙ РІК
ДОВІДКА ПРО ОЦІНЮВАЧА (Додаток 3 до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 р. N 2355 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16 лютого 2010 р. N 216)
ДОВІДКА ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА РЕЄСТРАЦІЙНИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ) РАХУНКАХ станом на 1 січня 20__ року (Додаток 19 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ КОШТІВ НА РАХУНКАХ ІНШИХ КЛІЄНТІВ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА станом на 1 січня 20__ року (Додаток 20 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ НА СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРАЦІЙНІ РАХУНКИ, ЩО ВІДКРИТІ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ДОВІДКА ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАЖУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ (Додаток 2 до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 6 квітня 2011 р. N 10-3)
ДОВІДКА ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАЖУ НАУКОВОЇ РОБОТИ (Додаток 1 до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 6 квітня 2011 р. N 10-3)
ДОВІДКА ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАЖУ НАУКОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ОСОБАМ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВИЙ СТУПІНЬ І ПРАЦЮЮТЬ НА ПОСАДАХ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГАЛУЗІ НАУКИ, З ЯКОЇ ПРИСУДЖЕНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ (Додаток 3 до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 6 квітня 2011 р. N 10-3)
ДОВІДКА ПРО ПЕРЕЛІК ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ, ЯКИМ НАДАНО ЛІСОРУБНІ КВИТКИ (ОРДЕРИ) ТА ЛІСОВІ КВИТКИ
ДОВІДКА ПРО ПЕРЕЛІК ЧЛЕНІВ САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОВІДКА ПРО ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ ЗА ЗВІТНИЙ РІК
ДОВІДКА ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ БЕЗ ПРАВОНАСТУПНИКА ТА У РАЗІ, ЯКЩО ПРАВОНАСТУПНИК НЕ Є ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ДОВІДКА ПРО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ, НАДАНИХ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (Додаток 12 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (зі змінами, внесеними наказами ДКУ 7 жовтня 2009 р. N 419, 11 лютого 2010 р. N 42)
ДОВІДКА ПРО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ, НАДАНИХ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ станом на 1 ___ 20__ року (Додаток 12 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ДОВІДКА ПРО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ, НАДАНИХ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ станом на _____200_ року (Додаток N 4)
ДОВІДКА ПРО ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ДОВІДКА ПРО ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ОТРИМАННЯ ДОХОДУ ВІД ПОДАТКОВОГО АГЕНТА БЕЗ УТРИМАННЯ ПОДАТКУ (Форма N 3 ДФ Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 21 грудня 2010 р. N 975)
ДОВІДКА ПРО ПРИДБАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК
ДОВІДКА ПРО ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (Додаток 31 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ТА ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ СТЯГНЕННЯ ( Додаток 31 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (Додаток 33 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (Додаток 33 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕКЛАРУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ, ДОХОДІВ ТА МАЙНА, ЩО НАЛЕЖАТЬ РЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ І ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ
ДОВІДКА ПРО ПРОГНОЗОВАНИЙ ОБСЯГ НАФТОПРОДУКТІВ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК СИРОВИНУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА У ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 7 серпня 2012 р. N 899 )
ДОВІДКА ПРО ПРОГНОЗОВАНИЙ ОБСЯГ ПОТРЕБИ В СПИРТІ ЕТИЛОВОМУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ДО ПОДАТКОВОГО ВЕКСЕЛЯ (Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 19 квітня 2011 р. N 224)
ДОВІДКА ПРО ПРОГНОЗОВАНИЙ ОБСЯГ ПОТРЕБИ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ДО ПОДАТКОВОГО ВЕКСЕЛЯ (Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 20 жовтня 2005 р. N 462 (із змінами, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 05 червня 2006 р. N 318 від 11 серпня 2009 р. N 429)
ДОВІДКА ПРО ПРОГНОЗОВАНИЙ ОБСЯГ ПОТРЕБИ У БІОЕТАНОЛІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БІОПАЛИВА до податкового векселя (Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 28 липня 2010 р. N 556)
ДОВІДКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КНИГИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ДОВІДКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК
ДОВІДКА ПРО РЕЗЕРВУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО НОМЕРА РЕЄСТРАТОРА РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ДОВІДКА ПРО РЕЗЕРВУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО НОМЕРА РЕЄСТРАТОРА РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (Додаток 2 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), (затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 р. N 614) (у редакції Наказу Державної податкової адміністрації України від 21 січня 2010 р. N 28)
ДОВІДКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК, ПРОВЕДЕНИХ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ (Додаток 4 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130 )
ДОВІДКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ ПО ПІЛЬГАХ, СУБСИДІЯХ І РІЗНИЦІ В ТАРИФАХ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ, ОБСЯГИ ГАЗУ, СПОЖИТОГО У 1995 - 1998 РОКАХ, ПО ВАТ
ДОВІДКА ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Додаток 18 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за _______ рік (Додаток 18 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО РУХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Додаток 11 до наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 41 (із змінами, внесеними наказом ДКУ від 5 липня 2010 р. N 225)
ДОВІДКА ПРО САМОСТІЙНЕ НАРАХУВАННЯ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ШТРАФУ У РОЗМІРІ ДЕСЯТИ ВІДСОТКІВ СУМИ НЕДОЇМКИ, ЯКА ВИНИКЛА В РЕЗУЛЬТАТІ ВИЯВЛЕННЯ ТАКИМ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ ПОМИЛОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ У РАНІШЕ ПОДАНІЙ НИМ ПОДАТКОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ*
ДОВІДКА ПРО СЕРЕДНЬОДЕННЕ ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ АБО ІНШИХ ОСІБ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПУНКТІ 11 ПОРЯДКУ (ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИПЛАТ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ДОВІДКА ПРО СЕРЕДНЮ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ (ДОХІД)
ДОВІДКА ПРО СЕРЕДНЮ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ (ДОХІД) (ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВИВІЛЬНЯЮТЬСЯ З РОБОТИ У ЗВ'ЯЗКУ З ДОСТРОКОВИМ ЗНЯТТЯМ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АТОМНОЇ СТАНЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИНИ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ПОНАД РОЗМІРИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ВИПЛАТ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ, ТА ОСІБ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ СЕЗОННИМ ХАРАКТЕРОМ ВИРОБНИЦТВА, - ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИПЛАТ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ)
ДОВІДКА ПРО СЕРЕДНЮ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ (ДОХІД) (ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЮ ТА У ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ)
ДОВІДКА ПРО СЕРЕДНЮ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ (ДОХІД) (ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИПЛАТ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ)
ДОВІДКА ПРО СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЄСТРАТОРА РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (Додаток 4 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 р. N 614 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 31 березня 2011 р. N 185)
ДОВІДКА ПРО СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЄСТРАТОРА РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (Додаток 4 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги) (затверджено Наказом Державної податкової адміністрації Українивід 1 грудня 2000 р. N 614) (зі змінами, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 21 січня 2010 р. N 28)
ДОВІДКА ПРО СКЛАДОВІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ЗА ОСТАННІ 24 КАЛЕНДАРНІ МІСЯЦІ РОБОТИ АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ 60 КАЛЕНДАРНИХ МІСЯЦІВ РОБОТИ ПІДРЯД ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ЗА ПЕНСІЄЮ), ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ" (Затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України від 14 лютого 2011 р. N 5-1)
ДОВІДКА ПРО СКЛАДОВІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ПОСАДОВИЙ ОКЛАД, НАДБАВКА ЗА РАНГ АБО КВАЛІФІКАЦІЙНІ КЛАСИ, АБО КЛАСНИЙ ЧИН, АБО СПЕЦІАЛЬНІ ЗВАННЯ, АБО ДИПЛОМАТИЧНИЙ РАНГ, НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ), ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ" (Затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України від 30 жовтня 2008 р. N 19-11 (зі змінами, внесеними Постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. N 21-7)
ДОВІДКА ПРО СПЛАТУ ДО БЮДЖЕТУ ШТРАФІВ, НАКЛАДЕНИХ КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ (Додаток 34 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ПРО СПЛАТУ ДО БЮДЖЕТУ ШТРАФІВ, НАКЛАДЕНИХ НА БЮДЖЕТНУ УСТАНОВУ КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ, за ____ рік (Додаток 34 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4)
ДОВІДКА ПРО СПЛАТУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ - РЕЗИДЕНТОМ, ЯКИЙ ВИЇЖДЖАЄ ЗА КОРДОН НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, ТА ПРО ВІДСУТНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ЦЬОГО ПОДАТКУ (Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 22 грудня 2010 р. N 981)
ДОВІДКА ПРО СПЛАТУ РОБОТОДАВЦЕМ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) (Затверджено Наказом ДПА України від 4 листопада 2010 р. N 849)
ДОВІДКА ПРО СПЛАТУ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (Додаток 5 до підпункту 5.3.5 пункту 5.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою Правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 р. N 21-1)
ДОВІДКА ПРО СПЛАТУ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ДОВІДКА ПРО СТАН ВИКОНАННЯ САМОРЕГУЛІВНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ ДЕЛЕГОВАНИХ ДЕРЖАВНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ПОВНОВАЖЕНЬ (Додаток 8 до Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 р. N 125 )
ДОВІДКА ПРО СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НАЯВНІСТЬ У НЬОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПЕРЕРОБКИ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ, ВИГОТОВЛЕННЯ З НИХ ПРЕПАРАТІВ, КРІМ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ПУПОВИННОЇ КРОВІ, ІНШИХ ТКАНИН І КЛІТИН ЛЮДИНИ (Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 4 лютого 2011 р. N 65)
ДОВІДКА ПРО СТАН СПЛАТИ ЗБОРІВ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ДОВІДКА ПРО СУМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ, ЯКІ ЗБІЛЬШУЮТЬ АБО ЗМЕНШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ
ДОВІДКА ПРО СУМИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ, ЯКІ ЗБІЛЬШУЮТЬ АБО ЗМЕНШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВНАСЛІДОК ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ
ДОВІДКА ПРО СУМИ ВИПЛАЧЕНИХ ДОХОДІВ І УТРИМАНИХ З НИХ ПОДАТКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ФОРМА № 8ДР)
ДОВІДКА ПРО СУМИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УСТАНОВИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ, ЯКІ НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ У ФОРМІ N 7Д, N 7М "ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ", за ______ рік (Додаток 26 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ
ДОВІДКА ПРО СУМИ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНО ДО ФОРМИ N 7Д.1, N 7М.1 за ____ рік (Додаток 29 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ДОВІДКА ПРО СУМИ ПДВ, ЯКІ ЗБІЛЬШУЮТЬ АБО ЗМЕНШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ
ДОВІДКА ПРО СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ
ДОВІДКА ПРО СУМУ ВИПЛАЧЕНОГО ДОХОДУ І УТРИМАНОГО ПОДАТКУ НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ, В Т. Ч. ЗА СУМІСНИЦТВОМ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ (ФОРМА 2)
ДОВІДКА ПРО СУМУ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ І УТРИМАНОГО ПОДАТКУ НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ, (МІСЯЦЬ) В Т. Ч. ЗА СУМІСНИЦТВОМ, ТА ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ (ФОРМА № 2)
ДОВІДКА ПРО ФАКТИЧНО ВНЕСЕНУ ПЛАТУ ЗА ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПАТЕНТ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
ДОВІДКА ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕТАНОЛУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА до податкового векселя (Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 28 липня 2010 р. N 556)
ДОВІДКА ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА У ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 7 серпня 2012 р. N 899)
ДОВІДКА ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО ВИРОБНИКОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ДОДАТОК 4 ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ВІД 26 ЛИПНЯ 2005 Р. N 230/377)
ДОВІДКА ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО ДО ПОДАТКОВОГО ВЕКСЕЛЯ ( Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 19 квітня 2011 р. N 224)
ДОВІДКА ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ ІНВАЛІДІВ
ДОВІДКА ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, У ЯКИХ ЗАЯВНИК (ЛІЦЕНЗІАТ) МАЄ ЧАСТКУ У СТАТУТНОМУ (СКЛАДЕНОМУ) КАПІТАЛІ ЦИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (Додаток 7 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 345 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2009 р. N 1564)
ДОВІДКА ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, У ЯКИХ ЗАЯВНИК МАЄ ЧАСТКУ ПОНАД 5 ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЦИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (Додаток 3 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 345 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2009 р. N 1564)
ДОВІДКА ПРО ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ (Додаток 3 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130)
ДОВІДКА ЩОДО ВИКОНАННЯ ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ПРОГРАМАМИ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ПОЗИК МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (Додаток 14 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ДОВІДКА ЩОДО ВИКОНАННЯ ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ПРОГРАМАМИ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ПОЗИК МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (Затверджено Листом Державного казначейства України від 5 лютого 2010 р. N 14-04/519-2127) Додаток 15 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
ДОВІДКА ЩОДО ЗАЛИШКУ СУМИ ВІД'ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ ПОДАТКОВИХ ПЕРІОДІВ, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕПОГАШЕНИМ ПІСЛЯ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ, ОТРИМАНОГО У ЗВІТНОМУ ПОДАТКОВОМУ ПЕРІОДІ, ТА ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО СКЛАДУ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ НАСТУПНОГО ПОДАТКОВОГО ПЕРІОДУ (ДОДАТОК 2 ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ)
ДОВІДКА до акта інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами (Додаток 10 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
ДОВІДКА про виконання статті 66 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (Додаток 13 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про використані розрахункові книжки (Додаток 1 до Порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок)
ДОВІДКА про використані розрахункові книжки за ___ місяць 20__ року (Додаток 1 до Порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок)
ДОВІДКА про використання іноземних грантів станом на 1__ 20__ року (Додаток 16 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про дебіторську заборгованість станом на 1___ 20__ року (Додаток 18 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про депозитні операції бюджетних установ (Додаток 12 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (Додаток 27 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (Додаток 28 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про залишки коштів, які зберігаються на рахунках в установах банків, відкритих на ім’я бюджетної установи, та відображаються у рядку 244 “Інші поточні рахунки” форми №1 “Баланс” (Додаток 29 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) у територіальному розрізі (Додаток 26 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у територіальному розрізі, станом на 1____ 20__ року (Додаток 25 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в територіальному розрізі ( Додаток 22 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі (Додаток 21 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про направлення асигнувань загального фонду установам, підвідомчим іншим головним розпорядникам бюджетних коштів станом на 1___ 20_ року (Додаток 15 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про опломбування реєстратора розрахункових операцій (Додаток 5 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги))
ДОВІДКА про отримання спирту етилового (Додаток 2 до Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів підприємницької діяльності, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів)
ДОВІДКА про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 975)
ДОВІДКА про придбання розрахункових книжок (Додаток 8 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок)
ДОВІДКА про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду станом на 1___ 20__ року (Додаток 19 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (Додаток 20 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів від ___20__ р. N _ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпраці 14.03.2007 N 98 Форма N 2)
ДОВІДКА про реєстрацію розрахункових книжок (Додаток 11 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок)
ДОВІДКА про реєстрацію розрахункових книжок (Додаток 9 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок)
ДОВІДКА про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій (Додаток 2 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)
ДОВІДКА про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів станом на 1 січня 20__ року (Додаток 11 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41 (із змінами внесеними наказом ДКУ від 05.07.2010 №225)
ДОВІДКА про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів станом на 1 січня 20__ року (Додаток 11 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
ДОВІДКА про середньоденне грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття (Додаток 5 до Порядку)
ДОВІДКА про середню заробітну плату (дохід) (Додаток 2 До Порядку 1266)
ДОВІДКА про середню заробітну плату (дохід) (для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської атомної станції з експлуатації, для визначення частини допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість виплат на випадок безробіття, та осіб, які працювали на підприємствах із сезонним характером виробництва, для розрахунку виплат на випадок безробіття) (Додаток 4 до Порядку)
ДОВІДКА про середню заробітну плату (дохід) (для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю та пологами) (Додаток 2 до Порядку)
ДОВІДКА про середню заробітну плату (дохід) (для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю) (Додаток 1 до постанови правління Фонду від 28 лютого 2007 р. N 13)
ДОВІДКА про середню заробітну плату (дохід) (для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю) (Додаток 1 до постанови правління Фонду від 28 лютого 2007 р. N 13)
ДОВІДКА про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку виплат на випадок безробіття) (Додаток 3 до Порядку)
ДОВІДКА про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку страхових виплат) (Додаток 2 до постанови правління Фонду від 28 лютого 2007 р. N 13)
ДОВІДКА про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку страхових виплат) (Додаток 6 до Порядку)
ДОВІДКА про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку страхових виплат) (Додаток 6 до Порядку)
ДОВІДКА про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій (Додаток 4 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги))
ДОВІДКА про сплату страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Додаток N 4 до Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням)
ДОВІДКА про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”, станом на 1 ___ 20__ року (Додаток 14 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА про суми кредиторської заборгованості, які включено до форми № 7д.1, №7м.1 ( Додаток 17 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА щодо виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій, станом на 1___ 20__ року (Додаток 10 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
ДОВІДКА щодо цільового використання сум податку на додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками, які скористалися режимами, визначеними пунктами 11.21 та 11.29 ст. 11 Закону України "Про податок на додану вартість", за даними _____200_ року
ДОВІДКА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ФІКСОВАНОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ ДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ З ПРАВОМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ КАНАЛІВ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ: МІСЦЕВОГО, МІЖМІСЬКОГО, МІЖНАРОДНОГО (Додаток 3 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 липня 2010 р. N 348)
ДОВІДКА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ФІКСОВАНОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ З ПРАВОМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ КАНАЛІВ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ: МІСЦЕВОГО, МІЖМІСЬКОГО, МІЖНАРОДНОГО (Додаток 3 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 грудня 2009 р. N 1789)
ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК (Додаток 1 до Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, Затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. N 21-3)
Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій (Додаток 6 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок)
Довідка Коди про надходження і використання коштів інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) у територіальному розрізі (Додаток 25 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка Коди про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ у територіальному розрізі ( Додаток 22 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка Коди про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у територіальному розрізі (Додаток 24 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка Коди про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в територіальному розрізі (Додаток 21 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка Коди про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі станом на 1__ 20__ року (Додаток 20 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про видачу квитанційних книжок (Додаток 10 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок)
Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет (Додаток 29 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про використання іноземних грантів (Додаток 15 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про використання іноземних грантів (Додаток 31 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.05.2002 № 251)
Довідка про дебіторську заборгованість (Додаток 1 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (Додаток 32 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”( Додаток 25 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про депозитні операції (Додаток 24 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про депозитні операції бюджетних установ станом на 1___ 20__ року (Додаток 12 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (Додаток 26 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (Додаток 27 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків (Додаток 23 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках станом на 1___ 20__ року (Додаток 28 до Порядку складання місячної квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (Додаток 22 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість)
Довідка про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою правління Пенсійного фонду України від 30 жовтня 2008 р. № 19-11)
Довідка про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою правління Пенсійного фонду України від 30 жовтня 2008 р. № 19-11)
Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДП3) (Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))
Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДС4) (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої))
Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДСп4) (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))
Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДСп4) (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))
Довідка про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти) (Додаток 25 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 22-НП)
Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними (Додаток 33 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду в територіальному розрізі ( Додаток 23 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про надходження екологічно чистого молока власного виробництва для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 13 березня 2008 р. N 143)
Довідка про направлення асигнувань загального фонду установам, підвідомчим іншим головним розпорядникам бюджетних коштів, станом на 1___ 20__ року (Додаток 14 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (Додаток 30 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про отримання права на компенсацію страхового платежу за рахунок коштів державного бюджету (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600)
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 20__ року (Додаток 18 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України станом на 1 січня 20__ року (Додаток 19 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про перераховані відкриті асигнування державного бюджету Головним транзитним управлінням Державного казначейства України на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів за 20___ рік (Додаток № 6 до наказу Державного казначейства України від 03.02.2010 № 33)
Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету ( Додаток 12 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету станом на 1__20__року (Додаток №5 до наказу Державного казначейства України від 03.02.2010 №33)
Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду станом на 1___ 20__ року (Додаток 18 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення на ____ 20__ року ( Додаток 26 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (Додаток 19 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (Додаток 27 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (Додаток 34 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу” (ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Пенсійного фонду України 14.02.2011 № 5-1)
Довідка про складові заробітної плати (надбавки та премії за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою правління Пенсійного фонду України від 30 жовтня 2008 р. № 19-11)
Довідка про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою правління Пенсійного фонду України від 30 жовтня 2008 р. № 19-11 )
Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами, за 20__ р. (Додаток 28 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 04.11.2010 № 849)
Довідка про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю початку часткового безробіття (Додаток 3 до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю)
Довідка про суми ПДВ, які збільшують або зменшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (подається разом з уточненою декларацією окремо за кожний звітний період) (Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість)
Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” (Додаток 13 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка про суми кредиторської заборгованості, які включено до форми № 7д.1, №7м.1 (Додаток 16 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій, за ___ 20__ р. ( Додаток 12 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (Додаток 15 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій на __ 20__ року (Додаток 15 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Довідка щодо виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (Додаток 10 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість)
Довідка-розрахунок на ___ 200_ р. (Додаток до Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати)
Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень ( Додаток 13 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
КОРИГУВАЛЬНА ДОВІДКА ПРО СУМИ ВИПЛАЧЕНИХ ДОХОДІВ І УТРИМАНИХ З НИХ ПОДАТКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ на _______ рік (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 3 лютого 2005 р. N 86) (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2009 р. N 1512)
СИГНАЛЬНА ДОВІДКА ПРО ВІДХИЛЕННЯ ФАКТИЧНОГО ЗАЛИШКУ МАТЕРІАЛІВ ВІД УСТАНОВЛЕНИХ НОРМ ЗАПАСУ (ТИПОВА ФОРМА № М-18)
СИГНАЛЬНА ДОВІДКА про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу (Типова форма N М-18 Затверджена наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 193)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group