ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
АКТ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
АКТ ПЕРЕДАННЯ-ПРИЙНЯТТЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ЙОГО СКЛАДОВИХ, ПІСЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
АКТ (СПЕЦІАЛЬНОГО) РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ (АВАРІЇ), ЩО СТАВСЯ (СТАЛАСЯ) (ФОРМА Н-5)
АКТ ВIДБОРУ ЗРАЗКIВ (ПРОБ ПРОДУКЦІЇ)
АКТ ДЕРЖАВНИЙ ПРО ВИКУП МАЙНА
АКТ ДЕФЕКТНИЙ
АКТ ЗАКУПІВЛІ
АКТ ЗВІРКИ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТНИКА З БЮДЖЕТОМ
АКТ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ
АКТ ЗДАЧІ
АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ
АКТ ЗНИЩЕННЯ ГОЛОГРАФІЧНОГО ЗАХИСНОГО ЕЛЕМЕНТА ( ГЗЕ)
АКТ НА ВЫБРАКОВКУ ЖИВОТНОГО ИЗ ОСНОВНОГО СТАДА (СЕЛЬХОЗУЧЕТ, ФОРМА № 57)
АКТ НА ОПРИХОДОВАНИЕ ПРИПЛОДА ЖИВОТНЫХ (СЕЛЬХОЗУЧЕТ, ФОРМА № 95)
АКТ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ ТВАРИН ВИД ТВАРИН З ГРУПИ В ГРУПУ (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА № 97)
АКТ НА УЦІНКУ КОМІСІЙНИХ ТОВАРІВ
АКТ ОПИСУ АКТИВІВ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПРАВО ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ
АКТ ОЦІНКИ
АКТ ПЕРЕВЕДЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ ІЗ СОРТУ В СОРТ ПРИ ЗМІНІ НАФТОПРОДУКТІВ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДАХ І РЕЗЕРВУАРАХ, ПРИ ЗАЧИСТЦІ І РЕМОНТІ РЕЗЕРВУАРІВ, ТРУБОПРОВОДІВ, НАСОСІВ (ТИПОВА ФОРМА № 20-НП)
АКТ ПЕРЕДАННЯ-ПРИЙМАННЯ
АКТ ПЕРЕДАННЯ-ПРИЙНЯТТЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ЙОГО СКЛАДОВИХ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
АКТ ПЕРЕДАННЯ-ПРИЙНЯТТЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ЙОГО СКЛАДОВИХ, ПІСЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
АКТ ПЕРЕДАЧІ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА
АКТ ПЕРЕОЦІНКИ
АКТ ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ
АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
АКТ ПРО АНУЛЮВАННЯ
АКТ ПРО ВIДМОВУ ВIД АКЦЕПТУ
АКТ ПРО ВЗЯТТЯ ПРОБ І ЗРАЗКІВ ТОВАРІВ
АКТ ПРО ВИВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЬНО-КАСОВОГО АПАРАТА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
АКТ ПРО ВИЯВЛЕНІ ДЕФЕКТИ УСТАТКУВАННЯ (ТИПОВА ФОРМА № М-17)
АКТ ПРО ЗАТРИМКУ ВАГОНІВ
АКТ ПРО ЗНЯТТЯ
АКТ ПРО НАКЛАДЕННЯ ПЛОМБ МИТНОГО ОРГАНУ НА ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
АКТ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ ТОВАРІВ ВІДОМОСТЯМ, ЗАЗНАЧЕНИМ У ПОТРІБНИХ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ДОКУМЕНТАХ, ПРО ПОШКОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ЧИ ЇХ УПАКОВКИ АБО МАРКУВАННЯ
АКТ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ
АКТ ПРО ОБСЯГИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ЩО ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
АКТ ПРО ПЕРЕВІРКУ ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ
АКТ ПРО ПРИЙНЯТТЯ
АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ
АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЗА ВМД N __
АКТ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
АКТ ПРО УСТАНОВКУ, ПУСК ТА ДЕМОНТАЖ БУДІВЕЛЬНОЇ МАШИНИ (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-5)
АКТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЕРЖАВНІЙ ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ
АКТ РОЗКРИТТЯ ВАГОНА
АКТ РОЗСЛІДУВАННЯ
АКТ СПИСАННЯ НА УТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА НАДАНИХ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МИЛА, ІНШИХ МИЮЧИХ ТА ЗНЕШКОДЖУЮЧИХ ЗАСОБІВ
АКТ УСТАНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ПОТОКОВО-МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ
АКТ приймання-передачі до договору оренди транспортного засобу N__ від __
АКТ-ВИМОГА НА ЗАМІНУ МАТЕРІАЛІВ (ТИПОВА ФОРМА № М-10)
АНКЕТА ПОЗИЧАЛЬНИКА
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group