ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ВІДОМОСТЬ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ВІДОМІСТЬ АУКЦІОННА
ВІДОМІСТЬ ЗВАЖУВАННЯ ТВАРИН (СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА № 98)
ВІДОМІСТЬ НАЯВНІСТЬ НАФТОПРОДУКТІВ У ТЕХНІЧНИХ НАФТОПРОДУКТОВОДАХ ЗА СТАНОМ (ТИПОВА ФОРМА № 32-НП)
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИДАЧІ (ПОВЕРНЕННЯ) СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ (ФОРМА № МШ-7)
ВІДОМІСТЬ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВАГОНАМИ (КОНТЕЙНЕРАМИ) (ФОРМА ГУ-46)
ВІДОМІСТЬ ПРО ЗАКУПІВЛЮ МОЛОКА ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА (ФОРМА N 3-ПК (МС)
ВІДОМІСТЬ РОЗПОДІЛУ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, РІЧНОГО ФАКТИЧНОГО ОБСЯГУ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДОМОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ
ВІДОМОСТІ ОСНОВНІ ПРО ЕМІТЕНТА
ВІДОМОСТІ ПРО ДОХОДИ, ЩО ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ АБО ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ СТАВКАМИ НА ПІДСТАВІ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЗЕМЛЮ
ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ СТАЖУ РОБОТИ БЕЗ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ПФУ (ФОРМА БСВ)
ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЕРЕДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ТА/АБО ПЕРЕСТРАХОВИХ БРОКЕРІВ
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ
ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ, ЗАЯВЛЕНІ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ (ВІДПОВІДНО МІСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЛІЦЕНЗІАТА)
ВІДОМОСТІ ЩОДО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЯВНИКА (ЛІЦЕНЗІАТА), ПРАЦІВНИКИ ЯКИХ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОКРЕМІ ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВИКА
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПРИЧИН СМЕРТІ В ДАНОМУ ЛІКУВАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОДАТКОВО ВИПУЩЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group