ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ЗВІТ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ЗВIТ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ
ЗВІТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ВЕЧІРНЯ, ЗАОЧНА) (№ 2-3 нк (один раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.08.2009 р. № 318)
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДЧУЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ВІД ПРОДАЖУ МАЙНА
ЗВІТ ПОЧАТКОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ), СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ (ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ) СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ЗА 20____ РІК (ФОРМА N 1-ДМШ (ЗВЕДЕНА РІЧНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 29.08.2007 N 51 ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З ДЕРЖКОМСТАТОМ)
ЗВІТ ПРО ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ПРОЦЕСІ РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ (КОМУНАЛЬНОЇ) ЧАСТКИ МАЙНА (АКЦІЙ) (ФОРМА № 2-ПРИВАТИЗАЦІЯ ПІВРІЧНА, РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ВІДПУСК ПРИРОДНОГО (ЗРІДЖЕНОГО) ГАЗУ (ФОРМА № 1-ГАЗ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (ФОРМА № 1-КБ (ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ 200_ РІК (ФОРМА N 3-НАУКА РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ З РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НА ЧАСТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ
ЗВІТ ПРО ВИПУСК, РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОРМА № 2-Б КВАРТАЛЬНА, РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за 20__ рік (Форма N 1П-НПП (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2007 р. N 215)
ЗВІТ ПРО ВНУТРІШНІ РІЧКОВІ СУДНОПЛАВНІ ШЛЯХИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА КІНЕЦЬ 200_ РОКУ ( ФОРМА N 1-РІКА РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 20___ РОКУ (№ 1–громадська організація (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 26.08.2009 р. № 329)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (ФОРМА № 1-ЦСССДМ ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗА 200_ Р. (ФОРМА N 1-ДОХОДИ (ЗАЛ) РІЧНА ПОШТОВА )
ЗВІТ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ ЗА 200__ РІК (ФОРМА N 10-ПІ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ (ФОРМА № 9-ДС ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ (ФОРМА № 77-РВК ОДИН РАЗ НА РІК ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ (ФОРМА № 1-ОПС РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРАЦIВНИКIВ, ЇХНІЙ ЯКІСНИЙ СКЛАД ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ (ФОРМА № 6-ПВ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО КВАРТИРНУ ЧЕРГУ ТА НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ (ФОРМА № 4-ЖИТЛОФОНД) РІЧНА ПОШТОВА
ЗВІТ ПРО КВАРТИРНУ ЧЕРГУ ТА НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У 200_ РОЦІ ( "Форма N 4-житлофонд (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 237)
ЗВІТ ПРО ЛІСОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА СІЧЕНЬ - __ 200__ р. ( "Форма N 3-лг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 05.07.2007 р. N 199)
ЗВІТ ПРО МЕДИЧНІ КАДРИ (ФОРМА № 17 ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ РОДІЛЛЯМ (ПОРОДІЛЛЯМ) ТА НОВОНАРОДЖЕННИМ (ФОРМА № 21А-ЗДОРОВ КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА 200_ РІК (ФОРМА N 4-НТ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА ЇХ БЛАГОУСТРІЙ (ФОРМА № 1-ДГ)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВЛАСНИХ МОРСЬКИХ І РІЧКОВИХ СУДЕН, ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПРИЧАЛІВ-НАБЕРЕЖНИХ ФОРМА № 2-ВОД РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ (ФОРМА № 13-ЗВ'ЯЗОК КВАРТАЛЬНА ПОШТОЮ)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ФОРМА № 2 ІНФ ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НА 1 СІЧНЯ 200_ РОКУ (ФОРМА N 7-ТОРГ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (ПЗФ) (ФОРМА № 1-ЗАПОВІДНИК РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГ ПЕРЕДАНИХ ТОВАРІВ, ВВЕЗЕНИХ (ІМПОРТОВАНИХ) В ІНТЕРЕСАХ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, І УТРИМАНУ СУМУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ЗА 200_ РІК (ФОРМА N 1-ПОСЛУГИ ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 18.07.2003 Р. N 221 РІЧНА - ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ЗА __ 200_ РІК (ФОРМА N 1 - ПОСЛУГИ ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 18.07.2003 Р. N 221 МІСЯЧНА - ТЕРМІНОВА)ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ЗА ___ 200_ РІК
ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА 200_ р. (Форма N 2-ТП (повітря) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 223)
ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ (ФОРМА N 31-ВОД ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 23.07.2004 Р. N 454 КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЖИТЕЛІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ (Форма № 1 (Чорнобиль) Річна Поштова)
ЗВІТ ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (ФОРМА № 1-ПГО РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 20__ РОКУ ( N 1-ПГО (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 26.08.2009 р. N 328)
ЗВІТ ПРО ПОСТАНЦІЙНЕ ВІДПРАВЛЕННЯ ПАСАЖИРІВ ЗА ВИДАМИ СПОЛУЧЕННЯ ЗА 200_ Р (ФОРМА N 6-ЗАЛ, ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 02.08.93 Р. N 170 РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГІЇ (ФОРМА № 1-ТЕП РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ПРИДБАННЯ (ПРОДАЖ) ТОВАРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПОТРЕБ ПАСАЖИРІВ ТА ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ (ФОРМА № 14-ЗЕЗ)
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ (ФОРМА № 1-ТОРГИ (ТЕНДЕРИ) КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ___ 200_ РОКУ (ФОРМА N 3-ТОРГ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВИПУСКНИКАМИ 9-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЗВІТ ПРО ПРОДУКЦІЮ ЗВ'ЯЗКУ ЗА СІЧЕНЬ - ____ 200_ Р. (ФОРМА N 11-ЗВ'ЯЗОК)
ЗВІТ ПРО ПРОДУКЦІЮ МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) ФЛОТУ, ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗА СІЧЕНЬ - ___ 200_ РОКУ (ФОРМА N 51-ВОД)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА, ТЕПЛОЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (N 11-МТП (піврічна) (І півріччя, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2009 р. N 276)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ
ЗВІТ ПРО РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ____ РІК (ФОРМА N 1 - ПОСЛУГИ (РЕКЛАМА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 18.07.2003 Р. N 221 РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ АДВОКАТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ (ФОРМА № 1-АДВ.ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ за 20___ рік (№ 1 - НК (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.08.2009 р. № 317)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАНАЛІЗАЦІЇ (ФОРМА N 1-КАНАЛІЗАЦІЯ)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) ПОРТУ (ПРИЧАЛУ) ЗА СІЧЕНЬ - __ 200_ РОКУ (ФОРМА N 25-ВОД)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗА СІЧЕНЬ - __ 20__ Р. (ОПЕРАТИВНІ ДАНІ) (ФОРМА N 51-ЗАЛ )
ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ МІСЦЕВИМИ СУДАМИ
ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ОСІБ, ЯКІ ПРИТЯГНУТІ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ФОРМА № 1-АП ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИБОРАМИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ, ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ У 2006 РОЦІ (ФОРМА № 2-В)
ЗВІТ ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АМНІСТІЮ" ВІД 19.04.2007 N 955-V
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗА ___ 200_ Р. (ФОРМА N 1-ТАРИФ (ЗАЛ) КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ___ 200_ Р. (ФОРМА N 1-ТАРИФ (ЗВ'ЯЗОК) МІСЯЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА __ 200_ Р.(ФОРМА N 1-ТАРИФ (МОБІЛ) МІСЯЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ ЗА ___ 200_ Р. (ФОРМА N 1-ТАРИФ (ТРУБ) КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА )
ЗВІТ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ (ФОРМА № 12-ТРУБ МІСЯЧНА ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТОСОВНО РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА 200_ РІК (ФОРМА N 7-НТ (ЛІЦЕНЗІЇ) РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО УТВОРЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ ВІДХОДІВ I - III КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ за 20__ рік (N 1-небезпечні відходи (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 223)
ЗВІТ ПРО ФАКТОРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (ФОРМА № 18 ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ХІД ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ У 200_ РОЦІ ( "Форма N 1-приватизація (житло) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 238)
ЗВІТ ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ МОТОРНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, КЛАСИФІКОВАНИХ ЗГІДНО З УКТЗЕД ЗА ТОВАРНИМИ ПОЗИЦІЯМИ 8701 - 8705 (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 14 ЛЮТОГО 2006 Р. N 53 )
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУДІВНИЦТВІ ЗА _____ 200_ Р. (ФОРМА N 1 - ЦІНИ (БУД) МІСЯЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПРОЖИВАЄ В ЗОНАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ (Форма № 3 (Чорнобиль) Річна Поштова)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ ВІД ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО КРЕДИТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ОБСЯГИ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МІСЦЕВИМИ (ЛОКАЛЬНИМИ) ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАМИ ТА НОРМАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА І – ІІ КЛАСАМИ НАПРУГИ (Форма 2-НКРЕ)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ПОДІЛЕНІ ЗА СТУПЕНЕМ РИЗИКУ АКТИВИ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО СКЛАД АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО СКЛАД АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ
ЗВІТНОСТІ ПРО ОБСЯГИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДІАМАНТІВ У ЮВЕЛІРНИХ ТА ПОБУТОВИХ ВИРОБАХ, А ТАКОЖ У ЮВЕЛІРНИХ ТА ПОБУТОВИХ ВИРОБАХ, ЩО СТАЛИ НЕПРИДАТНИМИ ЧИ ВТРАТИЛИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ ЦІННІСТЬ, СКУПЛЕНИХ У НАСЕЛЕННЯ І НЕ ВИКУПЛЕНИХ З-ПІД ЗАСТАВИ (ФОРМА № 1-СЛ)
Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ р. (N 1-екологічні витрати (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 223)
Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів за станом на 31 грудня 20__ року (Форма N 9-ДС (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 01.09.2009 р. N 337)
КАРТКА ОБЛІКУ КАНДИДАТА НАУК НА 1 ЖОВТНЯ ____ РОКУ (НАДСИЛАЄТЬСЯ В НАДРУКОВАНОМУ ВИГЛЯДІ)
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ДОБУВНОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ТЕПЛА ТА ВОДИ за __ 200_ року (Форма N 1-ПЕ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2007 р. N 215)
ОБЛАДНАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПРИЛАДАМИ ОБЛІКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ І ВОДИ за ____ рік ("Форма N 1-прилади (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 240)
ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА СІЧЕНЬ _ 200_ РОКУ (ФОРМА N 1-ІННОВАЦІЯ КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА)
ПОСІВНІ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ 200_РОКУ ( "Форма N 4-сг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
ПРО НАЯВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ НА РИНКАХ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ НА 1 СІЧНЯ 200_ РОКУ (ФОРМА N 12-ТОРГ)
ПРО ПІДГОТОВКУ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДО РОБОТИ В ЗИМОВИХ УМОВАХ (Форма N 1-ЖКГ (зима) 2 рази на рік станом на 1 жовтня (1 листопада)ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 239)
РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ за січень ___ 200_ року (N 21-заг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 222)
СІВБА ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ на ___ _____ 200_ року (Форма N 37-сг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
СЕРЕДНІ ЦІНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНДЕКСИ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ (ФОРМА N 1-ТІ)
СПИСОК ДОКТОРІВ НАУК, ЯКІ ВИБУЛИ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НА 1 ЖОВТНЯ ____ РОКУ (НАДСИЛАЄТЬСЯ В НАДРУКОВАНОМУ ВИГЛЯДІ)
СПИСОК ЗМІН ДО КАРТКИ ДОКТОРА НАУК НА 1 ЖОВТНЯ ____ РОКУ (НАДСИЛАЄТЬСЯ В НАДРУКОВАНОМУ ВИГЛЯДІ)
СПИСОК ЗМІН ДО КАРТКИ КАНДИДАТА НАУК НА 1 ЖОВТНЯ ____ РОКУ (НАДСИЛАЄТЬСЯ В НАДРУКОВАНОМУ ВИГЛЯДІ)
СПИСОК КАНДИДАТІВ НАУК, ЯКІ ВИБУЛИ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НА 1 ЖОВТНЯ ____ РОКУ (НАДСИЛАЄТЬСЯ В НАДРУКОВАНОМУ ВИГЛЯДІ)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group