ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ПРЕТЕНЗIЇ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПРЕТЕНЗIЯ ПРО НЕСТАЧУ
ПРЕТЕНЗIЯ ЩОДО СПЛАТИ
ПРЕТЕНЗІЯ
ПРЕТЕНЗІЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ
ПРЕТЕНЗІЯ ПРО ОПЛАТУ ВАРТОСТІ
ПРЕТЕНЗІЯ ПРО ПРОСТРОЧЕННЯ
ПРЕТЕНЗІЯ ПРО СПЛАТУ НЕУСТОЙКИ
ПРЕТЕНЗІЯ ЩОДО НЕДОПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ
ПРЕТЕНЗІЯ ЩОДО НЕКОМПЛЕКТНОСТІ ТОВАРУ
ПРЕТЕНЗІЯ ЩОДО НЕНАЛЕЖНОЇ ТАРИ
ПРЕТЕНЗІЯ ЩОДО НЕСВОЄЧАСНОСТІ ДОСТАВКИ
ПРЕТЕНЗІЯ ЩОДО СТЯГНЕННЯ ШТРАФУ
ПРЕТЕНЗІЯ до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу
ПРЕТЕНЗІЯ до управління залізниці і постачальнику у зв'язку з нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу
ПРЕТЕНЗІЯ про оплату вартості бракованої продукції (товарів)
ПРЕТЕНЗІЯ про оплату вартості неякісної продукції (товарів), штрафу та збитків
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group