ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ЖУРНАЛ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ЖУРНАЛ - ГОЛОВНА (ТИПОВА ФОРМА № 308 (БЮДЖЕТ)
ЖУРНАЛ 1-мс ОБЛІКУ АКТИВІВ за _____ 20__р. ( Додаток 1 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. N 720)
ЖУРНАЛ 1-мс ОБЛІКУ КАПІТАЛУ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ за _____ 20__р (Додаток 2 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. N 720)
ЖУРНАЛ 3-мс ОБЛІКУ ДОХОДІВ за ______ 20__р. (Додаток 3 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. N 720)
ЖУРНАЛ 4-мс ОБЛІКУ ВИТРАТ за ______ 20___р. (Додаток 4 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. N 720)
ЖУРНАЛ КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА ВИКОНАННЯМ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ (ДОДАТОК 24 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 21-НП)
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИДАНЬ (ТИПОВА ФОРМА № НТІ-8)
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИДАЧІ ДОВІДОК ПРО ВНЕСЕННЯ МІСЦЬ ЗБЕРІГАННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (Додаток 7 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗАЯВ ТА ВИДАНИХ ЛІЦЕНЗІЙ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ (Додаток 7 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2010 р. N 66)
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ НАДАНИХ ВИСНОВКІВ ПРО СУМИ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ (Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 19 квітня 2011 р. N 224)
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, ПРЕД'ЯВЛЕНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, ПРЕД'ЯВЛЕНИХ ПІДПРИЄМСТВУ
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПРЕТЕНЗІЙ, ПРЕД'ЯВЛЕНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПРЕТЕНЗІЙ, ПРЕД'ЯВЛЕНИХ ПІДПРИЄМСТВУ
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПРИЙМАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ НАФТОПРОДУКТІВ (ДОДАТОК 20 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 19-НП)
ЖУРНАЛ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
ЖУРНАЛ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВТРАТ
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДКРИТТЯ І ЗАКРИТТЯ ЗАСУВОК НА ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНОМУ ПУНКТІ ТА ЇХ ОПЛОМБУВАННЯ
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДМОВ У ПРИЙНЯТТІ ДО ВИКОНАННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ (Додаток 25 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ ДОВІДОК ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ ІНВАЛІДІВ
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ДОВІДОК ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (Форма № 14-ОПП)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ДОВІРЕНОСТЕЙ (Типова форма № М-3)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ КОРОТКОТЕРМІНОВИХ ПОЗИЧОК (Додаток 5 до Порядку покриття у 2010 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 14 червня 2010 р. N 194)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ НАДАНИХ ДОВІДОК ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ ІНВАЛІДІВ ТА ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА В ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ОСІМЕНІННЯ КОРІВ І ТЕЛИЦЬ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-15 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕРЕВІРОК
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВІДКРИТТЯ (ЗАКРИТТЯ) РАХУНКІВ В УСТАНОВАХ БАНКІВ (Форма № П2)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (Додаток 25 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 28 грудня 2010 р. N 507)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПОСВІДЧЕНЬ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИБУТКОВИХ І ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ (Продовження додатка 4 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637 (в редакції постанови Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 р. N 252) Типова форма N КО-3а)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИБУТКОВИХ ТА ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ (ТИПОВА ФОРМА № КО-3)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПЛОДУ ТА ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-14 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЄСТРІВ НА ВІДКРИТТЯ АСИГНУВАНЬ ЗА ПЕРІОД (Додаток 32 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (у редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 грудня 2009 р. N 554)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ВИДІЛЕНИХ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Додаток 19 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 6 травня 2008 р. N 150)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПРО ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Додаток 15 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
ЖУРНАЛ РЕГУЛЮВАЛЬНИХ ЗАПИСІВ
ЖУРНАЛ обліку відмірів спирту (Додаток 4 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового Форма П-23)
ЖУРНАЛ обліку вантажів, що надійшли (Типова форма N М-1 Затверджена наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 193)
ЖУРНАЛ обліку виробництва спирту за показниками лічильників контрольних спиртовимірювальних апаратів (Додаток 3 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового Форма П-21)
ЖУРНАЛ обліку надходження нафти і нафтопродуктів (Додаток 2 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 6-НП)
ЖУРНАЛ обліку приймання і реалізації відпрацьованих нафтопродуктів (Додаток 20 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 19-НП)
ЖУРНАЛ обліку проб спирту, що надходять в лабораторію для випробовувань (Додаток 19 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового)
ЖУРНАЛ обліку руху спирту в резервуарах (Додаток 7 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового Форма П-22)
ЖУРНАЛ обліку руху спирту в спиртосховищі (Додаток 6 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового Форма П-20)
ЖУРНАЛ огляду стану обладнання, трубопроводів і арматури спиртосховища (складу) (Додаток 13 до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового)
ЖУРНАЛ реєстрації відкриття і закриття засувок кінцевого вузла відведення на ___ та їх опломбування (Додаток 9 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 9-НП)
ЖУРНАЛ реєстрації заяв та довідок про реєстрацію роботодавця у 20___ р. (ЗАТВЕРДЖНО Наказ Мінпраці 14.03.2007 N 98 Форма N 3)
ЖУРНАЛ реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ПБАСГ-14 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. N 73)
ЖУРНАЛ реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах (Додаток 6 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 7-НП)
ЖУРНАЛ реєстрації рішень про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу робочих місць у 20__ р. (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпраці 14.03.2007 N 98 Форма N 5)
ЖУРНАЛ реєстрації результатів вимірювань СВКН (Додаток 4 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 33-НП)
ЖУРНАЛ реєстрації стану засувок кінцевого вузла відведення та здавання вузла під охорону на (Додаток 10 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 10-НП)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 1 с.-г. та відомості по рахунках: 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банку»; 33 «Інші кошти»; 35 «Поточні фінансові інвестиції» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 2 с.-г. по рахунках: 50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 3 Б с.-г. по рахунках (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 3 В с.-г. та відомість аналітичного обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 3 Г с.-г. по рахунках (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 3А с.-г. та відомість аналітичного обліку по субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 4 Б с.-г. по рахунках (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 4-А с.-г. по рахунках: 10 «Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 12 «Нематеріальні активи»; 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 16 «Довгострокові біологічні активи»; 19 «Гудвіл» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 5 А с.-г. та відомість по рахунках (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 5 Б с.-г. по кредиту рахунків: 65 «Розрахунки за страхуванням»; 651 «За пенсійним забезпеченням»; 652 «За соціальним страхуванням»; 653 «За страхуванням на випадок безробіття»; 656 «За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»; 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 5 В с.-г. по рахунках (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 6 с.-г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
Журнал 1-мс обліку активів за____20__р.( "Додаток 1 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами"
Журнал 2-мс обліку капіталу і зобовязань за____20___р. ("Додаток 2 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами"
Журнал 3-мс обліку доходів за____20___р. (Додаток 3 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами)
Журнал 4-мс обліку витрат за___20__р. (Додаток 4 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами)
Журнал контролювання за виконанням розпоряджень щодо проведення інвентаризації (Додаток 24 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 21-НП)
Журнал обліку видачі довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру (Додаток 3 до Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання)
Журнал обліку видачі довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру (Додаток 3 до Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання)
Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.09.2010 № 740)
Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.09.2010 № 740)
Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів імпортного виробництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.09.2010 № 740)
Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.09.2010 № 740)
Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1021)
Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1021)
Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1021)
Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1021)
Журнал обліку позовних заяв, пред'явлених підприємством (Додаток N 4)
Журнал обліку позовних заяв, пред'явлених підприємству (Додаток N 5)
Журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Додаток 3 до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Форма 13-ФСС з ТВП)
Журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів з __ 20__ року до __ 20__ року (Форма 13-ФСС з ТВП Додаток 3 до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
Журнал обліку реєстрації документів учасників щодо визначення переліку сільськогосподарських товаровиробників для отримання права на компенсацію страхових платежів за рахунок коштів державного бюджету (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600)
Журнал первинного обліку виробничо-технологічних витрат (нафти, природного газу, газового конденсату) (Додаток 2 до Порядку ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування)
Журнал первинного обліку втрат (Додаток 1 до Порядку ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування)
Журнал реєстрації довіреностей за 199_ р. (Зразок обкладинки Типова форма N М-3 підприємство)
Журнал реєстрації перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів (Додаток 17 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 2-НП)
Журнал реєстрації посвідчень про реєстрацію імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 28.09.2010 № 740)
Журнал учета столовой посуды и приборов, выдаваемых под отчет работникам предприятия (Специализированная форма N 16-ОПит Утверждена приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
Журнал-ордер № 5 Г с.-г. по кредиту рахунків: 90 «Собівартість реалізації», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток», 99 «Надзвичайні витрати» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
Журнал-ордер № 7 с.-г. за кредитом рахунків (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
Журнал-ордер № 8 с.-г. по кредиту рахунку № 21 «Поточні біологічні активи» (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ обліку видачі довідок про обсяг і мету використання спирту (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПА України 29.10.2002 N 515)
КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ реєстрації отримання спирту етилового (Додаток 1 до Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів підприємницької діяльності, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів)
Контрольний журнал обліку видачі довідок про обсяг і мету використання спирту (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПА України від 29 жовтня 2002 р. N 515)
ЖУРНАЛ 1 ВЕДОМОСТИ ДЕБЕТОВЫХ ОБОРОТОВ ПО СЧЕТАМ 30 "КАССА", 31 "СЧЕТА В БАНКАХ", 33 "ПРОЧИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА", АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К СЧЕТАМ 30, 31, 33
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 1 С.-Г. ТА ВІДОМІСТЬ ПО РАХУНКУ 30 "КАСА" 301 - КАСА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 302 - КАСА В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
ЖУРНАЛ 2 ПО КРЕДИТУ СЧЕТОВ 50 "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ССУДЫ", 60 "КРАТКОСРОЧНЫЕ ССУДЫ", АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЧЕТОВ 50, 60
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 2 С.-Г. ТА ВІДОМІСТЬ ПО РАХУНКАХ:
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 3 С.-Г. ТА ВІДОМІСТЬ ПО РАХУНКАХ:
ЖУРНАЛ 4 по кредиту счетов 10 "Основные средства", 11 "Прочие необоротные материальные активы", 12 "Нематериальные активы", 13 "Износ необоротных активов", 14 "Долгосрочные финансовые инвестиции", 15 "Капитальные инвестиции", 18 "Прочие необоротные
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 4 С.-Г. ПО РАХУНКАХ:
ЖУРНАЛ 5 А По кредиту счетов: 20 "Производственные запасы"; 22 "Малоценные и быстроизнашивающие предметы"; 23 "Производство"; 24 "Брак в производстве"; 25 "Полуфабрикаты"; 26 "Готовая продукция"; 28 "Товары"; 39 "Расходы будущих периодов"; 65 "Расчеты по страхованию"; 66 "Расчеты по оплате труда"; класса 8 "Затраты по элементам";
ЖУРНАЛ 6
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 6 С.-Г. ТА ВІДОМІСТЬ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПО РАХУНКУ: 63 - РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ
ЖУРНАЛ 7 по кредиту счетов 40 "Уставный капитал", 41 "Паевой капитал", 42 "Дополнительный капитал", 43 "Резервный капитал", 44 "Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)", 45 "Изъятый капитал", 46 "Неоплаченный капитал", 47 "Обеспечение предстоящих расходов и платежей", 48 "Целевое финансирован
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 7 С.-Г. ПО КРЕДИТУ СУБРАХУНКУ 372 - РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 8 С.-Г. ТА ВІДОМІСТЬ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПО РАХУНКАХ І СУБРАХУНКАХ
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 9 С.-Г. ТА ВІДОМІСТЬ ПО РАХУНКУ 21 "ТВАРИНИ НА ВИРОЩУВАННІ ТА ВІДГОДІВЛІ"
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 13 С.-Г. ПО РАХУНКАХ (ФОРМА № 13 С.-Г.)
ЖУРНАЛ-ОРДЕР 15 С.-Г. ПО РАХУНКАХ:
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group