ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ЗАЯВА
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ДОДАТОК до заяви Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА (ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ) (Додаток 6 до Порядку обліку платників податків і зборів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 р. N 1588 Форма N 1-ОПП)
ЗАЯВА (Додаток 1 до Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. N 1036)
ЗАЯВА (Додаток 1 до Порядку розстрочення сум штрафів та пені, які нараховані і не сплачені або підлягають нарахуванню підприємствам, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави)
ЗАЯВА (Додаток 2 до Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт)
ЗАЯВА (Додаток 5 до Порядку виконання будівельних робіт)
ЗАЯВА (Додаток 5 до Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466)
ЗАЯВА (Додаток N 1 до Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням)
ЗАЯВА (Додаток N 2 до Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням)
ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ) про вибір місця розташування земельної ділянки (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. N 113)
ЗАЯВА (ФОРМА № 896)
ЗАЯВА (для самозайнятих осіб)
ЗАЯВА (для самозайнятих осіб) (Додаток 8 до Порядку обліку платників податків і зборів Форма № 5-ОПП)
ЗАЯВА (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) (Додаток 6 до Порядку обліку платників податків і зборів Форма № 1-ОПП)
ЗАЯВА ДЛЯ ОТРИМАННЯ (ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ДУБЛІКАТА) ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ (Додаток 1 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 6 серпня 2012 р. N 153 )
ЗАЯВА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРАВА НА КОМПЕНСАЦІЮ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ (Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 жовтня 2012 р. N 600)
ЗАЯВА ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПІДПРИЄМЦІВ ТА ІНШИХ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ) (ДОДАТОК 5 ДО ПОРЯДКУ ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ФОРМА N 5 - ОПП (У РЕДАКЦІЇ НАКАЗУ ДПА УКРАЇНИ ВІД 14 ТРАВНЯ 2001 Р. N 195, ІЗ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗГІДНО З НАКАЗАМИ ДПА N 669 ВІД 24.11.2004, N 317 ВІД 08.08.2005 )
ЗАЯВА ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЧИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) (ФОРМА № 5-ОПП)
ЗАЯВА ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ) ДОДАТОК 1 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДКУ ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) (ІЗ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ НАКАЗАМИ ДПА N 149 ВІД 03.04.2002, N 317 ВІД 08.08.2005) ФОРМА N 1-ОПП
ЗАЯВА ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ФІЛІЙ) (ФОРМА № 1-ОПП)
ЗАЯВА ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ЗАЯВА ЗАЯВА ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК (ДОДАТОК 3 ДО ПУНКТУ 3.5 ІНСТРУКЦІЇ, ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИВІД 18 ГРУДНЯ 2000 Р. N 339 (ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ НАКАЗАМИ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 20 ЛЮТОГО 2006 Р. N 37, ВІД 25 ГРУДНЯ 2006 Р. N 495)
ЗАЯВА ЛІЦЕНЗІАТА З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ НА ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВТРАТ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ (Додаток 1 до Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 8 липня 2010 р. N 795)
ЗАЯВА НА АКРЕДИТИВ
ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАГАЗИНУ БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 8 червня 2012 р. N 692
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ ВИСНОВКУ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ НАЛЕЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (Додаток 2 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130)
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ (Додаток 10 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ ГРОШОВОЇ ЧЕКОВІ КНИЖКИ (Додаток 17 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 4 до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 18 листопада 2010 р. N 1513)
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 18 листопада 2010 р. N 1513)
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 1 до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 18 листопада 2010 р. N 1513)
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ НАЛЕЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (Додаток 1 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130)
ЗАЯВА НА ВИПЛАТУ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИКОРИСТАНОЇ ДЛЯ ПОЛИВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР (Затверджено Наказом Мінагрополітики від 7 жовтня 2010 р. N 628)
ЗАЯВА НА ОДЕРЖАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, КОНЬЯЧНОГО І ПЛОДОВОГО, СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РЕКТИФІКОВАНОГО ВИНОГРАДНОГО, СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РЕКТИФІКОВАНОГО ПЛОДОВОГО, СПИРТУ-СИРЦЮ ВИНОГРАДНОГО, СПИРТУ-СИРЦЮ ПЛОДОВОГО, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (потрібне підкреслити (Додаток N 5 Затверджено Наказом Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України від 10 травня 2011 р. N 245)
ЗАЯВА НА ОДЕРЖАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ, АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ (СИДРОМ ТА ПЕРРІ БЕЗ ДОДАННЯ СПИРТУ) ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ (потрібне підкреслити) (Додаток N 1 Затверджено Наказом Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України від 10 травня 2011 р. N 245)
ЗАЯВА НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ (Додаток 8 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
ЗАЯВА НА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 3 до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 18 листопада 2010 р. N 1513)
ЗАЯВА НА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ЗАЯВА НА ПРОВЕДЕННЯ ФІТОСАНІТАРНИХ ПРОЦЕДУР ДО ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ З КАРАНТИНУ РОСЛИН (Додаток до наказу Укрголовдержкарантину від 17 червня 2010 р. N 131)
ЗАЯВА НА ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 2 до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 18 листопада 2010 р. N 1513)
ЗАЯВА ПРО BІДКРИТТЯ РАХУНКУ
ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ (ВІДКЛИКАННЯ) ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (Додаток 7 до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 23 грудня 2004 р. N 3178 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 2010 р. N 566)
ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ДОДАТОК 10 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ )
ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Додаток 3 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 1 березня 2000 р. N 79 (у редакції наказу ДПА від 16 січня 2006 р. N 17, із змінами, внесеними наказом ДПА України від 25 квітня 2006 р. N 216) Форма N 3-ПДВ)
ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Додаток 5 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма № 3-ПДВ)
ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Форма N 3-ПДВ Додаток 5 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 1 березня 2000 р. N 79 (у редакції наказу ДПА від 30 вересня 2010 р. N 758)
ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТА ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА, ЯКИЙ ЗАСТОСОВУЄ ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2013 р. N 12 Форма N 3-ІТ)
ЗАЯВА ПРО ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВИ Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ НА КОРИСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (Додаток 6 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492 (із змінами внесеними постановою Правління Національного банку України від 23 березня 2009 р. N 158)
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ (ДОДАТОК 1 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ ЗАТВЕРДЖЕНО ПОСТАНОВОЮ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ВІД 12 ЛИСТОПАДА 2003 Р. N 492, ІЗ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗГІДНО З ПОСТАНОВАМИ НБУ N 110 ВІД 04.04.2005, N 3 ВІД 08.01.2008)
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ (Додаток 1 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492 (із змінами внесеними постановами Правління Національного банку України від 04 квітня 2005 р. N 110, від 21 грудня 2005 р. N 485, від 08 січня 2008 р. N 3, від 23 березня 2009 р. N 158)
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ (Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. N 221 (у редакції наказу Державного казначейства України від 25 листопада 2010 р. N 436))
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ (Додаток 13 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. N 221 (у редакції наказу Державного казначейства України від 25 листопада 2010 р. N 436)
ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2012 р. N 386)
ЗАЯВА ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БЕЗХАЗЯЙНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ЯК ПЛАТНИКА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ (АБО ОСНОВНИЙ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) (ПОТРІБНЕ ПІДКРЕСЛИТИ) ДОДАТОК 4 ДО ПУНКТУ 3.4 ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ВИТРАЧАННЯ СТРАХОВИХ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ЗАЯВА ПРО ВИБІР КВАРТАЛЬНОГО ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) ПЕРІОДУ (Додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість)
ЗАЯВА ПРО ВИДІЛЕННЯ НОМЕРНОГО РЕСУРСУ (Додаток 2 до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку Українивід 1 червня 2007 р. N 769 (зі змінами, внесеними рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 20 січня 2009 р. N 1305)
ЗАЯВА ПРО ВИДІЛЕННЯ СКОРОЧЕНОГО НОМЕРА (Додаток 3 до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку Українивід 1 червня 2007 р. N 769 (зі змінами, внесеними рішеннями Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 20 січня 2009 р. N 1305, від 12 листопада 2009 р. N 1738)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ (ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ) СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ (Додаток 1 до Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 р. N 125)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ (ПРОДОВЖЕННЯ) ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ (Додаток 1 до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 5 липня 2006 р. N 536 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 лютого 2010 р. N 353)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (ДОДАТОК 4 ДО ПУНКТУ 1.7 ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ІЗ РОДОВИЩ, ЩО МАЮТЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ВКЛЮЧЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2010 р. N 66)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 жовтня 2012 р. N 589)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 4 лютого 2011 р. N 65)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 276 )
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2011 р. N 49)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 8 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 277)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ Додаток 10 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 278
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 10 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 листопада 2010 р. N 513)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 12 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 липня 2010 р. N 348)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ (Додаток 3 до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 5 липня 2006 р. N 536 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 лютого 2010 р. N 353)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 23 грудня 2004 р. N 3178 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 2010 р. N 566)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (Додаток 13 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 345 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2009 р. N 1564)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ДОДАТОК 9 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОБРОВІЛЬНО ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ У ЗВ'ЯЗКУ З ЙОГО ВТРАТОЮ (ПОШКОДЖЕННЯМ).
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА СВІДОЦТВА (ТИМЧАСОВОГО СВІДОЦТВА) ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 11 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. N 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1477)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 9 до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1478)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (ДОДАТОК 3 ДО ПУНКТУ 1.7 ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ІЗ РОДОВИЩ, ЩО МАЮТЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ВКЛЮЧЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 4 лютого 2011 р. N 65)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2011 р. N 49)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2010 р. N 66)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 7 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 278 )
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 9 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 277)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ Додаток 11 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ Додаток 7 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 276
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 9 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 липня 2010 р. N 348)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ФІЛІЇ (ІНШОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) (Додаток 8 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 липня 2010 р. N 348)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ФІЛІЇ (ІНШОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) (Додаток 8 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 грудня 2009 р. N 1789)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (Додаток 9 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії,затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 345 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2009 р. N 1564)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (ДОДАТОК 2 ДО ПУНКТУ 1.7 ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ІЗ РОДОВИЩ, ЩО МАЮТЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ВКЛЮЧЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2010 р. N 66)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 4 лютого 2011 р. N 65)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 276 )
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2011 р. N 49)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 278)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 277)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2010 р. N 910)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів, Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2010 р. N 909)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 1 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 листопада 2010 р. N 513)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 1 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 липня 2010 р. N 348)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 23 грудня 2004 р. N 3178 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 2010 р. N 566)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (Додаток 1 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 345 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2009 р. N 1564)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ДОДАТОК 1 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ )
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇДодаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧЕКОВОЇ КНИЖКИ (РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА) (Додаток 13 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИМОГАМ НПД
ЗАЯВА ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ФОРМА № 3-Р)
ЗАЯВА ПРО ВИПЛАТУ ПЕНСІЇ (Додаток 5 до пункту 46 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" До органу, що призначає пенсії)
ЗАЯВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ ОПЕРАТОРІВ, ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 1 до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 1 листопада 2012 р. N 560 )
ЗАЯВА ПРО ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СТРАХОВИКА (ДОДАТОК 7 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
ЗАЯВА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 8 липня 2011 р. N 1824/5)
ЗАЯВА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ (Форма N 5ДР Додаток 10 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17 грудня 2010 р. N 954)
ЗАЯВА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕНЬ ДО ВИДАНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРАВО РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ ПЕРЕЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ КОНТРОЛЬНО-КАСОВИХ АПАРАТІВ (КНИГ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ) (Додаток N 2 Затверджено Наказом Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України від 10 травня 2011 р. N 245)
ЗАЯВА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО (ЗВІТНОГО) ПЕРІОДУ
ЗАЯВА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА/АБО ПІДТРИМАННЯ ОФІЦІЙНОГО СТАТУСУ МІСЦЯ ВИРОБНИЦТВА АБО ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ, ВІЛЬНИХ ВІД РЕГУЛЬОВАНИХ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ Додаток 1 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7 серпня 2012 р. N 487
ЗАЯВА ПРО ВТРАТУ ЧЕКОВОЇ КНИЖКИ (РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА)
ЗАЯВА ПРО ДЕЛЕГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ПОВНОВАЖЕНЬ САМОРЕГУЛІВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ Додаток 5 до Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 р. N 125
ЗАЯВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ (щодо іншого речового права на єдиний майновий комплекс) Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ (щодо права власності) Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ (щодо іншого речового права) Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ (щодо обтяження речового права на єдиний майновий комплекс) Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ (щодо обтяження речового права) Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ (щодо права власності на єдиний майновий комплекс) Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна) Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ДОБРОВІЛЬНУ УЧАСТЬ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (Додаток 2 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. N 21-5)
ЗАЯВА ПРО ДОПЛАТУ ЗА НЕПОВНІ СТРАХОВІ ВНЕСКИ
ЗАЯВА ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ (Додаток 14 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. N 221 (у редакції наказу Державного казначейства України від 25 листопада 2010 р. N 436)
ЗАЯВА ПРО ЗАМІНУ СВІДОЦТВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (Додаток 4 до пункту 4.2 розділу 4 Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 14 липня 2004 р. N 296)
ЗАЯВА ПРО ЗАМІНУ СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ
ЗАЯВА ПРО ЗАМІНУ СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЗАЯВА ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ КОПІЙ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Додаток 10 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 1 березня 2000 р. N 79 (із змінами, внесеними наказом ДПА від 4 грудня 2008 р. N 755) Форма N 2-РК)
ЗАЯВА ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ КОПІЙ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Форма N 2-РК Додаток 3 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 1 березня 2000 р. N 79 (у редакції наказу ДПА від 30 вересня 2010 р. N 758)
ЗАЯВА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НЕРЕЗИДЕНТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ
ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ КЛАСУ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗМІРУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ (Додаток 3 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30 листопада 2010 р. N 30)
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ (ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ФОРМА № 8-ОПП)
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ) Додаток 9 до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17 листопада 1998 р. N 552 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 20 серпня 2007 р. N 497) Форма N 9-ОПП)
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ЯК ПЛАТНИКА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ ЗУПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ЗУПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ВАРТІСТІ ЗАКУПЛЕНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА (Затверджено Наказом Мінагрополітики від 13 жовтня 2010 р. N 642)
ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ДУБЛІКАТА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО ОТРИМАННЯ ПОГОДЖЕННЯ НА ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ОЗОНОРУЙНІВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКЦІЇ, ЩО ЇХ МІСТИТЬ (Додаток 1 до Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить, затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 грудня 2010 р. N 605)
ЗАЯВА ПРО ОТРИМАННЯ ПОГОДЖЕННЯ НАБУТТЯ (ЗБІЛЬШЕННЯ) ІСТОТНОЇ УЧАСТІ У ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ (Додаток 1 до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 4 грудня 2012 р. N 2531 )
ЗАЯВА ПРО ОФОРМЛЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ СУМ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ОБЛІГАЦІЯМИ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ (Додаток 2 до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. N 368)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ (ДОДАТОК 3-Д)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ (ДОДАТОК 3-Ж)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ НОМЕРНОГО РЕСУРСУ (Додаток 4 до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку Українивід 1 червня 2007 р. N 769 (зі змінами, внесеними рішеннями Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 20 січня 2009 р. N 1305, від 12 листопада 2009 р. N 1738)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (ДОДАТОК 5 ДО ПУНКТУ 1.7 ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ІЗ РОДОВИЩ, ЩО МАЮТЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ВКЛЮЧЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2010 р. N 66)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 4 лютого 2011 р. N 65)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 276)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2011 р. N 49)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 278)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 7 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 277 )
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ )Додаток 9 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279 )
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 11 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 липня 2010 р. N 348)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 9 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 листопада 2010 р. N 513)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ (Додаток 2 до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 5 липня 2006 р. N 536 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 лютого 2010 р. N 353)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 23 грудня 2004 р. N 3178 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 2010 р. N 566)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (Додаток 12 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 345 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2009 р. N 1564)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ДОДАТОК 8 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
ЗАЯВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ НЕРЕЗИДЕНТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ
ЗАЯВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ІЗ ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ
ЗАЯВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д4) (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартіст)
ЗАЯВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість (зі змінами, внесеними Наказом Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 р. N 313)
ЗАЯВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість)
ЗАЯВА ПРО ПОГОДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ СРО, У ТОМУ ЧИСЛІ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ПРАВИЛ СРО Додаток 4 до Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 р. N 125
ЗАЯВА ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ СТАТУТУ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ АКЦІЙ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОГО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ (ФОНДУ) КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 1 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. N 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1477)
ЗАЯВА ПРО ПОГОДЖЕННЯ РОЗМІРУ ПОЗИК НА ПОКРИТТЯ ТИМЧАСОВИХ КАСОВИХ РОЗРИВІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ/БЮДЖЕТОМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ Додаток 1 до Порядку отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 серпня 2002 р. N 627 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.12.2010 р. N 1511)
ЗАЯВА ПРО ПОПЕРЕДНЄ ЗВІЛЬНЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІЗ ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ
ЗАЯВА ПРО ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ, ЯКІ НАРАХОВАНІ НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКА ЗА БЮДЖЕТНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ЗАЯВА ПРО ПРАВО ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ / ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ
ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ (Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2010 р. N 202)
ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ УСІХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ (Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2006 р. N 215 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25 серпня 2009 р. N 323)
ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ УСІХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ, КОМПЕНСАЦІЙ, СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ (Затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 р. N 96)
ЗАЯВА ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКНОТИ (МОНЕТИ) НАЦІОНАЛЬНОЇ (ІНОЗЕМНОЇ) ВАЛЮТИ (Додаток 19 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
ЗАЯВА ПРО ПРИПИНЕННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (Форма N 8-ОПП Додаток 17 до Порядку обліку платників податків і зборів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 р. N 1588)
ЗАЯВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ
ЗАЯВА ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 10 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 липня 2010 р. N 348)
ЗАЯВА ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 10 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 грудня 2009 р. N 1789)
ЗАЯВА ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 11 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 листопада 2010 р. N 513)
ЗАЯВА ПРО РЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКОМ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від 8 липня 2011 р. N 1824/5)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) АКЦІЙ (Додаток 7 до Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 р. N 1639 (зі змінами згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 № 237)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) АКЦІЙ (Додаток 7 до Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 р. N 1639)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З МЕТОЮ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ, ТА ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ЦИХ АКЦІЙ (Додаток 3 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. N 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1477)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (Додаток 1 до Порядку реєстрації договорів перестрахування, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 березня 2011 р. N 153)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКРИТОГО (ПРИВАТНОГО) РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ (Додаток 8 до Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 р. N 1639 (зі змінами згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 № 237)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКРИТОГО (ПРИВАТНОГО) РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ (Додаток 8 до Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 р. N 1639)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО БАЗОВОГО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ (Додаток 5 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 квітня 2006 р. N 234 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 липня 2012 р. N 1044)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 3 до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1478)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТА РЕГЛАМЕНТУ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 6 до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1478)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 6 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. N 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1477)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ТА ЗАМІНУ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 8 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. N 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1477)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ТА РЕГЛАМЕНТУ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 9 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. N 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1477)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ТА ЗАМІНУ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 5 до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1478)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 7 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. N 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1477)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ, РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ТА ЗАМІНУ СВІДОЦТВА (Додаток 4 до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1478)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКОМ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКОМ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКОМ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ ЯК ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ( Додаток 7 до Порядку обліку платників податків і зборів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 р. N 1588 Форма 1-РПП)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ ЯК ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК (ФОРМА 1-РПП)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ТА ВИПУСКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 1 до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1478)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ'ЄКТА СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ФОРМА № 1-РС) Додаток 6 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (Додаток 8 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма № 1-РС)
ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (Форма N 1-РС Додаток 8 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 1 березня 2000 р. N 79 (у редакції наказу ДПА від 30 вересня 2010 р. N 758)
ЗАЯВА ПРО РЕЗЕРВУВАННЯ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЗАЯВА ПРО РОЗГЛЯД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ АБО ПРОЕКТНОЇ (ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ Затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 3 вересня 2012 р. N 965 )
ЗАЯВА ПРО СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
ЗАЯВА ПРО УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ (Додаток до Порядку подання та розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу об'єкта аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28 вересня 2009 р. N 1514)
ЗАЯВА ПРОШУ ВИДАТИ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (ДОДАТОК 4 ДО ПРАВИЛ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ГРОМАДЯНАМИ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ)
ЗАЯВА Про взяття на облік (Додаток N 1 до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 26 червня 2001 р. N 16)
ЗАЯВА Про взяття на облік (Додаток N 2 до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 26 червня 2001 р. N 16)
ЗАЯВА Про взяття на облік платником страхових внесків (Додаток 2 до пункту 3.2 Інструкції)
ЗАЯВА Прошу зняти мене з обліку як платника страхових внесків на добровільних засадах у зв'язку з... (Додаток N 3 доПорядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням)
ЗАЯВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРО ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ЯК СУБ'ЄКТА СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Додаток 10 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма № 3-РС)
ЗАЯВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРО ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ЯК СУБ'ЄКТА СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Форма N 3-РС Додаток 10 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 1 березня 2000 р. N 79 (у редакції наказу ДПА від 30 вересня 2010 р. N 758)
ЗАЯВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРО ЗМІНУ ДАНИХ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗАЯВІ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ ОПЕРАТОРІВ, ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 2 до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 1 листопада 2012 р. N 560)
ЗАЯВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2009 р. N 504 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24 березня 2011 р. N 90)
ЗАЯВА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ (Додаток 1 до Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення затвердженої постановою Національної комісії електроенергетики України від 17 лютого 2011 р. N 245)
ЗАЯВА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ (Додаток 1 до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 17 лютого 2011 р. N 244)
ЗАЯВА ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФУ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ (Додаток 1 до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб’єктів господарської діяльності затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 2 листопада 2012 р. N 1421)
ЗАЯВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2009 р. N 504 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24 березня 2011 р. N 90)
ЗАЯВА для проведення реєстрації організації як об'єкта інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 2 липня 2009 р. N 112)
ЗАЯВА до управління Пенсійного фонду України про облік платника єдиного внеску як члена сім'ї (Додаток 3 до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. N 21-6)
ЗАЯВА до управління Пенсійного фонду України про облік платника єдиного внеску (Додаток 2 до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. N 21-6)
ЗАЯВА до участі в конкурсі сертифікатів/вступних екзаменів/фахових (Лист Міністерства освіти і науки України від 15 червня 2010 р. N 1/9-435)
ЗАЯВА до участі в конкурсному відбору (Лист Міністерства освіти і науки України від 15 червня 2010 р. N 1/9-435)
ЗАЯВА на одержання дозволу (Додаток 3 до Порядку)
ЗАЯВА на одержання ліцензії на право виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (Додаток № 5 Затверджено наказ Департаменту від 10.05.2011 р. № 245)
ЗАЯВА на одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, алкогольними напоями (сидром та перрі без додання спирту) та тютюновими виробами (Додаток № 1 Затверджено наказ Департаменту від 10.05.2011 р. № 245)
ЗАЯВА на одержання ліцензії про право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями (крім сидру та перрі без додання спирту), алкогольними напоями - сидром та перрі без додання спирту, тютюновими виробами (Додаток № 4 Затверджено наказ Департаменту від 10.05.2011 р. № 245)
ЗАЯВА на переоформлення ліцензії (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам)
ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку (Додаток 3 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492)
ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку в національній валюті (Додаток 5 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492)
ЗАЯВА про відкриття рахунків (Додаток 6 до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України)
ЗАЯВА про відкриття рахунку (Додаток 7 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (в редакції Постанови Національного банку N 419 від 10.11.2005)
ЗАЯВА про відкриття рахунку (Додаток 9 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492 (в редакції Постанови Національного банку N 419 від 10.11.2005)
ЗАЯВА про відмову від застосування податкової соціальної пільги (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 30 вересня 2003 р. N 461)
ЗАЯВА про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (Додаток 2 до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю)
ЗАЯВА про виділення коштів для організації навчання працівників (Додаток до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи)
ЗАЯВА про виділення коштів для фінансування витрат на оплату праці (Додаток до Порядку фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи)
ЗАЯВА про видачу або переоформлення ліцензії (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт")
ЗАЯВА про видачу дубліката ліцензії на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (зі змінами згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 85 від 07.02.2012)
ЗАЯВА про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (Додаток N 1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Департаменту від 11 квітня 2005 р. N 127)
ЗАЯВА про видачу ліцензії на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (зі змінами згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 85 від 07.02.2012)
ЗАЯВА про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (Додаток 2 до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності (у редакції наказу Фонду державного майна України 24.01.2013 N 84)
ЗАЯВА про внесення змін та/або доповнень до виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями переліку електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій) (Додаток № 2 Затверджено наказ Департаменту від 10.05.2011 р. № 245)
ЗАЯВА про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного державного реєстру (Додаток 2 до Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання)
ЗАЯВА про внесення місць зберігання спирту до Єдиного державного реєстру (Додаток 1 до Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання)
ЗАЯВА про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 30.11.2011 № 3433/5)
ЗАЯВА про закриття бюджетного/небюджетного рахунку (Додаток 10 до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України)
ЗАЯВА про застосування податкової соціальної пільги (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 30 вересня 2003 р. N 461)
ЗАЯВА про необхідність отримання від державного реєстратора повідомлення про залишення електронних документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду або повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 30.11.2011 № 3433/5)
ЗАЯВА про переоформлення ліцензії на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (зі змінами згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 85 від 07.02.2012)
ЗАЯВА про повернення суми бюджетного відшкодування (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість)
ЗАЯВА про призначення/перерахунок пенсії (Додаток 4 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( Додаток 4 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 23-1 від 15.10.2009 )
ЗАЯВА про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 30.11.2011 № 3433/5)
ЗАЯВА про реєстрацію громадянина у системі надання послуг в електронному вигляді (Додаток 1 до Порядку надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді )
ЗАЯВА про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток (Додаток 7 до Порядку обліку платників податків і зборів Форма № 1-РПП)
ЗАЯВА про реєстрацію юридичної особи (страхувальника) у системі надання послуг в електронному вигляді (Додаток 2 до Порядку надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді )
ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК (Додаток до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК (Додаток до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Затверджено Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 р. N 26)
ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК (Про фінансування для надання матеріального застрахованим особам за рахунок коштів Фонду)
ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЛІМІТУ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ, ПОРЯДКУ І СТРОКІВ ЗДАВАННЯ КАСОВОЇ ВИРУЧКИ
ЗАЯВА–РОЗРАХУНОК (Додаток до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Українивід 27 квітня 2007 р. N 24 (у редакції постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30 листопада 2010 р. N 33)
ЗАЯВКА НА БЛОКУВАННЯ, ВІДКЛИКАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ДОДАТОК 8 ДО ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ НАДХОДЖЕННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ДО ОРГАНІВ ДПС УКРАЇНИ
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ
ЗАЯВКА НА ПРИЙНЯТТЯ/ВИДАЧУ СЕРТИФІКАТА ВІДКРИТОГО КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ДОДАТОК 5 ДО ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ НАДХОДЖЕННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ДО ОРГАНІВ ДПС УКРАЇНИ
ЗАЯВКА НА ЧАСТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ (Додаток 1 до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 р. N 17 (у редакції постанови Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. N 31)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПОТРЕБУ В ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИХ НАКЛАДНИХ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, ВИСОКООКТАНОВИХ КИСНЕВМІСНИХ ДОМІШОК ТА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ (ТТН) І ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ДЛЯ ОБМІНУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИХ ЗАЛИШКІВ)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ (ФОРМА А)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (ФОРМА Т)
ЗРАЗОК заяви про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держпідприємництва України 09.06.2004 N 66 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2004 р.за N 794/9393 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 196 від 26.11.2009)
Заява для отримання права на компенсацію страхового платежу (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600)
Заява про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (Додаток 6 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Заява про відкриття поточного рахунку (Додаток 1 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Заява про відкриття поточного рахунку (Додаток 3 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Заява про відкриття поточного рахунку (Додаток 5 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Заява про відкриття рахунку (Додаток 7 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Заява про відкриття рахунку (Додаток 9 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) (Додаток 8 до податкової декларації з податку на додану вартість)
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4) (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4) (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДС5) (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої))
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5) (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5) (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))
Заява про видачу резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України (Додаток 1 до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України)
Заява про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 08.07.2011 № 1824/5)
Заява про внесення місць зберігання спирту до Єдиного Державного реєстру (Додаток 1 до Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання)
Заява про втрату розрахункової чекової книжки (розрахункового чека) (Додаток 20 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті)
Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів (Додаток 1 до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою)
Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності (Додаток 3 до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою)
Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів (Додаток 2 до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою)
Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності (Додаток 4 до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою)
Заява про реєстрацію бази персональних даних (Наказ Міністерства юстиції України 08.07.2011 № 1824/5)
Заява про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів (Форма N 1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 березня 2007 р. N 98)
ЛИСТ-ЗАЯВА ПРО ОТРИМАННЯ КОРОТКОТЕРМІНОВОЇ ПОЗИЧКИ (Додаток 2 до Порядку покриття у 2010 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 14 червня 2010 р. N 194)
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК ПРО ПОТРЕБУ АКЦИЗНИХ МАРОК ДЛЯ МАРКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК ПРО ПОТРЕБУ В МАРКАХ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК ПРО ПОТРЕБУ В МАРКАХ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ДЛЯ ОБМІНУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИХ ЗАЛИШКІВ У ПРОДАВЦЯ)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА CУБ’ЄКТА ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА, ЯКИЙ ЗАСТОСОВУЄ ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2013 р. N 12 Форма N 1-ІТ)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ (Форма N 1-РН Додаток 1 до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24 січня 2011 р. N 37)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ФОРМА № 1-ПДВ)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ФОРМА № 1-Р)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість (Форма N 1-ПДВ Додаток 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 1 березня 2000 р. N 79 (у редакції наказу ДПА від 30 вересня 2010 р. N 758)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group