ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ЗВІТ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ про використання коштів неприбуткових установ та організацій (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 31.01.2011 № 56)
CУМИ НАРАХОВАНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ), ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ВАЛОВИХ ВИТРАТ (ДОДАТОК Р1 ДО РЯДКА 04.4 ЗВІТУ )
АВАНСОВИЙ ЗВІТ (ТИПОВА Ф. № 807 )
Акт на разделку мяса-сырья на крупнокусковые полуфабрикаты ( Специализированная форма N 7-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ЗВІТ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
ВИЛОВ РИБИ, ДОБУВАННЯ ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ за 200_ р. ( "Форма N 1-риба (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 05.07.2007 р. N 198)
ВИРОБНИЧИЙ ЗВІТ № 10.3А С.-Г. ПО_(ГАЛУЗЬ, ВИРОБНИЦТВО)
ВИРОБНИЧИЙ ЗВІТ № 10.3Б С.-Г. ПО_(ІНШІ ВИРОБНИЦТВА, ВИТРАТИ НА ЗБУТ)
ВИРОБНИЧИЙ ЗВІТ № 10.3В С.-Г. ПО ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТАХ
ВИРОБНИЧИЙ ЗВІТ № 10.3Г С.-Г. ПО АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТАХ
ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Інформація за сегментами (Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 Фінансова звітність за сегментами)
Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) за ____ рік (N 24-енергетика (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 01.09.2010 N 371)
ЖИТЛОВИЙ ФОНД станом на 01.01.20__ року (" Форма N 1-житлофонд (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету статистики України від 20.07.2007 р. N 241)
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ СІВБИ ПІД УРОЖАЙ (ФОРМА № 4-СГ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ СІВБИ ПІД УРОЖАЙ 200_ РОКУ (ФормаN 4-сг річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 12 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 грудня 2009 р. N 1789)
ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 9 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 грудня 2009 р. N 1789)
ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Додаток 11 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 грудня 2009 р. N 1789)
ЗБІР УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР (№ 29–сг (меліорація) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. №234)
ЗВІТ (ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ) ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ (Форма звітності N 1-КРП (квартальна) Звіт (Зведений звіт) про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України 08.11.2010 N 422)
ЗВІТ 3 ПРАЦІ (ФОРМА № 1-ПВ (ТЕРМІНОВА) КВАРТАЛЬНА) (Форма N 1-ПВ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.08.2009 р. N 294)
ЗВІТ № 5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного виробництва (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЗВІТ № 5.6 с.-г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЗВІТ № 5.7 с.-г. про загальновиробничі витрати (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЗВІТ № 5.8 с.-г. про адміністративні витрати (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЗВІТ № 5.9 c.-г. про витрати на збут (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
ЗВІТ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ (АУДИТОРА) ПРО НАДАНІ ПОСЛУГИ (Форма N 1-аудит (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Аудиторської палати України від 28.01.2010 р. N 210/12 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ АУДИТОРА ПРО НАДАНІ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ (ФОРМА № 1-ПОСЛУГИ (АУДИТ)
ЗВІТ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ/АУДИТОРА ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ (НАДАНІ ПОСЛУГИ) (ФОРМА № 1-АУДИТ ПОШТОВА - РІЧНА /ПІВРІЧНА)
ЗВІТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ПІДПРИЄМСТВА - ЕМІТЕНТА ОБЛІГАЦІЙ) (ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ)
ЗВІТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОЧАТОК 20__/__ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ форма навчання: денна, вечірня, заочна ("Форма N 2-3 нк (1 раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 07.08.2007 р. N 289)
ЗВІТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОЧАТОК 20___/___ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (№ 2-3 нк (один раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 14.07.2010 р. № 276)
ЗВІТ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ЗА ЛІТО 20__ РОКУ (№ 1-от (один раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 03.08.2010 р. № 313)
ЗВІТ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ЗА ЛІТО 20__ РОКУ (№1-от (один раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 14.12.2009 р. № 467)
ЗВІТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 20__ РІК (N 85-к (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 05.08.2009 р. N 297)
ЗВІТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 20___ РІК (№ 85-к (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 19.07.2010 р. № 286)
ЗВІТ З ПРАЦІ ЗА СІЧЕНЬ - _ 200_ РОКУ (ФОРМА N 1-ПВ ТЕРМІНОВА - КВАРТАЛЬНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 17.07.2007 Р. N 223)
ЗВІТ З ПРАЦІ за січень - ____ 20__ р. (N 1-ПВ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 28.07.2010 р. N 307)
ЗВІТ З ПРАЦІ за січень - ______ 20__ року (N 1-ПВ (місячна) Затверджено наказом Держкомстату України від 03.08.2009 р. N 294)
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНСПЕКТУВАННЯ (Додаток 8 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130)
ЗВІТ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА, КООПЕРАТИВУ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (НА ВЛАСНИХ АБО ОРЕНДОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЯХ) (ДОДАТОК № 1 -П (МАЛІ) ДО ФОРМИ 1- ПІДПРИЄМНИЦТВО (РІЧНА)
ЗВІТ НАРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ДОРОЖНІ РОБОТИ (ФОРМА № 10-Д ПОШТОВА- КВАРТАЛЬНА, РІЧНА)
ЗВІТ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПРО ЯКІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (Додаток до Положення про якість телекомунікаційних послуг Форма N 11-ЯТП (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення НКРЗ 15.04.2010 N 174)
ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СКЛАД ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ТИМЧАСОВО ПРАЦЮЮТЬ В УКРАЇНІ (ФОРМА № 2-ТМ (ТРУДОВА МІГРАЦІЯ) ПІВРІЧНА (ЗА I ПІВРІЧЧЯ, РІК)
ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ) ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ за ___ 20_ року (Форма N 2-ПБ (місячна) Затверджено постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 (із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 642, від 27.01.2006 р. N 22)
ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА М'ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПО ПРОДУКЦІЇ ЗА 2001 РІК (ФОРМА № 1-П (М'ЯСО) РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПО ПРОДУКЦІЇ ЗА 2001 РІК (ФОРМА № 1-П (МОЛ) РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ПО ПРОДУКЦІЇ ЗА 2001 РІК (ФОРМА № 1-П (РІЧНА) ПОШТОВА)
ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (ФОРМА № 1-П-КП (РІЧНА)
ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В СПЕЦІАЛЬНІЙ (ВІЛЬНІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ АБО НА ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ за ____ 20__ р. (N 1-ІП (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 20.05.2011 N 120)
ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В СПЕЦІАЛЬНІЙ (ВІЛЬНІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ АБО НА ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ за____20__рік (№ 1-ІП (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 05.07.2010 № 255)
ЗВІТ ПО КОШТАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯМ ( Ф4-ФСС з ТВП Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2011 року. Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками та подається до органів Фонду не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.) (Додаток 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 р. N 4 (у редакції постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16 листопада 2011 р. N 56 Ф4-ФСС з ТВП Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2012 року. Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками та подається до органів Фонду не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.)
ЗВІТ ПО КОШТАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯМ (Додаток 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 р. N 4 (Ф4-ФСС з ТВП Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2011 року. Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками та подається до органів Фонду не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.)
ЗВІТ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ВИКИДІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ (ЗА СТАНОМ НА 1 ЛИСТОПАДА 2001 Р.) (ФОРМА № 1-ВАЖКІ МЕТАЛИ ПОШТОВА - РАЗОВА)
ЗВІТ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ (КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ) (ФОРМА № 1-ІНВЕСТИЦІЇ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ (КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ) ЗА 200_ Р. ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ [ФОРМА ПОДАЄТЬСЯ ПОЧИНАЮЧИ ЗІ ЗВІТУ ЗА СІЧЕНЬ 2008 Р.]
ЗВІТ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ В ЕКОНОМІКУ КРАЇН СВІТУ за ____ квартал 20__ року (N 13-зез (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 06.11.2009 р. N 420)
ЗВІТ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ В ЕКОНОМІКУ КРАЇН СВІТУ за ____квартал 20__р. (№ 13-зез (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 05.07.2010 № 255)
ЗВІТ ПРО ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ за ___ квартал 20__ р. (N 10-зез (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 13.05.2011 р. N 115)
ЗВІТ ПРО ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ за ___ квартал 20__ р. (№ 10-зез (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 05.07.2010 № 255)
ЗВІТ ПРО ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ за ___ квартал 20__ р. (№ 10-зез (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 13.05.2011 № 115)
ЗВІТ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ на 200_ рік (Форма А річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 25.07.2007 р. N 247)
ЗВІТ ПРО БУДІВНИЦТВО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ ТА ДАЧНИХ БУДИНКІВ (ФОРМА № 1-ІЖБ - РІЧНА ) ПОШТОВА
ЗВІТ ПРО БЮДЖЕТНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 3 лютого 2010 р. N 33 (у редакції наказу Державного казначейства України від 5 липня 2010 р. N 226)
ЗВІТ ПРО БЮДЖЕТНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Додаток 6 до наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 41 (із змінами, внесеними наказом ДКУ від 5 липня 2010 р. N 225)
ЗВІТ ПРО БЮДЖЕТНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Додаток 7 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (зі змінами, внесеними наказами ДКУ 13 квітня 2009 р. N 152, 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО БЮДЖЕТНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 січня 2013 р. N 14)
ЗВІТ ПРО БЮДЖЕТНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (ФОРМА № 7ММБ)
ЗВІТ ПРО БЮДЖЕТНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Форма N 7м(к)дб Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 21 лютого 2007 р. N 50 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України від 12 березня 2009 р. N 89)
ЗВІТ ПРО БЮДЖЕТНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Форма N 7м(к)мб Додаток N 5 до наказу Державного казначейства України від 20 лютого 2007 р. N 47 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України від 27 лютого 2009 р. N 75)
ЗВІТ ПРО БЮДЖЕТНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ станом на 1 __ 200_ року (Форма N 7м(к)дб Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 21 лютого 2007 р. N 50 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України від 12 березня 2009 р. N 89)
ЗВІТ ПРО БЮДЖЕТНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ станом на 1 ___ 20__ року (Додаток 7 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ВІДВАНТАЖЕННЯ СПИРТІВ ПІДПРИЄМСТВАМ
ЗВІТ ПРО ВІДПУСК ПРИРОДНОГО (ЗРІДЖЕНОГО) ГАЗУ ЗА ____ рік (№ 1-газ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 № 239)
ЗВІТ ПРО ВІДПУСК ПРИРОДНОГО (ЗРІДЖЕНОГО) ГАЗУ ЗА ______ рік (№ 1-газ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 01.09.2010 № 371)
ЗВІТ ПРО ВАЛЮТНІ ВИТРАТИ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З УТРИМАННЯМ ЗАКОРДОННИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ за _____ квартал 20 __ року (№ 12-ЗЕЗ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 18.08.2009р. №314)
ЗВІТ ПРО ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ - ПІДПРИЄМЦЯМИ НА КОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ (N 51-вант (раз на півроку) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 255)
ЗВІТ ПРО ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ - ПІДПРИЄМЦЯМИ НА КОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ (ФОРМА № 51-ВАНТ РАЗ НА ПІВРОКУ ПОШТОВА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 11.07.2007 Р. N 210
ЗВІТ ПРО ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ НА КОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ (N 51-вант (раз на півроку) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 255)
ЗВІТ ПРО ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (N 2-тп (мисливство) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату 21.06.2010 р. N 233)
ЗВІТ ПРО ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА за 200_ р. (N 2-тп (мисливство (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату від 30.06.2009 р. N 223)
ЗВІТ ПРО ВИЇЗД ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП ДІТЕЙ ЗА КОРДОН НА ВІДПОЧИНОК ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЗА 20___/___ РІК (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 26.04.2010 N 1070)
ЗВІТ ПРО ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ (ФОРМА № 4-ПН ПОШТОВА-МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (ФОРМА № 1-КБ (ТЕРМІНОВА) МІСЯЧНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.07.2007 Р. N 254
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА ТА СЕВАСТОПОЛЯ станом на 1 ____ 20__ року (Додаток 6 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (Додаток N 2 ФОРМА № 2МДБ МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ФОРМА N 2М(К)ДБ)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ (ЧИСЛО, МІСЯЦЬ)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ ТА ІНШИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА __ 20__ РОКУ ДОДАТОК 4 ДО ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ ТА ІНШИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 19 ГРУДНЯ 2000 Р. N 131 (У РЕДАКЦІЇ НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 3 БЕРЕЗНЯ 2008 Р. N 80)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ (ФОРМА N 2ДБ ДОДАТОК N 2 ДО НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 15 СІЧНЯ 2007 Р. N 7 )
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ (Додаток 5 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (зі змінами, внесеними наказами ДКУ 21 листопада 2007 р. N 216, 15 вересня 2008 р. N 375, 13 квітня 2009 р. N 152, 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ (Додаток 5 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ станом на 1 __ 200_ року (Форма N 2м(к)дб Додаток 2 до наказу Державного казначейства України від 21 лютого 2007 р. N 50)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ (№ 1-держзамовлення (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату від 12.11.2010 № 457302)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ за січень - ____20___ року (№ 1-держзамовлення (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 06.08.2009 р. № 302)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГО В РАМКАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА (Додаток до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. N 81)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ (ФОРМА N 2Д, N 2М) (Додаток 2 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ (ФОРМА N 2Д, N 2М) за ____ рік (Додаток 2 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ станом на 1 _____ 20__ року (Додаток 4 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ФОНДУ (Додаток 15 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ФОНДУ ДОДАТОК 10 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ МІСЯЧНОЇ ТА КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 2007 РОЦІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ФОНДУ ЗА 2007 РІК (ДОДАТОК 14 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗА 2007 РІК УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИВІД 10 СІЧНЯ 2008 Р. N 3)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ФОНДУ за ____ рік (Додаток 14 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ФОНДУ за____ 20__ р. (Додаток 15 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Додаток 2 до Інструкції про порядок заповнення форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26 січня 2009 р. N 28 (у редакції наказу Державного казначейства України від 22 січня 2010 р. N 19)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 січня 2013 р. N 14)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 січня 2013 р. N 14))
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (ФОРМА № 2ММБ) Додаток N 2 до наказу Державного казначейства України від 20 лютого 2007 р. N 47 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України від 28 квітня 2007 р. N 98)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ДОДАТОК N 2 ДО НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 20 ЛЮТОГО 2007 Р. N 47
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ (Додаток 33 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ (Додаток 34 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства Українивід 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260) (із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 79 від 05.04.2011)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ (Додаток 32 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ (Додаток 33 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 27 липня 2010 р. N 260) (із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 79 від 05.04.2011)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ (№ 1-наука (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 10.08.2010 № 323)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ (№ 3-наука (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 10.08.2010 № 323)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ за січень- ___20__ року (№ 1-наука (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 06.07.2009 № 230)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНИХ РОБІТ (ФОРМА № 1-КБ КВАРТАЛЬНА ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНИХ РОБІТ (ФОРМА № 1-КБ-МІСЯЧНА ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ З РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (ДОДАТОК 2 ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ЇХ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИВІД 20 ЧЕРВНЯ 2007 Р. N 748)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ (Додаток 13 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України від 21 листопада 2007 р. N 216, 7 жовтня 2010 р. N 419 та 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ (Додаток 13 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ (ФОРМА № 2-ВАЛЮТА)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ (ФОРМА № 4-1)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ФОРМА № 2МДБ)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ (ФОРМА № 2-ВАЛЮТА)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ (ФОРМА № 2-ТП (ВОДОГОСП)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ (Додаток 6 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) (затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 р. N 614) (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28 квітня 2004 р. N 248) (зі змінами, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 21 січня 2010 р. N 28))
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ З РЕЗЕРВНОГО (ФОНДУЗатверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 січня 2013 р. N 14)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ З РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (Додаток 4 до наказу Державного казначейства України від 3 лютого 2010 р. N 33 (у редакції наказу Державного казначейства України від 5 липня 2010 р. N 226)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ З РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ (Додаток 9 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (зі змінами, внесеними наказами ДКУ 7 жовтня 2009 р. N 419, 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ З РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ (Додаток 9 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ З РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ станом на 1 __ 200_ року (Додаток 4 до наказу Державного казначейства України від 21 лютого 2007 р. N 50)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ (ФОРМА № 2-ВАЛЮТА)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ФОРМА № 8-ВК (ЧОРНОБИЛЬ))
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЮ СПОРТИВНОЮ ШКОЛОЮ (Додаток 2 до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 р. N 15)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ВИДАНИХ НА ВІДРЯДЖЕННЯ АБО ПІД ЗВІТ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 23.12.2010 N 996)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, НАДАНИХ НА ВІДРЯДЖЕННЯ АБО ПІД ЗВІТ
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, НАРАХОВАНИХ (ОТРИМАНИХ) У СКЛАДІ ЦІНИ ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ В РОЗМІРІ 0,75 ВІДСОТКА ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ, ЩО ПРОДАЄТЬСЯ ВИРОБНИКАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ЕЛ
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ВІД НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МЕЖАХ МІСТА СЛАВУТИЧА
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 22 КВІТНЯ 2008 Р. N 273)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 22.04.2008 N 273 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28.09.2010 N 740)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ЛІЦЕНЗІАТОМ З ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 14.04.2011 N 606 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КНИГ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК) (ФОРМА N ЗВР-1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. № 614 (зі змінами, внесеними згідно з наказом ДПАУ від 21.01.10 р. № 28)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КНИГ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК) (ФОРМА N ЗВР-1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. N 614 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 31.03.2011 N 185)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КНИГ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК) (ФОРМА № ЗВР-1)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА СІЧЕНЬ ____ 200_ РОКУ ФОРМА N 3-ПВ ТЕРМІНОВА-ПІВРІЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 11.12.2007 Р. N 445)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СУБВЕНЦІЙ, ОДЕРЖАНИХ З ІНШИХ БЮДЖЕТІВ (ФОРМА № 4-5)
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СУБВЕНЦІЙ, ОДЕРЖАНИХ З ІНШИХ БЮДЖЕТІВ (ФОРМА № 4-5М)
ЗВІТ ПРО ВИЛОВ РИБИ, ДОБУВАННЯ МОРЕПРОДУКТІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКУ (ФОРМА № 1 (РИБА) - МІСЯЧНА ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО ВИЛОВ РИБИ, ДОБУВАННЯ МОРЕПРОДУКТІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКУ (ФОРМА № 1 (РИБА) - РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ВИПЛАТУ КОМПЕНСАЦІЙ, ДОПОМОГ ТА НАДАННЯ ПІЛЬГ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ (ФОРМА № 7ВК (ЧОРНОБИЛЬ)
ЗВІТ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТАМ ТА УТРИМАНИЙ З НИХ ПОДАТОК (Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності)
ЗВІТ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТАМ ТА УТРИМАНИЙ З НИХ ПОДАТОК (Додаток ПН до рядків 18 та 21 податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
ЗВІТ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТАМ ТА УТРИМАНИЙ З НИХ ПОДАТОК (Додаток ПН до рядків 18 та 21 податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
ЗВІТ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТАМ ТА УТРИМАНИЙ З НИХ ПОДАТОК (Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток банку затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 лютого 2011 р. N 98)
ЗВІТ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТАМ ТА УТРИМАНИЙ З НИХ ПОДАТОК3 (Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності)
ЗВІТ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ, ОТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ
ЗВІТ ПРО ВИПЛАЧЕНІ НЕРЕЗИДЕНТАМ ДОХОДИ ТА УТРИМАНИЙ З НИХ ПОДАТОК ( Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби)
ЗВІТ ПРО ВИПЛАЧЕНІ НЕРЕЗИДЕНТАМ ДОХОДИ ТА УТРИМАНИЙ З НИХ ПОДАТОК (Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
ЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за__ 20_ року (Форма N 1-В (книги) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 03.06.2009 р. N 194 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Форма N 1-В (ЗМІ) (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 03.06.2009 р. N 194 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО ВИПУСК, РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ за січень - __ 20__ року (N 2-Б (річна, квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату 27.08.2010 р. N 358 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату 22.09.2011 р. N 244)
ЗВІТ ПРО ВИПУСК, РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ за січень – ____20__ року (№ 2-Б (річна, квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 27.08.2010 р. № 358)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО Й ПОСТАВКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ФОРМА № 1-ПФ (КВАРТАЛЬНА)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕРОБКОЮ ВИНОГРАДУ (ФОРМА № 1-ВИНОГРАД РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ (ВИРОБНИЦТВАМИ), ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА БАЛАНСІ НЕПРОМИСЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ВКЛЮЧАЮЧИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ) (ФОРМА № 3-П (РІЧНА) ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОКАТУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ ЗА 2001 РІК (ДОДАТОК № 2-П (ПРОКАТ) ДО ФОРМИ № 1-П (РІЧНА) ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (№1П-НПП (коротка) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 №239)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (№1П-НПП (коротка) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 12.07.2010 № 266)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ФОРМА № 1П- НПП (РІЧНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 12.07.2007 Р. N 215
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ФОРМА № 1П-НПП (КОРОТКА, КВАРТАЛЬНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 19.07.2005 Р. N 196 ПОШТОВА
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА 20__ РІК (ФОРМА N 1П-НПП (КОРОТКА) (РІЧНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 12.07.2007 Р. N 215)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за 20__ рік (N 1П-НПП (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 07.07.2009 р. N 239)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за 20__ рік (N 1П-НПП (коротка) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 07.07.2009 р. N 239)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за 20__ рік (Форма N 1П-НПП (коротка) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2007 р. N 215)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за січень - _____ 20___ рік (N 1П-НПП (коротка) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2010 р. N 266)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за січень-__ 20_ року (№1П-НПП (коротка) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 №239)
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за січень-____________ 20__ року ( "Форма N 1П-НПП (коротка) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 17.07.2008 р. N 242)
ЗВІТ ПРО ВИСТАВКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У 20___ РОЦІ (№ 1-виставки (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.08.2009 р. №320)
ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПЛАТЕЖІ за 200_ р. (Форма N 1-екологічні витрати річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 172)
ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПЛАТЕЖІ за 20__ р. (N 1-екологічні витрати (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 223)
ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ (ФОРМА № 1-РС ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ ПАЛИВА, ТЕПЛОЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ за січень -___ 20__ року (№ 11-ер (піврічна) (І півріччя, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.07.2009р. № 276)
ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ ПАЛИВА, ТЕПЛОЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ за січень___ 20__ року (№ 11-ер (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 15.07.2010р. № 281)
ЗВІТ ПРО ВКЛАДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У БАНКАХ - УЧАСНИКАХ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності")
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (ФОРМА № 4) (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87)
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 20__ р. (Форма N 4-дс Додаток 4 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. N 1541)
ЗВІТ ПРО ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ, ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ, ГІПСУВАННЯ ТА ВАПНУВАННЯ ГРУНТІВ ПІД УРОЖАЙ (ФОРМА № 9-Б-СГ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ВНУТРІШНІ РІЧКОВІ СУДНОПЛАВНІ ШЛЯХИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (ФОРМА № 1-РІКА ПОШТОВА РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ВНУТРІШНІ РІЧКОВІ СУДНОПЛАВНІ ШЛЯХИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ на кінець 200_ року ( Форма N 1-ріка (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 205)
ЗВІТ ПРО ВТРАТИ НАФТОПРОДУКТІВ (НАФТИ) НА ПІДПРИЄМСТВАХ (ДОДАТОК 35 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 32-НП)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІРЖІ ( № 1- біржа (квартальна) (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 15.07.2010 р. № 281)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІРЖІ за січень - ___ 20__ року (N 1-біржа (квартальна) (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 15.07.2010 р. N 281)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ФОРМА № 1-ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 20___ РОКУ (№ 1–громадська організація (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 27.07.2010 р. № 304)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОНЦЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНОГО ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ ЗА 20__ РІК (№ 12-нк (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 03.08.2010 р. № 315)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОНЦЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, САМОСТІЙНОГО ПРОФЕСІЙНОГО КОЛЕКТИВУ ЗА 20__ РІК (№ 12-нк (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 13.07.2009 р.№ 251)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ ЗА 20__ РІК (№ 8-нк (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 13.07.2009 р. № 249)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ ЗА 20__ РІК (№ 8-нк (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 22.06.2010 р. № 237)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ (ФОРМА № 1-ОПТ КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ (ФОРМА № 1-ОПТ ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ З ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (Додаток 3 до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб’єктів господарської діяльності затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 2 листопада 2012 р. N 1421)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРУ ЗА 20__ РІК (N 9-нк (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 07.10.2010 р. N 416)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРУ ЗА 20__ РІК (№ 9-нк (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 13.07.2009 р. № 250)
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ФОРМА № 1-ТУР ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (ФОРМА № 1-Б ТЕРМІНОВА (МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СІМ'ЯМ З ДІТЬМИ за станом на 01.01.20__ року (Форма N 2 (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінпраці України від 20.11.2009 р. N 430 За погодженням з Держкомстатом України)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ (№ 1-доходи (зал) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 21.05.2010 № 194)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ за 200_ р. (Форма N 1-доходи (зал) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ за 200_ р. (Форма N 1-доходи (зал) річна ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ за 200____ р. (N 1-доходи (зал) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 221)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ за січень -____20__р. (N 12-зв'язок (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 257)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ (№ 1-доходи (труб) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 21.05.2010 № 194)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ за 200_ р. (Форма N 1-доходи (труб) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ за _____ 20___ р. (N 1-доходи (труб) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 221)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ (Форма N 1-доходи (труб) річна ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ СТРАХОВИКА
ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ПОСЛУГ (N 9-ЗЕЗ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 16.07.2010 р. N 283)
ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ПОСЛУГ за ____ квартал 20___ року (№ 9-ЗЕЗ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 18.08.2009р. №314)
ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ, ЩО НЕ ПРОХОДЯТЬ МИТНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ (N 5-ЗЕЗ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 16.07.2010 N 283)
ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ, ЩО НЕ ПРОХОДЯТЬ МИТНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ (МІСЯЦЬ) (ФОРМА N 5-ЗЕЗ МІСЯЧНА (РІЧНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.07.2007 Р. N 255)
ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ, ЩО НЕ ПРОХОДЯТЬ МИТНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ за ____ 20___ року (№ 5-ЗЕЗ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 18.08.2009р. №314)
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ (ФОРМА № 7МДБ МІСЯЧНА) ДОДАТОК N 3 ДО НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 31 СІЧНЯ 2006 Р. N 17
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ СТИПЕНДІЙ, ГРОШОВОГО УТРИМАННЯ ТА ВИПЛАТ НА ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ, КУРСАНТІВ ТА УЧНІВ ЗА СТАНОМ НА 1 __ 20__ РОКУ (місяць) (N 2-заборгованість (стипендії) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 28.08.2009 р. N 332)
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ СТИПЕНДІЙ, ГРОШОВОГО УТРИМАННЯ ТА ВИПЛАТ НА ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ, КУРСАНТІВ ТА УЧНІВ ЗА СТАНОМ НА 1 ____ 20_ РОКУ (Форма № 2 – заборгованість (стипендії) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату України 27.12.2007р. № 474)
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА N 7Д, N 7М), ДОДАТОК 8 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ МІСЯЧНОЇ ТА КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 2007 РОЦІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА № 7Д, № 7М) ДОДАТОК 11 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗА 2006 РІК УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 9 СІЧНЯ 2007 Р. N 1
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ (ФОРМА N 7Д.1, N 7М.1) , ДОДАТОК 9 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ МІСЯЧНОЇ ТА КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 2007 РОЦІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ (ФОРМА N 7ММ.1), ДОДАТОК 13 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ У 2003 РОЦІ МІСЯЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО ТА/АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 31 СІЧНЯ 2003 Р. N 17 (У РЕДАКЦІЇ НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 14 КВІТНЯ 2003 Р. N 84)
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ (ФОРМИ N 7Д.1, N 7М.1), ДОДАТОК 12 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗА 2006 РІК УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 9 СІЧНЯ 2007 Р. N 1
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ (ФОРМА N 7Д, N 7М) за ____ рік (Додаток 10 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ (форма N 7д, N 7м) (Додаток 10 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ (ФОРМА N 7Д.1, N 7М.1) за ____ рік (Додаток 11 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ (ФОРМА N 7Д.1, N М.1) станом на 1__20__ року (Додаток 9 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів Затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 березня 2009 р. N 123)
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ (форма N 7д.1, N 7м.1) (Додаток 11 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ (ФОРМА № 10-ПІ ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ І ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ (ФОРМА № 4-МТП МІСЯЧНА ТЕРМІНОВА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.07.2007 Р. N 256
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ І ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ ЗА СІЧЕНЬ - ____________ 200_ року ( "Форма N 4-мтп (св)1) (піврічна) (І півріччя, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 26.06.2008 р. N 214)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ТА ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ФОРМА N 4-МТП (РІЧНА) ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ І ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ ЗА 200_ Р. ФОРМА N 3-МТП РІЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.07.2007 Р. N 256)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ ЗА СІЧЕНЬ- ___20___ року ( № 4-мтп (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 15.07.2010р. № 281)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ за січень - ______ 20__ року (Форма N 4-мтп (св)1) (піврічна) (І півріччя, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2009 р. N 276)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ ТА ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ ЗА 20__ р. (N 3-мтп (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2009 р. N 276)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ І ВИТРАТИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ ТА ВИРОБІВ З НИХ (ФОРМА № 2-ДМ ПІВРІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ І ВИТРАТИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У ПРИЛАДАХ, УСТАТКОВАННІ ТА ІНШИХ ВИРОБАХ (ФОРМА № 4-ДМ ПОШТОВА-РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ І ВИТРАТИ ПРИРОДНИХ АЛМАЗІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ АЛМАЗНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І ДІАМАНТІВ (ФОРМА № 3-ДМ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ І ВИТРАТИ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ І НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ В ІНСТРУМЕНТІ, ПОРОШКАХ ТА ПАСТАХ (ФОРМА № 1-ДМ ПОШТОВА - РІЧНА )
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ І ЗДАЧУ ДО ДЕРЖФОНДУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ У ВИГЛЯДІ ЛОМУ ТА ВІДХОДІВ (ДОДАТОК ДО ФОРМИ № 2-ДМ ПОШТОВА - КВАРТАЛЬНА)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ У ВИГЛЯДІ БРУХТУ ТА ВІДХОДІВ ЗА СІЧЕНЬ -_ 200_ РОКУ (ДОДАТОК ДО ФОРМИ N 2-ДМ (ПІВРІЧНА) (I ПІВРІЧЧЯ, РІК) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.07.2007 Р. N 256)
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ У ВИГЛЯДІ БРУХТУ ТА ВІДХОДІВ за січень - __ 200_ року (Форма N 2-дм (брухт) (піврічна) (І півріччя, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 26.06.2008 р. N 214)
ЗВІТ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТУ ЗА ДОГОВОРОМ З НЕРЕЗИДЕНТОМ за станом на __ 20__ року (Форма N 503 (місячна) Затверджено постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 09.04.2009 р. N 204) (із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 17.11.2009 р. N 679, від 26.05.2010 р. N 244)
ЗВІТ ПРО ЗАПЛАНОВАНЕ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ (ФОРМА № 4-ПН (ПЛАН)
ЗВІТ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ДО ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА НА 01 РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗВІТ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ВІД СПОЖИВАЧІВ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ТА РОЗПОДІЛ КОШТІВ ЗГІДНО З АЛГОРИТМОМ станом на ______ 20__ року (Затверджено Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23 листопада 2005 р. N 1044 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 28 квітня 2011 р. N 712) Форма 7-НКРЕ-газ (місячна))
ЗВІТ ПРО ЗБІР УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР (ФОРМА № 29-СГ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ за станом на 31 грудня 201_ року ( N 9-ДС (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 28.07.2010 N 307)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ за станом на 31 грудня 201_ року (N 9-ДС (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 28.07.2010 N 307)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ (№ 77-РВК (один раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 06.08.2010 р. № 317)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ У 20__ РОЦІ (станом на 1 вересня) (N 77-РВК (один раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.08.2009 р. N 319)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ за 200_ рік (Форма Б річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 25.07.2007 р. N 247)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЇХНІЙ ЯКІСНИЙ СКЛАД ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ (ФОРМА № 6-ПВ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЇХНІЙ ЯКІСНИЙ СКЛАД ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ЗА 200_ РІК (ФОРМА N 6-ПВ РІЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 17.07.2007 Р. N 223)
ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЇХНІЙ ЯКІСНИЙ СКЛАД ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ЗА 20__ РІК (Форма N 6-ПВ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.08.2009 р. N 294)
ЗВІТ ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗА СІЧЕНЬ ___ 200_ Р. ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ [ФОРМА ПОДАЄТЬСЯ ПОЧИНАЮЧИ ЗІ ЗВІТУ ЗА СІЧЕНЬ 2008 Р.]
ЗВІТ ПРО КРЕДИТИ ТА ОПЕРАЦІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (Додаток 11 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (зі змінами, внесеними наказами ДКУ від 13 квітня 2009 р. N 152 та 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО КРЕДИТИ ТА ОПЕРАЦІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ станом на 1 ____ 20__ року (Додаток 11 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ЛІСОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ (Форма N 3-лг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 05.07.2007 р. N 199)
ЗВІТ ПРО НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ за 200_ рік (Форма N 4-нт річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 234)
ЗВІТ ПРО НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ за 20___ рік (№ 4-нт (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 06.07.2009 № 230)
ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ (ФОРМА № 1-ДСД ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З НЕРУХОМІСТЮ (ФОРМА N 1-ПОСЛУГИ (НЕРУХОМІСТЬ) РІЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 20.07.2007 Р. N 242)
ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ ДОТАЦІЙ ТА СУБВЕНЦІЙ, ОТРИМАНИХ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (Додаток 5 до Інструкції про порядок заповнення форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26 січня 2009 р. N 28 (у редакції наказу Державного казначейства України від 22 січня 2010 р. N 19)
ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ ДОТАЦІЙ ТА СУБВЕНЦІЙ, ОТРИМАНИХ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60)
ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ ДОТАЦІЙ ТА СУБВЕНЦІЙ, ОТРИМАНИХ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ станом на 1 ___ 20__ року (Додаток 14 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) (ФОРМА N 4-3Д.1, N 4-3М.1) за ____ рік (Додаток 7 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) (ФОРМА N 4-3Д.1, N 4-3М.1) станом на 1__20__ року (Додаток 7 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів Затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 березня 2009 р. N 123)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) (ФОРМА № 2.2.3.1 МДБ)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) (ФОРМА № 4-3ММ.1)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (Додаток 7 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА N 4-3Д, N 4-3М) за ____ рік (Додаток 5 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА N 4-3Д, N 4-3М) станом на 1__20__ року (Додаток 5 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів Затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 березня 2009 р. N 123)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (форма N 4-3д, N 4-3м) (Додаток 5 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ (форма N 4-2д, N 4-2м) ( Додаток 4 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА N 4-2Д, N 4-2М), за ____ рік (Додаток 4 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначействат України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХУСТАНОВ (ФОРМА N 4-2Д, N 4-2М), ЗА 2007 РІК ДОДАТОК 4 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗА 2007 РІК УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИВІД 10 СІЧНЯ 2008 Р. N 3
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (ФОРМА N 4-4Д), ЗА 2007 РІК ДОДАТОК 6 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗА 2007 РІК УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИВІД 10 СІЧНЯ 2008 Р. N 3
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (ФОРМА N 4-4Д), ЗА 2007 РІК (ДОДАТОК 6 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗА 2007 РІК УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИВІД 10 СІЧНЯ 2008 Р. N 3)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (ФОРМА N 4-4Д), за ____ рік (Додаток 6 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (форма N 4-4д) (Додаток 6 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ (форма N 4-1д, N 4-1м) (Додаток 3 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ (ФОРМА N 4-1Д, N 4-1М) (Додаток 3 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10.01.2009 р. N 4, від 15.01.2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ (ФОРМА N 4-1Д, N 4-1М), станом на 1_20__ року (Додаток 3 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів Затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 березня 2009 р. N 123)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ (форма N 4-1д, N 4-1м) (Додаток 3 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ВІДРАХУВАНЬ ТА ЗБОРІВ НА ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З БУДІВНИЦТВОМ, РЕКОНСТРУКЦІЄЮ, РЕМОНТОМ І УТРИМАННЯМ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ В ДОХОДАХ І ВИДАТКАХ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ СТАНО
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ З РОЗПОДІЛОМ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ станом на 1 ___ 200_ року (Додаток N 13 затверджений наказом Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ СОРТІВ РОСЛИН ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПРИДАТНІСТЬ СОРТУ НА ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ (Додаток 5 до Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 грудня 2009 р. N 896)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА N 2Д, N 2М) СТАНОМ НА 1 ___ 200_ РОКУ (ДОДАТОК 2 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ МІСЯЧНОЇ ТА КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 2007 РОЦІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА N 2Д, N 2М) станом на 1__20__ року (Додаток 2 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів Затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 березня 2009 р. N 123)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (форма N2 д, N2 м) (Додаток 2 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЧАСТИНІ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Додаток N 6 до наказу Державного казначейства України від 20 лютого 2007 р. N 47 (у редакції Наказу Державного казначейства Українивід 27 лютого 2009 р. N 75)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (форма N 4-2д, N 4-2м) (Додаток 4 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (форма N 4-4д) (Додаток 6 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СПИРТУ ВИРОБНИКАМИ СПИРТОВМІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ФОРМА № 2-РС (МІСЯЧНА) МІСЯЧНА - ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВ (КВАРТАЛЬНИЙ, РІЧНИЙ)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ЧИСТИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ, ЯКЕ ПОСТРАЖДАЛО ВІД КАТАСТРОФИ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС (НАРАСТАЮЧИМ ПІДСУМКОМ З ПОЧАТКУ РОКУ) (ФОРМА № 4 (ЧОРНОБИЛЬ)
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ, ПРОДАЖ ТА ЗАПАСИ ТОВАРІВ В РОЗДРІБНІЙ МЕРЕЖІ І НА СКЛАДАХ (ФОРМА № 3-ТОРГ (ЗДРАВ)
ЗВІТ ПРО НАРАХОВАНІ ВНЕСКИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ТА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (Ф4-ФСС з ТВП Затверджено постановою правління Фонду від 04.03.2004 р. N 21 в редакції наказу ВД Фонду від 19.01.2009 р. N 10-ос)
ЗВІТ ПРО НАРАХОВАНІ ВНЕСКИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ТА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (ФОРМА № Ф4-ФСС З ТВП)
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЗА ДЕЯКІ КАТЕГОРІЇ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЗА ОСІБ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ДОПОМОГУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЗА ОСІБ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ Й ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (4-ПФ )
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО УТРИМУЄТЬСЯ З ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ГРОШОВИХ ВИНАГОРОД ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ОДЕРЖАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ТА ОСОБАМИ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ, ВИПЛАТИ ЩОМІСЯЧНОЇ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ВТРАТ У ЗВ'ЯЗКУ З УТРИМАННЯМ ЦЬОГО ПОДАТКУ
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТУ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ З ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЗА ГРИВНЮ ДОДАТОК 1 ДО ПОРЯДКУ
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТУ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ З ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЗА ГРИВНЮ (Додаток 1 до Порядку затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. N 217) (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 188, від 31.01.2007 р. N 79, від 06.02.2008 р. N39, від 28.01.2009 р. N 39 від 3 лютого 2010 р. N 202)
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТУ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ З ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЗА ГРИВНЮ (Додаток 1 затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. N 217) (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 188, від 31.01.2007 р. N 79 від 06.02.2008 р. N 39 від 28.01.2009 р. N 39 від 3 лютого 2010 р. N 202)
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТУ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ З ОПЕРАЦІЙ З ПРОДАЖУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ІЗ ЗОЛОТА (КРІМ ОБРУЧОК), ПЛАТИНИ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ДОДАТОК 3 ДО ПОРЯДКУ
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТУ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ З ПОСЛУГ СТІЛЬНИКОВОГО РУХОМОГО ЗВ'ЯЗКУ ДОДАТОК 2 ДО ПОРЯДКУ
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТУ СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЗА 200_ РІК
ЗВІТ ПРО НАСТАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ АБО ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ (Додаток 7 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 р. N 22-2 (у редакції постанови Правління Пенсійного фонду України від 23 червня 2011 р. N 18-1))
ЗВІТ ПРО НАЯВНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МІСЬКОГО ТА СІЛЬСЬКОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ І РОБОТУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ ДИСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (ФОРМА № 6-ЕД ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, АМОРТИЗАЦІЮ (ЗНОС) за 20__ рік (N 11-ОЗ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.07.2009 р. N 292)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ (ВАКАНТНИХ ПОСАД) ТА ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ СТАНОМ (ФОРМА № 3-ПН ПОШТОВА - МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВЛАСНИХ МОРСЬКИХ І РІЧКОВИХ СУДЕН, ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПРИЧАЛІВ-НАБЕРЕЖНИХ станом на кінець 200_ року (Форма N 2-вод (один раз у три роки) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 205)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВЛАСНИХ МОРСЬКИХ І РІЧКОВИХ СУДЕН, ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПРИЧАЛІВ-НАБЕРЕЖНИХ станом на кінець 20__ року (N 2-вод (один раз на три роки) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 260)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ДОРОЖНЬО-МОСТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІДОМЧОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ станом на 1 липня 200__ р. (Форма № 1-дор (один раз на три роки) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 17.06.2008 р. № 192)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ за січень - ____ 200__ р (Форма № 13-зв’язок (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату України 05.08.2008 р. № 269)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ за січень -___ 20___р. (N 13-зв'язок (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 259)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР (ФОРМА № 1-СГ ТЕРМІНОВА (5 РАЗІВ НА РІК)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ПАРКУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ на 1 січня 20__ року (Форма N 2-інф (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2009 р. N 247)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, АМОРТИЗАЦІЮ (ЗНОС) ЗА 200_ РІК (ФОРМА N 11-ОЗ ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 16.07.2007 Р. N 219 РІЧНА)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, АМОРТИЗАЦІЮ (ЗНОС) за 200_ рік (Форма N 11-ОЗ річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 04.09.2008 р. N 311)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТЕЛЕФОННИХ АПАРАТІВ МІСЬКОГО, СІЛЬСЬКОГО, МІЖМІСЬКОГО І МІЖНАРОДНОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ, РАДІОТРАНСЛЯЦІЙНИХ ТОЧОК (ФОРМА № 13-ЗВ'ЯЗОК)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА на 1 січня 2011 року (N 7-торг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 26.08.2010 N 352)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА на 1 січня 2011 року (№ 7-торг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 № 352)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА на 1 січня 20__ року (Форма N 7-торг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2009 р. N 272)
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА на 1 січня 20__ року (N 7-торг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Держкомстату 31.10.2011 N 276)
ЗВІТ ПРО НЕДОСТАЧІ ТА КРАДІЖКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ І МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (форма N 15) (Додаток 13 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО НЕДОСТАЧІ ТА КРАДІЖКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (ФОРМА N 15) за ___ рік (Додаток 13 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 січня 2009 р. N 4)
ЗВІТ ПРО НЕДОСТАЧІ ТА КРАДІЖКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (ФОРМА N 15) за ______ рік (Додаток 13 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 січня 2009 р. N 4) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО НЕДОСТАЧІ ТА КРАДІЖКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Додаток 12 до наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 41 (із змінами, внесеними наказом ДКУ від 5 липня 2010 р. N 225)
ЗВІТ ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ
ЗВІТ ПРО ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (ПЗФ) (N 1-заповідник (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 223)
ЗВІТ ПРО ОБОРОТ КАСИ (ФОРМА № 11-ТОРГ)
ЗВІТ ПРО ОБРОБКУ ВАНТАЖІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ У МОРСЬКИХ (РІЧКОВИХ) ПОРТАХ (ПРИЧАЛАХ ) (Додаток до форми № 25-вод (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 13.07.2009 № 260)
ЗВІТ ПРО ОБРОБКУ ВАНТАЖІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ У МОРСЬКИХ (РІЧКОВИХ) ПОРТАХ (ПРИЧАЛАХ) за січень - ___ 200_ року (Додаток до форми N 25-вод (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 205)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГ ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТУ (ФОРМА № 1-ОПТ МІСЯЧНА ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГ ОТРИМАНИХ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ), НАРАХОВАНУ ТА СПЛАЧЕНУ ДО БЮДЖЕТУ СУМУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ПОКУПЦЯМИ (ОДЕРЖУВАЧАМИ) ТАКИХ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГ ПЕРЕДАНИХ ТОВАРІВ, ВВЕЗЕНИХ (ІМПОРТОВАНИХ) В ІНТЕРЕСАХ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, І УТРИМАНУ СУМУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
ЗВІТ ПРО ОБСЯГ ПРОДАЖУ ВВЕЗЕНИХ (ІМПОРТОВАНИХ) ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) ТА РОЗМІРИ ОДЕРЖАНИХ З ПОКУПЦІВ І ПЕРЕРАХОВАНИХ ДО БЮДЖЕТУ СУМ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ за січень - ___ 20__ р. (Форма N 51-зал місячна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 16.07.2008 р. N 241)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ (ФОРМА N 2-РС МІСЯЧНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 13 ЖОВТНЯ 2005 Р. N 449, ІЗ ЗМІНАМИ
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ (ФОРМА № 2-РС КВАРТАЛЬНА В РОЗРІЗІ МІСЯЦІВ)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПИРТУ (ФОРМА № 1-РС (МІСЯЧНА) МІСЯЧНА - ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (ФОРМА N 3-РС ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З ДЕРЖКОМСТАТОМ УКРАЇНИ МІСЯЧНА ) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 13 ЖОВТНЯ 2005 Р. N 449, ІЗ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗГІДНО З НАКАЗОМ ДПА 24.09.2007 N 549
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ НАТУРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІЦЕНЗІАТІВ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА (АБО) ВОДОВІДВЕДЕННЯ (ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 14.04.2011 N 606 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ (ФОРМА N 1-ОА МІСЯЧНА - В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ТА НА ПАПЕРОВИХ НОСІЯХ)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (ФОРМА N 1-ОТ МІСЯЧНА - В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ТА НА ПАПЕРОВИХ НОСІЯХ)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА (ФОРМА № 2-ЛГ (КВАРТАЛЬНА) ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ( ФОРМА № 22-ПОСЛУГИ ПОШТОВА - МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ (ФОРМА № 21-ПОСЛУГИ ПОШТОВА - КВАРТАЛЬНА)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ (№ 1-послуги (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 24.06.2010р. № 240)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ (Форма N 1-послуги (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2009 р. N 246)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ (Форма N 1-послуги (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2009 р. N 245)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ за ___ 20__ р. (№ 1-послуги (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 24.06.2010р. № 241)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ за ____ рік (N 1-послуги (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 24.06.2010 р. N 240)
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ МАГІСТРАЛЬНИМИ ТА МІСЦЕВИМИ (РОЗПОДІЛЬЧИМИ) ТЕПЛОВИМИ МЕРЕЖАМИ І НОРМАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 14.04.2011 N 606 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО ОПЕРАТИВНІСТЬ РОЗГЛЯДУ МІСЦЕВИМИ ТА АПЕЛЯЦІЙНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ СУДАМИ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ (Форма N 1-ОП (квартальна, піврічна, 9 місяців, річна) (поштою, в електронному вигляді) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України 17.06.2010 N 82 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (ФОРМА 1-ЗАБОРГОВАНІСТЬ (ЖКГ)
ЗВІТ ПРО ОПТОВИЙ ТОВАРООБОРОТ (ФОРМА №1-ОПТ МІСЯЧНА ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ЦЕНТРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) (Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України N 20 від 24 січня 2011 р. Форма N 12-соц річна ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України)
ЗВІТ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОДИНОКИХ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ГРОМАДЯН ТА ІНВАЛІДІВ (ФОРМА № 12-СОЦ ПОШТОВА - ПІВРІЧНА ТА РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ОСІБ, ЯКІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ОТРИМУЮТЬ ДОПОМОГУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ, ТА ОСІБ ІЗ ЧИСЛА НЕПРАЦЮЮЧИХ ПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ, УСИНОВИТЕЛІВ, ОПІКУНІВ, ПІКЛУВАЛЬНИКІВ, ЯКІ ФАКТИЧНО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ-ІНВАЛІДОМ, А ТАКОЖ НЕПРАЦЮЮЧИХ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОГЛЯД ЗА ІНВАЛІДОМ І ГРУПИ АБО ЗА ПРЕСТАРІЛИМ, ЯКИЙ ЗА ВИСНОВКОМ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ АБО ДОСЯГ 80-РІЧНОГО ВІКУ, ЯКЩО ТАКІ НЕПРАЦЮЮЧІ ПРАЦЕЗДАТНІ ОСОБИ ОТРИМУЮТЬ ДОПОМОГУ АБО КОМПЕНСАЦІЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (Додаток 7 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 5 листопада 2009 р. N 26-1)
ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ, НАРАХУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ І ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ (ФОРМА № 1-АМОРТИЗАЦІЯ ОДНОРАЗОВА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ, НАРАХУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ І ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ У 2003 РОЦІ
ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ (ФОРМА № 1-ПІДПРИЄМНИЦТВО (МАЛІ)- ПІЛОТ ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (ФОРМА № 1-ПІДПРИЄМНИЦТВО (МАЛІ) ПІВРІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА І ПІВРІЧЧЯ 200_ РОКУ ( Форма N 1-підприємництво (малі) (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.08.2007 р. N 300)
ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 20___ РІК (№ 1-підприємництво (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 30.08.2010 № 365 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 11.08.2011 № 208)
ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА _____ КВАРТАЛ 20___ РОКУ (№ 1-підприємництво (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 30.08.2010 № 365)
ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА (ФОРМА № 51-ЦА) ТЕРМІНОВА МІСЯЧНА
ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА за січень - _____ 20__ р. (N 51-ЦА (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 254)
ЗВІТ ПРО ОТРИМАННЯ СПИРТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (ФОРМА № 2-ТП (ПОВІТРЯ) КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (за ____ квартал 20__р. (№ 2-ТП (повітря) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. №233)
ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ за ____ квартал 20__ р. (N 2-ТП (повітря) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010 р. N 233)
ЗВІТ ПРО ПІДГОТОВКУ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДО РОБОТИ В ЗИМОВИХ УМОВАХ (ФОРМА № 1-ЖКГ (ЗИМА)
ЗВІТ ПРО ПІДГОТОВКУ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДО РОБОТИ В ЗИМОВИХ УМОВАХ (Форма N 1-ЖКГ (зима) (2 рази на рік) (станом на 1 жовтня (1 листопада)) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 24.06.2008 р. N 213)
ЗВІТ ПРО ПІЛЬГИ НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК
ЗВІТ ПРО ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МАРШРУТНИМИ ТАКСОМОТОРАМИ (ТАКСОБУСАМИ) СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ (ФОРМА № 51-АВТО(ПАС) КВАРТАЛЬНА)
ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ВАНТАЖІВ ЗА ВИДАМИ ВАНТАЖІВ ТА ПАСАЖИРІВ ЗА ВИДАМИ СПОЛУЧЕННЯ (N 31-авто (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 16.06.2010 N 226)
ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ВАНТАЖІВ ЗА ВИДАМИ ВАНТАЖІВ ТА ПАСАЖИРІВ ЗА ВИДАМИ СПОЛУЧЕННЯ (ДОДАТОК N 1 ДО Ф. N 51-АВТО КВАРТАЛЬНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 11.07.2007 Р. N 210)
ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ за ___ квартал 200_ року (Форма N 31-вод (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 205)
ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ за січень - _____200_ року (Форма N 51-авто місячна Затверджено наказом Держкомстату України від 17.06.2008 р. N 191)
ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ за січень - _________20__ року (N 51-авто (місячна) Затверджено наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 255)
ЗВІТ ПРО ПОСТАВКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ КОМПОНЕНТІВ КРОВІ І ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ НИХ ПРЕПАРАТІВ), ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ПРЕПАРАТІВ
ЗВІТ ПРО ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГІЇ (ФОРМА № 1-ТЕП)
ЗВІТ ПРО ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГІЇ за ____ рік (N 1-теп (річна) Затверджено наказом Держкомстату України від 07.07.2009 р. N 239)
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (ФОРМА № 2-КБ (МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО ПРИДБАННЯ (ПРОДАЖ) ТОВАРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПОТРЕБ ПАСАЖИРІВ І ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ( N 14-ЗЕЗ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 16.07.2010 р. N 283)
ЗВІТ ПРО ПРИЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ (Форма звітності N 5-ПН ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України __ N ______за погодженням із Державною службою статистики України, Затверджено Наказом Міністерства соціальної політики Українии від 14 липня 2011 р. N 279)
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ (№ 1–торги (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату від 12.11.2010 № 457)
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ за січень - _____20¬__ року (№ 1–торги (тендери) (квартальна) (за І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 06.09.2009 р. № 302)
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ (ФОРМА № 1-ТОРГИ (ТЕНДЕРИ) ПІВРІЧНА ПОШТОВА )
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ (ФОРМА N 1-ОПТ (КВАРТАЛЬНА) (I, II І III КВАРТАЛИ) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.07.2007 Р. N 256)
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ (ФОРМА N 1-ОПТ РІЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.07.2007 Р. N 256)
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ за ___ квартал 20__ року (N 1-опт (квартальна) (I, II і III квартали) N 1-опт (квартальна) (І, ІІ і ІІІ квартали) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 02.12.2011 р. N 331)
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (N 3-торг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 N 352)
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (ФОРМА N 3-ТОРГ КВАРТАЛЬНА (ЗА І КВАРТАЛ, І ПІВРІЧЧЯ, 9 МІСЯЦІВ) РІЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 25.07.2007 Р. N 248)
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА за січень - ___ 20__ року (N 3-торг (квартальна) (за І квартал, І півріччя, 9 місяців) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2009 р. N 272)
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА за січень - ___20___ року (№ 3-торг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 № 352)
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ ТА ЗАПАСИ ТОВАРІВ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ І МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ (ФОРМА № 3-ТОРГ)
ЗВІТ ПРО ПРОДУКЦІЮ ЗВ'ЯЗКУ (№ 11 - зв’язок (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 13.07.2009 № 258)
ЗВІТ ПРО ПРОДУКЦІЮ ЗВ'ЯЗКУ за січень - ___ 200_ р. (Форма N 11-зв'язок (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 21.08.2007 р. N 312)
ЗВІТ ПРО ПРОДУКЦІЮ МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) ФЛОТУ, ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ( № 51-вод (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 13.07.2009 № 260)
ЗВІТ ПРО ПРОЦЕСИ ІНКУБАЦІЇ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-4 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
ЗВІТ ПРО ПУТІВКИ НА САНАТОРНО - КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ (ФОРМА № 1 - ПОСЛУГИ ТЕРМІНОВА - МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО ПУТІВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПУТІВКИ ДО ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ (Додаток 2 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 р. N 4 Ф14-ФСС з ТВП Звіт складається за кожен квартал окремо і подається до органів Фонду не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця. Заповнюється в гривнях з копійками.)
ЗВІТ ПРО ПУТІВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПУТІВКИ ДО ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ (Ф14 (ДОДАТОК ДО Ф4-ФСС З ТВП)
ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (ФОРМА N 2-БУД КВАРТАЛЬНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 16.07.2007 Р. N 217)
ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ за _____квартал 20__р. (№ 2-буд (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 06.07.2009 № 232)
ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (ФОРМА № 21-ЗАГ РІЧНА))
ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (ФОРМА N 21-ЗАГ МІСЯЧНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 05.07.2007 Р. N 198
ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ФОРМА N 21-ЗАГ МІСЯЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 05.07.2007 Р. N 198
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ за 20__ рік (Додаток 2 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТ РІЧНИХ ПЕРЕРАХУНКІВ ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ З ГРОМАДЯН
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА, ТЕПЛОЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (N 11-МТП (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 15.07.2010 р. N 281)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА, ТЕПЛОЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ за січень -___ 20__ року (№ 11-мтп (піврічна) (І півріччя, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.07.2009р. № 276)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) (ФОРМА № 1- ДДЗ)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКРИТОГО (ПРИВАТНОГО) РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ (Додаток 9 до Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 р. N 1639)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ, ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ ТА БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ, І ПО ОХОРОНІ УСТАНОВ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (Форма № 2 ГУАСМ Пошто)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗМІЩЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИПУСКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 7 до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1478)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗМІЩЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИПУСКУ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 10 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. N 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1477)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ФОРМА N 9) за ___ рік ( Додаток 12 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 січня 2009 р. N 4)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ФОРМА N 9д, N 9м) за ____ рік (Додаток 12 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (форма N 9д, N 9м) (Додаток 12 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (N 1-послуги (реклама) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2009 р. N 244)
ЗВІТ ПРО РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (№ 1-послуги (реклама) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 24.06.2010р. № 243)
ЗВІТ ПРО РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ за __ рік (№ 1-послуги (реклама) (річна) Затверджено наказом Держкомстату України від 10.07.2009 р. № 244)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ (N 2-тр (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 255)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ (Форма N 2-тр річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 17.06.2008 р. N 191)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ за ___ рік (N 2-тр (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 255)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ (№ 1-НК (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 12.07.2010 р. № 268)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ за 20___ рік (Форма N 1-НК (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 27.07.2007 р. N 270)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВОДОПРОВОДУ (окремої водопровідної мережі) (№ 1-водопровід (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 01.09.2010 № 371)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВОДОПРОВОДУ (окремої водопровідної мережі) за __ рік (№ 1-водопровід (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 07.07.2009 № 239)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (№ 6-тп (гідро) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 01.09.2010 № 371)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ за __ рік (№ 6-тп (гідро) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 № 239)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГОТЕЛЮ (N 1-готель (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2009 р. N 242)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГОТЕЛЮ (№ 1-готель (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 24.06.2010р. № 242)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ ДИСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ("Форма N 6-ЕД (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2007 р. N 215)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ ДИСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ за ______ рік (№ 6-ЕД (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 № 239)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАНАЛІЗАЦІЇ (окремої каналізаційної мережі) (№ 1-каналізація (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 14.07.2010р. № 270)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАНАЛІЗАЦІЇ (окремої каналізаційної мережі) за ____ рік (N 1-каналізація (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2009 р. N 243)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ЩОДО ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ (ФОРМА № 1-Е ПОШТОВА - ПІВРІЧНА)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ (N 2-етр (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 11.06.2010 N 211)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ за січень - _____ 20__ р. (N 2-етр (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 252)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) ПОРТУ (ПРИЧАЛУ) (№ 25-вод (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 13.07.2009 № 260)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) ПОРТУ (ПРИЧАЛУ) за січень - ___ 200_ року ( Форма N 25-вод (місячна - термінова) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 205)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ (ФОРМА № 2-ТР( АВТО. П.) КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ (ДЕЗІНФЕКЦІЙНОЇ, ПРОТИЧУМНОЇ) СТАНЦІЇ (ФОРМА № 40-ЗДОРОВ ПОШТОВА - РІЧНА )
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ФОРМА № 51-ЗАЛ МІСЯЧНА ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (№ 6-тп (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 01.09.2010 № 371)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ за ___рік (№ 6-тп (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 № 239)
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЦЕХУ РОЗЛИВУ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ за "___" ____ 200 __ р. (Додаток № 5 до наказу Мінагрополітики 27.05.2004 № 191)
ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ОСІБ, ЯКІ ПРИТЯГНУТІ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за ____ рік (Форма N 1-АП річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 22.09.2008 р. N 337)
ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ НА ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ" (ФОРМА № 1-К ПОШТОВА - ПІВРІЧНА)
ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ СУДАМИ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (ФОРМА № 2 Поштова - піврічна)
ЗВІТ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА СПОЖИТУ ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (Форма 5-НКРЕ-тепло (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 14.04.2011 N 606 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ (ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 14.04.2011 N 606 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ (Форма 5-НКРЕ-водопостачання (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 14.04.2011 N 606 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності")
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (зі змінами, внесеними наказом ДКУ від 14 травня 2007 р. N 107, 13 квітня 2009 р. N 152, 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 січня 2013 р. N 14)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (НЕПРЯМИЙ МЕТОД) (РІЧНА)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ПРЯМИЙ МЕТОД) (РІЧНА)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ФОРМА 3КМБ) (Додаток N 4 до наказу Державного казначейства України від 20 лютого 2007 р. N 47)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ФОРМА № 3)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ФОРМА № 4-4 )
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА НЕБЮДЖЕТНИХ РАХУНКАХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 2 ЧЕРВНЯ 2008 Р. N 344/765/367)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА НЕБЮДЖЕТНИХ РАХУНКАХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 15 листопада 2010 р. N 737/1376/422/874)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 20__ р. (Форма N 3-дс Додаток 3 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. N 1541)
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ станом на 1 ___ 20__ року (Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО РУХ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (ФОРМА № 15-ЗЕЗ)
ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (ФОРМА N 6) за ____ рік (Додаток 9 до Порядку складання річних фінансових звітів за звітний рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 січня 2009 р. N 4) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15.01.2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (ФОРМА N 6) за ____ рік (Додаток 9 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 січня 2009 р. N 4)
ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (форма N 6) (Додаток 9 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО РУХ НАФТОПРОДУКТІВ (ТИПОВА ФОРМА № 40-НП)
ЗВІТ ПРО РУХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ (ФОРМА N 5) за ____ рік (Додаток 8 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 січня 2008 р. N 3 (в редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 15 січня 2010 р. N 8)
ЗВІТ ПРО РУХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ (форма N 5) на ___ 20___ року (Додаток 8 до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 травня 2010 р. N 164)
ЗВІТ ПРО РУХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Додаток 10 до наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 41 (із змінами, внесеними наказом ДКУ від 5 липня 2010 р. N 225)
ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ (ФОРМА № 4-1)
ЗВІТ ПРО РУХ ТВАРИН І ПТИЦІ НА ФЕРМІ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-13 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
ЗВІТ ПРО СІВБУ ТА НАЯВНІСТЬ НАСІННЯ ЯРИХ КУЛЬТУР ФОРМА № 3-СГ МІСЯЧНА ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО СІВБУ ЯРИХ КУЛЬТУР (ФОРМА N 3-СГ МІСЯЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 05.07.2007 Р. N 198)
ЗВІТ ПРО СКЛАД ТА СТРУКТУРУ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (ФОРМА НПФ-8)
ЗВІТ ПРО СТАН ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (ФОРМА № 2-ІНФОРМАТИКА ПОШТОВА РІЧНА)
ЗВІТ ПРО СТАН БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ТА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ФОРМА № 8-КБ)
ЗВІТ ПРО СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ФОРМА № 1-ПВ (ЗАБОРГОВАНІСТЬ) ТЕРМІНОВА - МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РИНКІВ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ (ФОРМА № 12-ТОРГ)
ЗВІТ ПРО СТАН РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ станом на _____ 20__ року (Затверджено Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23 листопада 2005 р. N 1044 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 28 квітня 2011 р. N 712) за погодженням з Державним комітетом статистики України Форма 5-НКРЕ-газ (місячна))
ЗВІТ ПРО СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ І НАДХОДЖЕННЯ ПАЛЬНОГО (ФОРМА № 6-МЕХ ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО СТАН ТВАРИННИЦТВА за 200_ р. (Форма N 24 річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
ЗВІТ ПРО СТАН УМОВ ПРАЦІ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ ІЗ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ ЗА 200_ РІК (ФОРМА N 1-ПВ (УМОВИ ПРАЦІ) ОДИН РАЗ У ДВА РОКИ ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 17.07.2007 Р. N 223)
ЗВІТ ПРО СТАН УМОВ ПРАЦІ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ ЗІ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ за 20__ рік (Форма N 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.08.2009 р. N 294)
ЗВІТ ПРО СТАН УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ (ФОРМА N 1-УБ ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ ВІД 31.03.94 Р. № 27 ПОГОДЖЕНО МІНСТАТОМ УКРАЇНИ ПОШТОВА – РІЧНА)
ЗВІТ ПРО СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ за 2010 рік (№ 1-технологія (одноразова ) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 16.08.2010 № 332)
ЗВІТ ПРО СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ ТА ВИПЛАТИ ЗА СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СТРАХОВИКА
ЗВІТ ПРО СУМИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДОГОВОРОМ ПРО ДОБРОВІЛЬНУ УЧАСТЬ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ`ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ, ТА СУМИ ДОПЛАТИ ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (Додаток 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 р. N 22-2 (у редакції постанови Правління Пенсійного фонду України від 23 червня 2011 р. N 18-1))
ЗВІТ ПРО СУМИ І ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ЗА ДЕПОЗИТАМИ (ФОРМА № 350Д (ЩОДЕННА)
ЗВІТ ПРО СУМИ НАРАХОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОХОДУ) ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА СУМИ НАРАХОВАНИХ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 5 листопада 2009 р. N 26-1)
ЗВІТ ПРО СУМИ НАРАХОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ, ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОПОМОГИ, КОМПЕНСАЦІЇ) ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА СУМИ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ`ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 р. N 22-2 (у редакції постанови Правління Пенсійного фонду України від 23 червня 2011 р. N 18-1))
ЗВІТ ПРО СУМИ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА СУМИ НАРАХОВАНИХ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ`ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (Додаток 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 5 листопада 2009 р. N 26-1)
ЗВІТ ПРО СУМИ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА СУМИ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ (Додаток 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 р. N 22-2 (у редакції постанови Правління Пенсійного фонду України від 23 червня 2011 р. N 18-1))
ЗВІТ ПРО СУМИ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА СУМИ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ (Додаток 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 р. N 22-2)
ЗВІТ ПРО СУМИ НАРАХОВАНОГО, УТРИМАНОГО ТА КОМПЕНСОВАНОГО ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ З ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ГРОШОВИХ ВИНАГОРОД ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ОДЕРЖАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ТА ОСОБАМИ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ
ЗВІТ ПРО СУМИ ОТРИМАНИХ ПІЛЬГ ПО ОПОДАТКУВАННЮ В РОЗРІЗІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОДАТКІВ І ПІЛЬГ ЩОДО КОЖНОГО ВИДУ ПОДАТКУ (ФОРМА № 1- ПП (КВАРТАЛЬНА, РІЧНА)
ЗВІТ ПРО СУМИ ПІЛЬГ В ОПОДАТКУВАННІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗВІТ ПРО СУМИ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ (Додаток до Порядку)
ЗВІТ ПРО СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДОГОВОРОМ ПРО ДОБРОВІЛЬНУ УЧАСТЬ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ`ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ, ТА СУМИ ДОПЛАТИ ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (Додаток 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 5 листопада 2009 р. N 26-1)
ЗВІТ ПРО СУМУ НАРАХОВАНОГО ЗБОРУ НА РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ (№ 1-тариф (зал) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 21.05.2010 № 194)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ за __ 200_ р. (Форма N 1-тариф (зал) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ за _____ 20__ р. (N 1-тариф (зал) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 221)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ за ____200_р. (Форма N 1-тариф (зв’язок) місячна ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО (СТІЛЬНИКОВОГО) ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ за _____ 20__ р. ( N 1-тариф (мобіл) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 21.05.2010 N 194)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО (СТІЛЬНИКОВОГО) ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ (№ 1-тариф (мобіл) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 21.05.2010 № 194)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ за _____ 200_ р. (Форма N 1-тариф (мобіл) (місячна)ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 18.06.2008 р. N 197)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ за ____20___р. (N 1-тариф (мобіл) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 221)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ПОШТИ ТА ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ (N 1-тариф (зв’язок) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 22.12.2010 N 517)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ПОШТИ ТА ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ (№ 1-тариф (зв’язок) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 21.05.2010 № 194)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ (№ 1-тариф (труб) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 21.05.2010 № 194)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ за ___ 200_ р. (Форма N 1-тариф (труб) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
ЗВІТ ПРО ТАРИФИ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ за _____ 20____ р. (N 1-тариф (труб) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 221)
ЗВІТ ПРО ТЕЛЕФОНІЗАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ І ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ДОМАШНІХ ТЕЛЕФОНАХ МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
ЗВІТ ПРО ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ СУПУТНИКОВОГО І РАДІОЗВ'ЯЗКУ (ФОРМА № 51-ЗВ'ЯЗОК ПОШТОВА - РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ТОВАРООБОРОТ ЗА СІЧЕНЬ - ___ 200_ РОКУ (ФОРМА N 1-ТОРГ МІСЯЧНА, ТЕРМІНОВА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 25.07.2007 Р. N 248)
ЗВІТ ПРО ТОВАРООБОРОТ за __ 20__ року (Форма N 1-торг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2009 р. N 272)
ЗВІТ ПРО ТОВАРООБОРОТ за ____ 20__ року (N 1-торг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 N 352)
ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ ("Форма N 7-тнв (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 27.07.2007 р. N 266)
ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ у 20 __ році (Форма N 7-тнв річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 28.08.2008 р. N 299)
ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ у 20 ____ році (N 7-тнв (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 15.09.2009 р. N 350)
ЗВІТ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ (N 12-труб (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 11.06.2010 N 210)
ЗВІТ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ (Форма N 12-труб місячна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 17.06.2008 р. N 193)
ЗВІТ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ за січень - __ 20__ року (N 12-труб (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 11.06.2010 N 210)
ЗВІТ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТРУБОПРОВОДАМИ за січень - ___ 20__ року (N 12-труб (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 253)
ЗВІТ ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТОСОВНО РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ за 200_ рік (ФормаN 7-нт (ліцензії) річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 23.06.2008 р. N 207)
ЗВІТ ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТОСОВНО РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ за 20___ рік (№ 7-нт (ліцензії) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 06.07.2009 № 230)
ЗВІТ ПРО УТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ПОСТАВКУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ І ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА (ФОРМА № 14-МТП ПІВРІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО УТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОСТАВКУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ І ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА за ______ 20__ року (N 14-мтп (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2009р. N 276)
ЗВІТ ПРО УТВОРЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ ВІДХОДІВ I - III КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ за 20__ рік (N 1-небезпечні відходи (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 223)
ЗВІТ ПРО УТВОРЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ ВІДХОДІВ І - ІІІ КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ ЗА 200_ рік (Форма N 1-небезпечні відходи (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 172)
ЗВІТ ПРО УТВОРЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ ВІДХОДІВ І-ІІІ КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ (ФОРМА №1-НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО УТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА № 8МД)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА № 8Д)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА № 8Д, № 8М)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА № 8КД)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА № 8КМ)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА № 8М)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ФОРМА № 8ММ)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (№ 1-Б (І розділ – річна, місячна; ІІ розділ – річна, квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.07.2009р. № 270)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (КВАРТАЛЬНА ДОДАТОК 2)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ФОРМА № 2)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Форма N 1-Б " (I розділ - річна, місячна; II розділ - річна, квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 27.06.2007 р. N 187)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Форма N 1-Б (I розділ - річна, місячна; II розділ - річна, квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 04.08.2008 N 264)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА СТАНОМ НА _____ 200_ РОКУ (ДОДАТОК 8 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА СТАНОМ РОКУ (РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИТРАТ З ЛІЦЕНЗОВАНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 14.04.2011 N 606 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ___ 200 _ р. (Форма N 2 Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87,) (із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989, з урахуванням змін, передбачених наказами Міністерства фінансів України N 1125 від 25.09.2009 р., N 372 від 18.03.2011 р)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ___ 20__ (Форма N 2-дс Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. N 1541)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ___ 20__ р. (Форма № 2 Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87 із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 N 372)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ____ 200 _ р. ( Форма N2)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС) (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС) (ДОДАТОК N 1 ДО НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 20 ЛЮТОГО 2007 Р. N 47 (У РЕДАКЦІЇ НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ВІД 15 ВЕРЕСНЯ 2008 Р. N 374)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС) (ФОРМА № 1КМБ)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС) ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ (Додаток 1 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України 15 вересня 2008 р. N 375, 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС) ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ станом на 1 ____ 20__ року (форма N 1дб Додаток 1 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ СТАН (ФОРМА № 3)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДОВІРЧОГО ТОВАРИСТВА (ФОРМА № 1-ДТ (КВАРТАЛЬНА, РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДОВІРЧОГО ТОВАРИСТВА (ФОРМА № 1-ДТ РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЗАБЮДЖЕТНОГО ФОНДУ (ФОРМА № 1-ПФ (КВАРТАЛЬНА, РІЧНА)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ФОРМА № 1-СТ (КВАРТАЛЬНА, РІЧНА)) "(З 1 СІЧНЯ 2008 РОКУ ЦЯ ФОРМА ВТРАТИТЬ ЧИННІСТЬ ЗГІДНО З НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27 ЛИПНЯ 2007 РОКУ N 259)"
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ за ___ 20__ р. (N 1-СТ (річна, квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2009 р. N 275)
ЗВІТ ПРО ФАКТИЧНЕ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ (ФОРМА № 4-ПН (ФАКТ)
ЗВІТ ПРО ХІД ЗБИРАННЯ УРОЖАЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ (ФОРМА № 7-СГ МІСЯЧНА ТЕРМІНОВА)
ЗВІТ ПРО ХІД ЗБИРАННЯ УРОЖАЮ, СІВБИ ОЗИМИХ ТА ОРАНКУ НА ЗЯБ (ФОРМА № 7-СГ ТЕРМІНОВА - МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ, ПРЕДМЕТІВ, УСТАТКУВАННЯ І ОБЛАДНАННЯ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВВІЗНОГО МИТА, ТА УСТАТКУВАННЯ І ОБЛАДНАННЯ - ВІД ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ЗВІТ ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ, УСТАТКУВАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ ДО НИХ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОБКЛАДАННЯ ВВІЗНИМ МИТОМ, І УСТАТКУВАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ ДО НИХ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОБКЛАДАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ЗВІТ ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СУМ ПОДАТКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО РАХУНКУ
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ФОРМА № 1-ЦІНИ (ПРОМ) ПОШТОВА - МІСЯЧНА)
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за _____ 200_ р. (Форма N 1-ціни(пром) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ за _____ 20__ р. (N 1-ціни (пром) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N221)
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПІДПРИЄМСТВ - ВИРОБНИКІВ ПОСЛУГ (БАЗОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ) ФОРМА N 1-БАЗОВІ ЦІНИ (ПОСЛУГИ) (ОДНОРАЗОВА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 20.07.2007 Р. N 231
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПІДПРИЄМСТВ - ВИРОБНИКІВ ПОСЛУГ (ФОРМА N 1-ЦІНИ (ПОСЛУГИ) КВАРТАЛЬНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 20.07.2007 Р. N 229)
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПІДПРИЄМСТВ - ВИРОБНИКІВ ПОСЛУГ за ___ квартал 20__ р. (Форма N 1-ціни (послуги) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2009 р. N 248)
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПОСЛУГ (№ 1-ціни (послуги) (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 24.06.2010р. № 244)
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУДІВНИЦТВІ (№ 1-ціни (буд) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 21.05.2010 № 194)
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУДІВНИЦТВІ за ___ 20__ р. (№ 1-ціни (буд) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.06.2009 р. N 221)
ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУДІВНИЦТВІ за ____ 200_ р. (N 1-ціни (буд) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 21.05.2010 N 194)
ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, РОЗМІРИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТАН ЙОГО ВИПЛАТИ за січень - ____ 200_ року ( Форма N 2-ВС ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.12.2004 р. N 659 піврічна)
ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ І СУМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ (ФОРМА № 6-ПФ(К) РІЧНА ПОШТОВА)
ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СКЛАД ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ТИМЧАСОВО ПРАЦЮЮТЬ В УКРАЇНІ (ФОРМА № 3-ТМ (ТРУДОВА МІГРАЦІЯ))
ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СКЛАД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ТИМЧАСОВО ПРАЦЮЮТЬ ЗА КОРДОНОМ (ФОРМА № 1-ТМ (ТРУДОВА МІГРАЦІЯ))
ЗВІТ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО (ОЗДОРОВЧОГО) ЗАКЛАДУ ЗА 20__/__ РІК (N 1-курорт (один раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.08.2010 р. N 312)
ЗВІТ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО (ОЗДОРОВЧОГО) ЗАКЛАДУ ЗА 20__/__ РІК (Форма N 1-курорт (один раз на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 27.10.2008 р. N 410)
ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ
ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКИЙ БУВ ПЛАТНИКОМ ЄДИНОГО ПОДАТКУ В ПЕРІОД
ЗВІТ УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА 1 ГРУДНЯ 200_ РОКУ З ПОЛИТИХ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ, З ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ (НЕПОТРІБНЕ ЗАКРЕСЛИТИ) (ДОДАТОК ДО ФОРМИ N 29-СГ (МЕЛІОРАЦІЯ) РІЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 05.07.2007 Р. N 198)
ЗВІТ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ПАСАЖИРСЬКІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ НА МАРШРУТІ (N 51-пас (тижнева) (раз на півроку) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 13.07.2009 р. N 255)
ЗВІТ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ПАСАЖИРСЬКІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ НА МАРШРУТІ (ФОРМА N 51-ПАС (ТИЖНЕВА) (РАЗ НА ПІВРОКУ) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 11.07.2007 Р. N 210)
ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ (Форма N 18-НКРЕ (квартальна) Затверджено Постановою НКРЕ від 17 лютого 2011 р. N 232 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (Форма N 17-НКРЕ (квартальна) Затверджено Постановою НКРЕ від 17 лютого 2011 р. N 232 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ ЩОДО СПЛАТИ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗІ СПЛАТИ СТРАХОВИХ КОШТІВ ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ ЗА _____КВАРТАЛ 201_ РОКУ (Додаток до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30 листопада 2010 р. N 31)
ЗВІТ аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги ( Форма N 1-аудит (Річна) ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Аудиторської палати України від 28.01.2010 р. N 210/12 за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТ аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги (ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Аудиторської палати України 28 січня 2010 року № 210/12 зі змінами рішення Аудиторської палати України 23.12.2010 № 224/8)
ЗВІТ про видані додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) вищим навчальним закладом (Додаток 1 до Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 29.04.2010 N 365 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2010 р. за N 336/17631)
ЗВІТ про власний капітал (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5)
ЗВІТ про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах (Додаток 35 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 32-НП)
ЗВІТ про невидані додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) вищим навчальним закладом ( Додаток 2 до Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 29.04.2010 N 365 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2010 р. за N 336/17631)
ЗВІТ про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення за ____ квартал 200__ року (Форма № 31 - авто (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату України 17.06.2008р. № 191)
ЗВІТ про роботу цеху по виробництву та розливу лікеро-горілчаних виробів за "__" ___ 200 __ р. (Додаток № 1 до наказу Мінагрополітики 27.05.2004 р. № 191)
ЗВІТ про рух алкогольних напоїв на складі готової продукції за "___" ___ 200 __ р. (Додаток № 3 до наказу Мінагрополітики 27.05.2004 № 191)
ЗВІТ про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах за "__" __ 200_ р. (Додаток 16 до пункту 2.4 Методичних рекомендацій)
ЗВІТ про рух продуктів і тари по кухні (Додаток 13 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій)
ЗВІТ про рух продуктів у виробництві з __ по ___ 200_ р. (Додаток 18 до пункту 2.5 Методичних рекомендацій)
ЗВІТ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні січень - ___ 199_ року (Форма N 3-ТМ (трудова міграція) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінстату України від 31.01.96 р. N 28 Піврічна (за I півріччя, рік)
ЗВІТ про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном __ 200_ року (Форма N 1-ТМ (трудова міграція) Затверджена наказом Держкомстату України від 30.05.96 р. N 163 (в редакції наказу Держкомстату України від 08.10.2001 р. N 407)
ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи – платника єдиного податку (Додаток 3 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 р. N 599 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28 грудня 2001 р. N 521)
ЗВІТНІ ДАНІ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ УЧАСНИКІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (НПФ-4)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО АКТИВИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (ФОРМА НПФ-2)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (ФОРМА НПФ-3)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ (Додаток 4 до Порядку заповнення та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 р. N 177)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за _____ 20__ року (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) Додаток 4 до Порядку заповнення та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Держфінпослуг України від 25 грудня 2003 р. N 177 (із змінами внесеними розпорядженням Держфінпослуг України від 02 березня 2006 р. N 5450)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ (Додаток 4 до Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого 2007 року N 6832)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ ВІД ЮРИДИЧНИХ ОСІБ за ___ 20__ року (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) (Додаток 7 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Держфінпослуг України від 25 грудня 2003 р. N 177 (в редакції розпорядження Держфінпослуг України від 02 березня 2006 р. N 5450)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО КРЕДИТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ (Додаток 6 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 р. N 177)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО КРЕДИТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ на ______ 20__ року (Додаток 6 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Держфінпослуг України від 25 грудня 2003 р. N 177 (в редакції розпорядження Держфінпослуг України від 27 березня 2008 р. N 418)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ПОДІЛЕНІ ЗА СТУПЕНЕМ РИЗИКУ АКТИВИ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПЕНСІЙНОЇ СХЕМИ (ФОРМА НПФ-5)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ (ФОРМА НПФ-6)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО СКЛАД АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ (Додаток 3 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Держфінпослуг України від 25 грудня 2003 р. N 177 (із змінами внесеними розпорядженням Держфінпослуг України від 15 червня2004 р. N 984)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО СКЛАД АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ на ___ 20__ року (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) (Додаток 3 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Держфінпослуг України від 25 грудня 2003 р. N 177 (із змінами внесеними розпорядженнями Держфінпослуг України від 15 червня 2004 р. N 984, від 02 березня 2006 р. N 5450)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО СКЛАД АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО УЧАСНИКІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ЗА ВІКОВОЮ КАТЕГОРІЄЮ (ФОРМА НПФ-7)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за _____ 20__ року (Додаток 2 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Держфінпослуг України від 25 грудня 2003 р. N 177 (із змінами внесеними розпорядженнями Держфінпослуг України від 15 червня 2004 р. N 984, від 02 березня 2006 р. N 5450)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за ______ 200_ року (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) (Додаток 2 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Держфінпослуг України від 25 грудня 2003 р. N 177 (із змінами внесеними розпорядженням Держфінпослуг України від 15 червня2004 р. N 984)
ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ
ЗВІТНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ДАНІ ПРО КОРИСНИЙ ВІДПУСК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ГРУПАМИ ТА КЛАСАМИ СПОЖИВАЧІВ (Форма N 4-НКРЕ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО постановою НКРЕ від 23.11.2005 р. N 1044 (у редакції постанови НКРЕ від 24.03.2011 р. N 370) за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ДАНІ ПРО КОРИСНИЙ ВІДПУСК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ГРУПАМИ ТА КЛАСАМИ СПОЖИВАЧІВ (Форма N 4-НКРЕ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО постановою НКРЕ від 23.11.2005 р. N 1044 (у редакції постанови НКРЕ від 30.12.2009 р. N 1566) за погодженням з Держкомстатом)
ЗВІТНІСТЬ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СПИРТУ ВИРОБНИКАМИ СПИРТОВМІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ФОРМА № 2-РС МІСЯЧНА)
ЗВІТНІСТЬ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПИРТУ (ФОРМА № 1-РС МІСЯЧНА)
ЗВІТНІСТЬ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (ФОРМА № 3-РС МІСЯЧНА)
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ № 10.3Д С.-Г. ДО ЖУРНАЛУ-ОРДЕРУ № 10.3 С.-Г.
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НА ЧАСТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИМ ТОВАРИСТВОМ (ОРГАНІЗАЦІЄЮ)
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТІВ (ФОРМА № 4-1-ЗВЕДЕНА)
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ІНШИХ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ (ФОРМА № 4-4-ЗВЕДЕНА)
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТЗ ПРАЦІ РОКУ (ФОРМА № 1-ПВ (ЗВЕДЕНА))
ЗМІННИЙ ЗВІТ АЗС (Додаток 14 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 17-НП)
ЗМІННИЙ ЗВІТ РОБОТИ АВТОМОБІЛЯ-ТАКСІ НА ЛІНІЇ
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма №4-3д.1, №4-3м.1) (Додаток 7 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт (узагальнюючий) про стан забезпечення охорони державної таємниці (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Служби безпеки України від 28.11.2008 р. N 841)
Звіт Коди про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за ДКУД (Додаток 8 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт Коди про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за ДКУД (Додаток 5 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт Коди про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма №4-2д, №4-2м), за ДКУД (Додаток 4 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт Коди про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д), за ДКУД станом на 1__20__ року (Додаток 6 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт Коди про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма №4-1д, №4-1м), за ДКУД (Додаток 3 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт Коди про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма №4-1д, №4-1м), за ДКУД станом на 1___20__ року (Додаток 3 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт з праці (№ 1-ПВ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 28.07.2010 № 307)
Звіт з праці за січень - __ 200_ р. ("Форма N 1-ПВ (термінова, місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 17.07.2007 р. N 223)
Звіт з праці за січень -____201 р. (№ 1-ПВ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 29.06.2011 № 163)
Звіт підприємства (організації) про фінансові операції з нерезидентами України (за ____ 20_ року Форма N 2-ПБ (місячна))
Звіт про бюджетну заборгованість ( Форма 7м(к)дб Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 03.02.2010 №33)
Звіт про бюджетну заборгованість (Додаток 6 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про бюджетну заборгованість (Додаток 7 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про бюджетну заборгованість станом на 1 ____ 20__ року (Додаток 7 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400 із змінами, внесеними наказом Державного казначейства України від 02.03.2011 № 50)
Звіт про виконання Державного бюджету України (Додаток 5 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про виконання Державного бюджету України (Додаток 5 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
Звіт про виконання Зведеного бюджету України (Додаток 4 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
Звіт про виконання Зведеного бюджету України (Додаток 4 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про виконання будівельних робіт за ____ 20__ року (№ 1-кб (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 20.05.2011 № 120)
Звіт про виконання будівельних робіт за _____ 20__ року (№ 1-кб (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 05.07.2010 № 255)
Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (Додаток 6 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (Додаток 6 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про виконання державного бюджету станом на 1___20__року (Форма 2м(к)дб Додаток 2 до наказу Державного казначейства України від 03.02.2010 №33)
Звіт про виконання кошторису Фонду (Додаток 13 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про виконання місцевих бюджетів (Додаток 2 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про виконання місцевих бюджетів (Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України (Додаток 15 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей (Додаток 3 до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
Звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому оздоровчому закладі (Додаток 3 до Порядку часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
Звіт про використання коштів в розрізі судів всіх юрисдикцій і рівнів, організаційне забезпечення діяльності яких здійснює Державна судова адміністрація України (Додаток 18 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України (Додаток 9 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України (Додаток 9 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
Звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету (Додаток 4 до наказу Державного казначейства України від 03.02.2010 №33)
Звіт про використання коштів на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я (Додаток 17 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (Затверджено Наказ Державної податкової адміністрації України 23.12.2010 №996)
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440)
Звіт про використання марок акцизного збору за _____20 __ р. (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 22.04.2008 № 273 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28.09.2010 № 740)
Звіт про використання марок акцизного податку за _____20 __ року* (місяць) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1021)
Звіт про використання робочого часу за січень - ____ 200_ року ("Форма N 3-ПВ (термінова, піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 11.12.2007 р. N 445)
Звіт про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок (Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток банку)
Звіт про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок (Додаток ПН до рядка 21 Податкової декларації з податку на прибуток страховика)
Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 200_ р. (Форма N 1-екологічні витрати (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 172)
Звіт про витрати на утримання робочої сили (№ 1-РС (один раз на чотири роки) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 28.07.2010 № 307)
Звіт про дитячі будинки-інтернати (адміністративні дані) (ФОРМА N 3-ДБІ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 р. N 607 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.12.2008 р. N 585) за погодженням з Держкомстатом України)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (Додаток 10 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на___20__ року
Звіт про заборгованість за окремими програмами на__ 20__ року (форма № 7д.1, №7м.1)
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (Додаток 11 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, №7м.1) (Додаток 9 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих)
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, №7м.1) на___ 20___ року
Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (Форма N 10-ПІ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 р. N 42)
Звіт про заплановане вивільнення працівників (Форма № 4-ПН (план ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпраці України 19.12.2005 № 420 за погодженням з Держкомстатом України)
Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників за 201 р. та жовтень 201__ р. (№ 7-ПВ (один раз на чотири роки) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 11.08.2011 № 207)
Звіт про зелене господарство за 20__ рік (Форма N 1 (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінжитлокомунгоспу України від 24.12.2008 р. N 401 за погодженням з Держкомстатом України)
Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів (№ 9-ДС (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 28.07.2010 № 307)
Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів станом на 31 грудня 20 ____ року (Форма № 9-ДС (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 01.09.2009 № 337)
Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (№ 6-ПВ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 28.07.2010 № 307)
Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань (Додаток 11 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету (Додаток 13 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету (Додаток 14 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (Додаток 9 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма №4-3д.1, №4-3м.1) на_____20__ року
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (Додаток 7 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за ДКУД (Додаток 5 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (Додаток 6 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма №4-2д, №4-2м), за ДКУД станом на 1___20__ року (Додаток 4 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) ( Додаток 8 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д), за ДКУД (Додаток 6 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (Додаток 5 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д, №2 м) (Додаток 4 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) (Додаток 2 до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів)
Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (Додаток 7 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік (Додаток 26 до пункту 11.12 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України)
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Додаток 7 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)
Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос) за 20__ рік (N 11-ОЗ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.07.2009 р. N 292)
Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос) за 20___ рік (№ 11–ОЗ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 05.07.2010.№255)
Звіт про наявність вакансій (Форма № 3-ПН ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпраці України 19.12.2005 № 420 за погодженням з Держкомстатом України)
Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 200 _ рік (Форма N 11-ОЗ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 04.09.2008 р. N 311)
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15) за 20__ р. (Додаток 17 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (Додаток 12 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41 (із змінами внесеними наказом ДКУ від 05.07.2010 №225)
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (Додаток 12 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про обсяг оптового товарообороту ( № 1-опт (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 15.07.2010р. № 281)
Звіт про обсяг оптового товарообороту за ___20_року (№ 1-опт (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.07.2009 р. №276)
Звіт про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 липня 2009 р. N 537)
Звіт про операції щодо державних гарантійних зобов’язань (Додаток 11 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства до органів Пенсійного фонду України (Додаток 7 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України)
Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України (Додаток 16 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про постачання теплоенергії (№ 1-теп (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 01.09.2010 № 371)
Звіт про постачання теплоенергії (Форма N 1-теп (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2007 р. N 215)
Звіт про прийнятих працівників (Форма № 5-ПН, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпраці України 19.12.2005 № 420 за погодженням з Держкомстатом України)
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 20___ рік (№ 1-опт (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 15.07.2010 р. № 281)
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за _____квартал 20__ року ( № 1-опт (квартальна) (І, ІІ і ІІІ квартали) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 20.07.2009р. №276)
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за __квартал 20__ року ( № 1-опт (квартальна) (І, ІІ і ІІІ квартали) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 15.07.2010р. № 281)
Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Додаток 2 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням Ф14-ФСС з ТВП)
Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів (Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП) Додаток до наказу від 28 лютого 2005 р. N 18-ос)
Звіт про результат виконання державного бюджету (Додаток 2 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
Звіт про результат виконання місцевих бюджетів за 20__ рік (Додаток 4 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м) за 20__ р. ( Додаток 2 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про рух грошових коштів ( Форма № 3дб Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про рух грошових коштів (Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 №25)
Звіт про рух грошових коштів (Додаток 3 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про рух грошових коштів (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4)
Звіт про рух грошових коштів за 20__ рік (Додаток 5 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про рух грошових коштів за ___ 20__ року (Додаток 3 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400 із змінами, внесеними наказом Державного казначейства України від 02.03.2011 № 50)
Звіт про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств за _____ (1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік) (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 28 жовтня 2009 р. N 767/1258/452/59)
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6) на____ 20__ року ( Додаток 16 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) на_20___ року ( Додаток 15 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)
Звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (Додаток 10 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про стан державного боргу (Додаток 10 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про стан державного боргу (Додаток 10 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби N 119 від 10.05.2011)
Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Служби безпеки України від 28.11.2008 р. N 841)
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України (Додаток 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України)
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)
Звіт про суми страхових внесків, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України (Додаток 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України)
Звіт про фінансові результати (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3)
Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України ( Форма № 2дб Додаток 2 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України за 20__ рік (Додаток 2 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400 із змінами, внесеними наказом Державного казначейства України від 02.03.2011 № 50)
Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності (Форма 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО постановою НКРЕ від 23.11.2005 р. N 1044)
Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України (форма № 1дб Додаток 1 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Звіт про фінансовий стан (баланс) станом на ___ 20__ року (Додаток 1 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Звіт про фактичне вивільнення працівників (Форма № 4-ПН (факт) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпраці України 19.12.2005 № 420 за погодженням з Держкомстатом України)
Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (Форма N 51-пас(тижнева) (раз на півроку) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 17.06.2008 р. N 191)
Звіт фізичної особи-підприємця, який здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (Форма № 51-пас(тижнева) (раз на півроку) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату України 17.06.2008р. № 191)
Зведений звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (Додаток 4 до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
Зведений звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах (Додаток 4 до Порядку часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за 20 _____ рік (№ 2-інвестиції (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 05.07.2010 № 255)
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за ____ квартал 20 __ року (№ 2-інвестиції (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 05.07.2010 № 255)
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за ____ квартал 20_ року (" N 2-інвестиції (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату України 05.07.2010 N 255)
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за січень - ___ 200_ року (Форма N 2-інвестиції (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 15.10.2008 р. N 387)
КВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ПО ПРОДУКЦІЇ (ФОРМА № 1-П (КВАРТАЛЬНА)
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ за січень-___ 20__ р. N 3-лг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України 22.04.2011 р. N 96"
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ВИДІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА НОВОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ (СКП) (ДОДАТОК ДО ФОРМИ № 1-П (ТЕРМІНОВА) МІСЯЧНА)
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ДОБУВНОЇ, ОБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ТЕПЛА ТА ВОДИ (ФОРМА № 1-ПЕ МІСЯЧНА)
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ДОБУВНОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ТЕПЛА ТА ВОДИ за ___ 200_ року (Форма N 1-ПЕ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2007 р. N 215 місячна)
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ДОБУВНОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ТЕПЛА ТА ВОДИ за _____ 20__ року (місяць) (N 1-ПЕ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 07.07.2009 р. N 239)
МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ (Типова форма N М-19 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193)
МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ МІСЯЦЬ (ТИПОВА ФОРМА № М-19)
НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З НЕРУХОМІСТЮ за ____ рік (N 1-послуги (нерухомість) (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 07.07.2009 р. N 235)
НАДХОДЖЕННЯ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА (Форма N 11-заг (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
НАРАХОВАНА АМОРТИЗАЦІЯ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД (Таблиця 1) ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 146.12 СТАТТІ 146 РОЗДІЛУ ІІІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (Таблиця 2) (Додаток АМ до рядків 07.3 – 07.5 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку Затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1683 від 21 грудня 2011 р.)
Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (Продовження додатка 4)
Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (Продовження додатка 5)
Отчет о движении готовых изделий в кондитерском и других цехах (Специализированная форма N 12-ОПит Утверждена приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
Отчет о движении продуктов и тары на кухне (Специализированная форма N 8-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИМИ УСТАНОВАМИ Й ОРГАНІЗАЦІЯМИ(ДОДАТОК ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИМИ УСТАНОВАМИ Й ОРГАНІЗАЦІЯМИ)
ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 31.01.2011 N 56)
ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК, ЩО ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ, МАЙНО ЯКИХ Є ЇХ ВЛАСНІСТЮ, ОТРИМАНИЙ ВІД ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ), КРІМ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ ТА ПРИБУТКУ, ОДЕРЖАНОГО ВІД ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК, ЯКИЙ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗАСНОВАНІ ВСЕУКРАЇНСЬКИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ІНВАЛІДІВ ТА МАЙНО ЯКИХ Є ЇХ ВЛАСНІСТЮ, ОТРИМАНИЙ ВІД ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ), КРІМ ПРИБУТКУ, ОДЕРЖАНОГО ВІД ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ ДОДАТОК 11 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ МІСЯЧНОЇ ТА КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 2007 РОЦІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602)
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (ЗАТВЕРДЖЕНО (наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602)
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (Форма N 5 Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602) (із змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125)
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 200_ рік (Форма № 5 ) (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (із змінами, передбаченими наказом від 14 жовтня 2008 р. N 1238)
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 200_ рік Форма N 5 (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (із змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25вересня 2009 N 1125)
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20__ рік (Додаток 5 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. N 1541)
ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ ГОТІВКОЮ НА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ТВЕРДОГО І РІДКОГО ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА ЗА ___ 200_ РОКУ (Форма N 1-субсидії (паливо) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 243)
ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ НА ВІДШКОДУВАННЯ ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА ___ 200_ РОКУ (Форма N 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 243)
ПРО НАЯВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ НА РИНКАХ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ на 1 січня 200_ року ( "Форма N 12-торг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 27.06.2008 р. N 216)
ПРО НАЯВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ НА РИНКАХ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ на 1 січня 20___ року (№ 12-торг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату від 26.08.2010 № 352)
ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА _ 200_ РОКУ ("Форма N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2007 р. N 236)
ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ за __ 200_ року (Форма N 1-заборгованість (ЖКГ) місячна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 24.06.2008 р. N 212)
ПРО ПРОДАЖ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ (ФОРМА N 1-ТОРГ (НАФТОПРОДУКТИ) МІСЯЧНА ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.06.2008 Р. N 216
Перелік таблиць звіту (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України)
РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ("Форма N 21-заг (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ за січень ______ 200_ року (Форма N 21-заг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
СЕРЕДНІ ЦІНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНДЕКСИ ЦІН І ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ за __ 200_ р. (Форма N 1-ПІ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
СЕРЕДНІ ЦІНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНДЕКСИ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ за __ 200_ р. (Форма N 1-ТІ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.07.2007 р. N 204)
СКЛАД РІЧНОГО ЗВІТУ ЕМІТЕНТА
СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (Форма N 1-мс Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва")
СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва (Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Мінфіну України від 25 лютого 2000 р. N 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. N 25)
СТАН ТВАРИННИЦТВА ЗА 200_ р. (Форма N 24 (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 173)
ТЕРМІНОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) за_ 200__ року (Форма N 1-П (термінова) (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2007 р. N 215)
ТЕРМІНОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ВИДАМИ за ____ 20__ року (N 1-П (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 07.07.2009 р. N 239)
ТЕРМІНОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) за __ 200_ року. (Форма N 1-П (термінова) місячна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 12.07.2007 р. N 215 (із змінами, внесеними наказом Держкомстату України від 12 січня2009 р. N 1)
ТЕРМІНОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) ЗА ВИДАМИ за _____20___ року (№ 1-П (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 07.07.2009 №239)
ТОВАРНИЙ ЗВІТ
ТОВАРНИЙ ЗВІТ (Додаток 6 до пункту 2.1 Методичних рекомендацій)
УРЕГУЛЮВАННЯ СУМНІВНОЇ (БЕЗНАДІЙНОЇ) ЗАБОРГОВАНОСТІ (ДОДАТОК К4 ДО РЯДКІВ 02.3 ТА 05.3 ЗВІТУ)
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва)
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (Форма N 1-м Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва")
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва (Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Мінфіну України від 25 лютого 2000 р. N 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. N 25)
ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ ПАЛИВА НА ВИРОБНИЦТВО ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ І РОБІТ ЗА 200_ Р (ДОДАТОК 1 ДО ФОРМИ N 11-МТП (РІЧНА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ ВІД 27.07.2007 Р. N 256)
ЩОМІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПО ВИКОРИСТАННЮ ТАКСОМЕТРІВ
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group