ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ЗАЯВКА
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПОГОДЖЕННЯ НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ХІМІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, ІМПОРТ ЯКИХ ПІДЛЯГАЄ ЛІЦЕНЗУВАННЮ У 2010 РОЦІ (Додаток 1 до Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 10 березня 2010 р. N 121)
ЗАЯВА про призначення усіх видів соціальної допомоги (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2006 року N 215)
ЗАЯВА про припинення платника податків (Додаток 17 до Порядку обліку платників податків і зборів Форма № 8-ОПП)
ЗАЯВА про розміщення малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності (Додаток 1 до Порядку)
ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ про розміщення малої архітектурної форми (Додаток 2 до Порядку)
ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК (Додаток до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
ЗАЯВКА – ДОРУЧЕННЯ N НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ДЕРЖАВНИМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ УКРАЇНИ (Додаток 36 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (у редакції наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 грудня 2009 р. N 554)
ЗАЯВКА – ДОРУЧЕННЯ N НА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (Додаток 53 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (у редакції наказу Державного казначейства України від 20 грудня 2006 р. N 337) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 грудня 2009 р. N 554)
ЗАЯВКА ДЛЯ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ (Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 жовтня 2012 р. N 600)
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ (Додаток 4 до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства Українивід 10 грудня 2002 р. N 226 (у редакції наказу Державного казначейства Українивід 14 грудня 2010 р. N 480)
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ (Додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 28 грудня 2010 р. N 507)
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ (Додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205 (в редакції наказу Державного казначейства України від 6 травня 2008 р. N 150) (зі змінами, внесеними наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 21 січня 2010 р. N 17, від 27 липня 2010 р. N 260)
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ (Додаток 45 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками)
ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ (Додаток 50 до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. N 89 (у редакції наказу Державного казначейства України від 4 червня 2007 р. N 114) (зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 грудня 2009 р. N 554)
ЗАЯВКА НА ВИПИСКУ РАХУНКА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА КОПІЮВАННЯ АБО ДРУК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ (Додаток 1 до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 серпня 2012 р. N 932 )
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЧАСТКОВУ КОМПЕНСАЦІЮ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА ДОГОВОРОМ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 6 липня 2012 р. N 400
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУБ'ЄКТОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ (Додаток 1 до Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, Затверджено Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12 листопада 2010 р. N 354)
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ЇХ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ У 2010 РОЦІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ЗА ПРОГРАМОЮ "ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ" (Додаток до Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів" затвердженого наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 1 грудня 2010 р. N 151)
ЗАЯВКА НА ЧАСТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ (Додаток 1 до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 р. N 17 (у редакції постанови Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 3 квітня 2012 р. N 8)
ЗАЯВКА ЩОДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ТА ГРАНИЧНИХ ЦІН НА НИХ Додаток 1 до Положення про конкурсну комісію з питань визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 серпня 2012 р. N 504
ЗАЯВКА на придбання торгового патенту (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 № 109)
ЗАЯВКА страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду до дитячих закладів оздоровлення (Додаток 5 до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
ЗАЯВКА страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду на санаторно-курортне лікування для застрахованих осіб і членів їх сімей (Додаток 1 до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ (Форма А) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 22.04.2008 N 273 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28.09.2010 N 740)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ реєстраційний N ____ від"___" _____ 200_ року (Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 22 квітня 2008 р. N 273)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 7 ЛИПНЯ 2008 Р. N 454)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (Форма Т ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 22.04.2008 N 273 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28.09.2010 N 740)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ реєстраційний N ____ від"___" ___ 200_ року (Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 22 квітня 2008 р. N 273)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ (Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. N 1021)
ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК НА ПРИДБАННЯ МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ МАРКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. N 1021)
Заява (Додаток 1 до Порядку унесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ф. N В1)
Заява (Додаток 2 до Порядку унесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ф. N В2)
Заява про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного Державного реєстру (Додаток 2 до Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання)
Заявка для страхування сільськогосподарських культур з державною підтримкою (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600)
Заявка на придбання у 2010 та 2011 роках грошових чекових книжок. (Додаток 1)
Заявка на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення (Додаток 1 до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
Заявка на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому оздоровчому закладі (Додаток 1 до Порядку часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 7 липня 2008 р. N 454)
Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв (Форма А ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 22.04.2008 № 273 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28.09.2010 № 740)
Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 7 липня 2008 р. N 454)
Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів (Форма Т ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 22.04.2008 № 273 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28.09.2010 № 740)
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК ПРО ПОТРЕБУ В МАРКАХ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного збору (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 7 липня 2008 р. N 454)
Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного збору (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 22 квітня 2008 р. N 273)
Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1021)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість (Форма N 1-ПДВ Додаток 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 1 березня 2000 р. N 79 (у редакції наказу ДПА від 1 вересня 2008 р. N 560) із змінами, внесеними Наказом Державної податкової адміністрації України від 04 грудня 2008 р. N 755)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group