ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ІНФОРМАЦІЯ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ЕКСПОРТ І НАДХОДЖЕННЯ ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ НА РАХУНОК
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СТРАХОВИКА (ДОДАТОК 5 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ )
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІЦЕНЗІЇ (ФОРМА № 1-OПП)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БАНКАМИ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ, В ЯКИХ ЗАЗНАЧЕНА ДАТА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХИЩЕНИХ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 січня 2013 р. N 14))
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ (Додаток 8 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (зі змінами, внесеними наказами ДКУ 7 жовтня 2009 р. N 419, 11 лютого 2010 р. N 42)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ станом на 1 ___ 20__ року (Додаток 8 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ станом на ____ 200_ р. (Додаток N 8 до наказу Державного казначейства України від 20 лютого 2007 р. N 47)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ СТАТТІ 73 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2007 РІК" ДОДАТОК 14 ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ МІСЯЧНОЇ ТА КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 2007 РОЦІ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ З РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ місячна, квартальна станом на _____ 200_ р. (Додаток N 9 до наказу Державного казначейства України від 20 лютого 2007 р. N 47)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ФОРМА № 1-OПП)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГОЛОВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ, ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ ЗАЯВНИКА АБО ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ДОДАТОК 3 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕПОЗИТАРІЙ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ (ФІЗИЧНИХ ОСІБ)(ФОРМА № 1-РФ)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) (ФОРМА № 1-РЮ)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКІВ АБО ФАХІВЦІВ, ЯКІ Є ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СТРАХОВИКА, У ТОМУ ЧИСЛІ ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 23 грудня 2004 р. N 3178 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 2010 р. N 566)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ АБО ФАХІВЦІВ, ЯКІ Є ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗАЯВНИКА АБО ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ДОДАТОК 4 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ )
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІРИНГОВУ УСТАНОВУ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАНІ МІСЦЕВІ ГАРАНТІЇ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМСТВА (ФОРМА № 1-OПП)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ за ____ квартал 20___ р. (N 1-буд (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 06.07.2009 р. N 232)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ за ___квартал 20__р. (№ 1-буд (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 05.07.2010 № 255)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАТІЖНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАТУ ІМПОРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВ'ЯЗАНИХ ОСІБ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (Додаток 4 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р. N 1585 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 р. N 1477)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ (ФОРМА № 1-ПРИВАТИЗАЦІЯ КВАРТАЛЬНА ПОШТОВА) ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ВІД 10.07.2006 Р. N 1067
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОСТРОЧЕНУ ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ (Додаток 9 до Інструкції про порядок заповнення форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26 січня 2009 р. N 28 (у редакції наказу Державного казначейства України від 22 січня 2010 р. N 19)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ ВІДДІЛЕНЬ АКБ "УКРАЇНА" ЗА КОШТАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ГАРАНТОВАНИХ ВІДПОВІДНО АВТОНОМНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ БОРГІВ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ (Додаток 10 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції наказу Державного казначейства України від 11 лютого 2010 р. N 42)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА _____ 200_ РОКУ (Додаток 10 до наказу Державного казначейства України від 30 січня 2007 р. N 25 (у редакції Наказу Державного казначейства України від 14 серпня 2008 р. N 333)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН МІСЦЕВИХ БОРГІВЗатверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 р. N 60)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУМИ ДОХОДІВ, ВИДАТКІВ, КРЕДИТУВАННЯ ЗА ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, НА ЯКІ ПРОВЕДЕНО ЗАКЛЮЧЕННЯ РАХУНКІВ Додаток до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 р. N 327 (у редакції Наказу Державного казначейства України від 7 грудня 2009 р. N 496)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУМИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ (СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ) З ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ (Додаток СВ до рядка 21.3 таблиці 3 додатка ПН до рядків 18 та 21 податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУМИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ (СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ) З ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ (Додаток СВ до рядка 21.3 таблиці 3 додатка ПН до рядків 18 та 21 податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУМИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ (СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ) З ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ (Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУМИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ (СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ, СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ) НА КОРИСТЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ, РЕЙТИНГ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ЯКИХ ВІДПОВІДАЄ УСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ (ПЕРЕСТРАХУВАННЯ) РИЗИКІВ ( Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУМИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ НА КОРИСТЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ, РЕЙТИНГ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ЯКИХ ВІДПОВІДАЄ УСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ (ПЕРЕСТРАХУВАННЯ) РИЗИКІВ (Додаток РН до рядка 21.4 таблиці 3 додатка ПН до рядків 18 та 21 податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ АБО ЗАСНОВНИКІВ ЗАЯВНИКА (АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОНАД 5 ВІДСОТКІВ У СТАТУТНОМУ ФОНДІ ЗАЯВНИКА) ДОДАТОК 2 ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ ТА/АБО ЗАСНОВНИКІВ СТРАХОВИКА, ЧАСТКА ЯКИХ У СТАТУТНОМУ ФОНДІ СТРАХОВИКА ПЕРЕВИЩУЄ 5 ВІДСОТКІВ (Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 23 грудня 2004 р. N 3178 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 2010 р. N 566)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ ТА ІНШІ ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ (ФОРМА № 1-ОПП)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН УПРАВИТЕЛЯ (БЕЗ УРАХУВАННЯ БАЛАНСІВ ФОНДІВ)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ, ВІДПОВІДНО ДО ДАНИХ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ДОВІДКИ ЕМІТЕНТА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПУБЛІКУЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ У ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ
ІНФОРМАЦІЯ САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ІНФОРМАЦІЯ УПРАВИТЕЛЯ
ІНФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАРАХОВАНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ (затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 28.02.2011 N 113)
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАРАХОВАНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ, ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МЕТОДІВ АМОРТИЗАЦІЇ, СУМА ВИТРАТ НА РЕМОНТ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 146.12 СТАТТІ 146 РОЗДІЛУ ІІІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.1.2, 06.1.3, 06.1.5.2 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.2.3.1, 06.2.3.2, 06.2.6 додатка АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.3.9.1, 06.3.9.2, 06.3.10 додатка ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.5.27, 06.5.28, 06.5.39 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СУМ ПРОСТРОЧЕНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА КЕКВ 1110, 1138, 1160 (Додаток 12 до Інструкції про порядок заповнення форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26 січня 2009 р. N 28 (у редакції наказу Державного казначейства України від 22 січня 2010 р. N 19)
ІНФОРМАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ІНФОРМАЦІЯ суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 №1024)
ІНФОРМАЦІЯ суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1024)
Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України (Додаток 8 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів (Додаток 8 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41)
Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами (Додаток 19 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Інформація про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості страхових платежів в розрізі страхувальників (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600)
Інформація про здійснені операції з державним боргом ( Додаток 13 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010№ 400)
Інформація про кожен анульований стандартний договір страхування з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі в розрізі страхувальників (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600)
Інформація про кожен випадок виплати страхового відшкодування відповідно до укладеного стандартного договору страхування з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі в розрізі страхувальників (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600)
Інформація про кожен укладений стандартний договір страхування з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі в розрізі страхувальників (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 жовтня 2012 року № 600 )
Інформація про надані державні гарантії (Додаток 12 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Інформація про стан боргу місцевих бюджетів (Додаток 14 до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400)
Інформація про стан державного боргу (Додаток 10 до наказу Державного казначейства України 30.01.2007 №25)
Інформація про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) з обов’язкових видів страхування (Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
Інформація про суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає установленим вимогам, за договорами страхування (перестрахування) ризиків (Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)
Інформація про суми страхових платежів на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає установленим вимогам, за договорами страхування (перестрахування) ризиків (Додаток РН до рядка 30 Податкової декларації з податку на прибуток страховика)
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ (Додаток 1 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Держфінпослуг України від 25 грудня 2003 р. N 177 (із змінами внесеними розпорядженням Держфінпослуг України від 15 червня2004 р. N 984)
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ за ____ 20__ року (Додаток 1 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Затверджено розпорядженням Держфінпослуг України від 25 грудня 2003 р. N 177 (із змінами внесеними розпорядженнями Держфінпослуг України від 15 червня 2004 р. N 984, від 02 березня 2006 р. N 5450)
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА НЕБЮДЖЕТНИХ РАХУНКАХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ПО ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ) (Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 15 листопада 2010 р. N 737/1376/422/874)
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА НЕБЮДЖЕТНИХ РАХУНКАХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ПО РАЙОНУ, РАЙОНАХ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ) (Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 15 листопада 2010 р. N 737/1376/422/874)
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА НЕБЮДЖЕТНИХ РАХУНКАХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ (Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 15 листопада 2010 р. N 737/1376/422/874)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group