ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ДОГОВІР
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ДОГОВІР ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ ЗА КРЕДИТАМИ, ЗАЛУЧЕНИМИ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ У 2010 РОЦІ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (Затверджено Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 1 грудня 2010 р. N 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2010 р. N 1303/18598)
ПРИМІРНА ФОРМА АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ N ПРО ПЕРЕДАЧУ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ ДРАМАТИЧНОГО МИСТЕЦТВА (Затверджено Наказом Міністерства культури України від 27 жовтня 2011 р. N 942/0/16-11)
ДОГОВІР ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ БЕЗРОБІТНОГО З НАДАННЯМ ДОТАЦІЇ (Затверджено Постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30 серпня 2007 р. N 463 (зі змінами, внесеними постановою Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 20 травня 2010 р. N 179) (зі змінами, внесеними постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 16 грудня 2010 р. N 222)
ДОГОВІР N ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ПЕРШИМ РОБОЧИМ МІСЦЕМ З НАДАННЯМ РОБОТОДАВЦЮ ДОТАЦІЇ (Затверджено Постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24 квітня 2008 р. N 44 (зі змінами, внесеними постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 16 грудня 2010 р. N 223)
ДОГОВІР ПРО ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (Додаток 1 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. N 221 (у редакції наказу Державного казначейства України від 25 листопада 2010 р. N 436)
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ МИТНИХ ОРГАНІВ ПРАВА БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ДО ФІНАНСОВИХ І БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ, ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР І ПРОПУСКУ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (Затверджено Наказом Державної митної служби України від 24 березня 2008 р. N 260 зі змінами, внесеними наказом Державної митної служби від 07.05.2010 р. N 445)
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ МИТНИХ ОРГАНІВ ПРАВА БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ДО ФІНАНСОВИХ І БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ, ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР І ПРОПУСКУ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (Затверджено Наказом Державної митної служби України від 26 травня 2011 р. N 437)
ДОГОВІР ПРО РОЗСТРОЧЕННЯ (ВІДСТРОЧЕННЯ) ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ПОДАТКОВОГО БОРГУ) (Додаток 4 до Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. N 1036)
ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР N ___ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (Додаток 2 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. N 221 (у редакції наказу Державного казначейства України від 25 листопада 2010 р. N 436)
ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ПРО ДОДАТКОВИЙ ПРОДАЖ АКЦІЙ АТ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ (Додаток 3 до Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю затвердженого наказом Фонду державного майна Українивід 29 липня 2008 р. N 878 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 8 травня 2012 р. N 629)
ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ АВТОСТАНЦІЄЮ ПЕРЕВІЗНИКОВІ (Затверджено Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 30 листопада 2010 р. N 860)
ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПЛАЧУВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ (ПОГОДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 16 грудня 2010 р. N 224 Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 лютого 2009 р. N 72 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22 грудня 2010 р. N 401)
ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ (ВНЕСОК) ЗАМОВНИКА (ЮРИДИЧНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ) У СТВОРЕННІ І РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ (Додаток Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 3 липня 2012 р. N 7/15-10782)
ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ ПРО ПРОДАЖ КВИТКІВ (Затверджено Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 30 листопада 2010 р. N 862)
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (Затверджено Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 жовтня 2010 р. N 771)
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ (СУПЕРФІЦІЙ) (Затверджено Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 жовтня 2010 р. N 771)
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (Затверджено Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 жовтня 2010 р. N 771)
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ(АМИ), ЗАЛУЧЕНИМ(И) ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО (ІННОВАЦІЙНОГО) ПРОЕКТУ (Затверджено Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 25 жовтня 2010 р. N 106)
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МІЖ ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЕНЕРГОРИНОК" ТА СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВИРОБЛЯЄ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (Затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 11 жовтня 2012 р. N 1314)
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МІЖ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВИРОБЛЯЄ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ, ТА СПОЖИВАЧЕМ АБО ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ (Затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 11 жовтня 2012 р. N 1314 )
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, СТАЖУВАННЯ АСПІРАНТІВ ТА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОВІДНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВАХ ЗА КОРДОНОМ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ III - IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ (Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27 вересня 2011 р. N 1121)
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ, ЯКА ВИРОБЛЯЄ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (Затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 11 жовтня 2012 р. N 1314)
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПИСАННЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, ЩО НЕ ВВІЙШЛО ДО СТАТУТНИХ КАПІТАЛІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ (КОРПОРАТИЗАЦІЇ), АЛЕ ПЕРЕБУВАЄ НА ЇХ БАЛАНСІ (Затверджено Наказом Фонду державного майна України від 20 грудня 2007 р. N 1996 (Зі змінами, внесеними наказом Фонду державного майна України від 10 березня 2011 р. N 330)
ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ НЕРЕГУЛЯРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ НА ВНУТРІШНЬООБЛАСНИХ МАРШРУТАХ ПРОТЯЖНІСТЮ ПОНАД 50 КМ ТА МІЖОБЛАСНИХ МАРШРУТАХ (Затверджено Наказом Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2012 р. N 331 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2012 р. N 1130/21442)
ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО Є У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 (зі змінами, внесеними постановоами Кабінету Міністрів України від 22 липня 1997 р. N 924, від 10 грудня 1997р. N 1945, від 9 червня 1999р. N 999, від 14 липня 1999 р. N 1268, від 26 липня 2001 р. N 883, від 4 березня 2004 р. N 268, від 28 січня 2009 р. N 37, від 30 вересня 2009 р. N 1027)
ТИПОВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР (Затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 р. N 87 (зі змінами, внесеними Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 вересня 2004 р. N 396, від 22 травня 2009 р. N 480 від 7 грудня 2010 р. N 1858) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18 серпня 1998 р. N 521/2961)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР АНДЕРРАЙТИНГУ (Затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 р. N 1240)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ КВАРТИРНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ХОЛОДНОЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ (Додаток до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10 листопада 2010 р. N 952)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "УКРАЇНСЬКА КНИГА " (Затверджено Наказом Держкомтелерадіо від 19 жовтня 2010 р. N 278)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗБЕРІГАННЯ (ЗАКАЧУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДБІР) ПРИРОДНОГО ГАЗУ (Затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 1 листопада 2012 р. N 1398 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 р. N 1956/22268 )
ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (МІЖ ВЛАСНИКАМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ) (Затверджено Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 10 лютого 2011 р. N 212)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА РОЗПОДІЛ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ) (Затверджено Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 березня 2011 р. N 469)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА (НЕРУХОМОСТІ), ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ ВІД РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ (Додаток 2 до Порядку і правил затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 358)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ НА ІМ`Я ДЕРЖАВИ (Затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2010 р. N 1589 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2010 р. N 1081/18376)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ НА ІМ`Я ДЕРЖАВИ (Затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2010 р. N 1589 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2011 р. N 1481)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (Затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 р. N 87 (зі змінами, внесеними Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 вересня 2004 р. N 396, від 22 травня 2009 р. N 480 від 7 грудня 2010 р. N 1858) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18 серпня 1998 р. N 521/2961)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ДОБРОВІЛЬНУ УЧАСТЬ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (Додаток 3 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. N 21-5)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ В МЕЖАХ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, КНИГОВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" (Затверджено Наказом Держкомтелерадіо від 14 лютого 2011 р. N 28)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (Затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 р. N 87 (зі змінами, внесеними Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 грудня 2010 р. N 1858) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18 серпня 1998 р. N 521/2961)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.05.2007 N 150 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.03.2012 р. N 221) ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за N 547/13814
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group