ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
КАРТКА
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ІНВЕНТАРНА КАРТКА групового обліку основних засобів в бюджетних установах (Типова форма N ОЗ-9 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
ІНВЕНТАРНА КАРТКА обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень) (Типова форма N ОЗ-8 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
ІНВЕНТАРНА КАРТКА ГРУПОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТИПОВА (ФОРМА № ОЗ-9 (БЮДЖЕТ)
ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СКЛАДІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (ТИПОВА ФОРМА № НА-2)
ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (ДЛЯ ТВАРИН І БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ) (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-8 (БЮДЖЕТ)
ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-6 (БЮДЖЕТ)
ІНВЕНТАРНА КАРТКА обліку основних засобів в бюджетних установах (Типова форма N ОЗ-6 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №__ (Наказ Міністерства фінансів України 22.11.2004 № 732 Типова форма № НА-2)
Інформаційна картка (Додаток 3 до Правил торгівлі антикварними речами)
АЛФАВІТНА КАРТКА (ТИПОВА ФОРМА № П-3)
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА (Додаток до Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України від 6 квітня 2010 р. N 174)
КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА (ФОРМА № 57)
КАРТКА - ЗАМІННИК СПРАВИ (Додаток 4 до пунктів 3.3.2, 9.3.5)
КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ І ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ
КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ (Додаток 4 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. N 221 (у редакції наказу Державного казначейства України від 25 листопада 2010 р. N 436)
КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ (Додаток 9 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 р. N 221 (у редакції наказу Державного казначейства України від 25 листопада 2010 р. N 436)
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (НАЗВА УСТАНОВИ, ЩО ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ)
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ (НАЗВА УСТАНОВИ, ЩО ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ)
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ОТРИМАНИХ АСИГНУВАНЬ
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ
КАРТКА ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ (НАРЯДУ, ЗАМОВЛЕННЯ) (ТИПОВА ФОРМА № 10-НП)
КАРТКА ОБЛІКУ ВИТРАТ АВТОМОБІЛЕМ (ТИПОВА ФОРМА № 41-НП)
КАРТКА ОБЛІКУ ДОКТОРА НАУК (№ ДН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 10.08.2010 № 323)
КАРТКА ОБЛІКУ ДОКТОРА НАУК на 1 жовтня __ року (N ДН (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 10.08.2010 р. N 323)
КАРТКА ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ (ФОРМА № МШ-2)
КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ДОРОСЛОЇ ПТИЦІ (ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГОСПОДАРСТВ) ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-16 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ МОЛОДНЯКУ ПТИЦІ (ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГОСПОДАРСТВ) (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-17 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (Типова форма N ОЗ-8 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. N 352)
КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ФОРМА № 03-8)
КАРТКА ОБЛІКУ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЯ (ТИПОВА ФОРМА № М-26)
КАРТКА ОБЛІКУ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЯ (Типова форма N М-26 ЗАТВЕРДЖЕНА наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 193)
КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ (Додаток 1 до Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 лютого 2011 р. N 214)
КАРТКА ПРИЙОМУ ЗАЯВИ Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 р. N 595/5
КАРТКА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ (Типова форма N М-12 Затверджена наказом Мінстату України 21.06.1996 р. N 193)
КАРТКА-ДОВІДКА ПО ВИДАНИХ І ВИКОРИСТАНИХ БЛАНКАХ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ (ТИПОВА ФОРМА № СЗ-5 )
КАРТОЧКА CКЛАДСКОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ (ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № М-17 (АСУ)
Калькуляционная карточка (Специализированная форма N 3-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
Картка обліку руху дорослої птиці (для спеціалізованих господарств) (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ПБАСГ-16 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. N 73)
Картка із зразками підписів (Додаток 10 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Картка із зразками підписів (Додаток 4 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Картка із зразками підписів (Додаток 8 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Картка із зразками підписів і відбитка печатки (Додаток 2 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах)
Картка аналітичного обліку акцій не власної емісії, придбаних з метою перепродажу (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2009 р. N 390)
Картка аналітичного обліку короткострокових облігацій, придбаних підприємством (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2009 р. N 390)
Картка аналітичного обліку ощадних сертифікатів, придбаних підприємством (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2009 р. N 390)
Картка обліку наробітку та відстежування обігу АБ (Додаток 12 до пункту 8.2 Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі)
Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (Додаток 5 до пункту 7.1 Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі)
Картка обліку руху молодняку птиці (для спеціалізованих господарств) (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ПБАСГ-17 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. N 73)
Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності (Типова форма № СЗ-5 Затверджена наказом Мінстату України підприємство (організація) — вантажовідправник 11.03.96 р № 67)
ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА (ТИПОВА ФОРМА № М-28А Затверджена наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 193)
ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА (ТИПОВА ФОРМА № М-8 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193)
ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА (ТИПОВА ФОРМА № М-9 Затверджена наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 193)
ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА (Типова форма N М-28 ЗАТВЕРДЖЕНА наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 193)
Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин за __ 20__ р. (Додаток 2 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей за __ 20__ р. (Додаток 1 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ФОРМА № 117-АПК)
ОБЛІКОВА КАРТКА (ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ)
ОБЛІКОВА КАРТКА ПРОФЕСІЙНОГО УЧАСНИКА ФОНДОВОГО РИНКУ (ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ МАЮТЬ ІНШЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, НІЖ ЛІЦЕНЗІАТ АБО ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) ( Додаток до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 347 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 грудня 2009 р. N 1561)
ОБЛІКОВА КАРТКА ПРОФЕСІЙНОГО УЧАСНИКА ФОНДОВОГО РИНКУ (ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНИХ ТА/АБО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ МАЮТЬ ІНШЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НІЖ ЛІЦЕНЗІАТ АБО ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) (Додаток до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 26 травня 2006 р. N 349 (зі змінами, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2008 р. N 349) (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 грудня 2009 р. N 1562)
ОБЛІКОВА КАРТКА СУБ'ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВЗЯТОГО НА ОБЛІК У ВІДДІЛІ МИТНИЦІ
ОБЛІКОВА КАРТКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (Додаток 1 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17 грудня 2010 р. N 954 Форма N 1ДР)
ОБЛІКОВА КАРТКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ (ФОРМА № 1ДР)
ОСОБИСТА КАРТКА ОБЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЗІЗ) (Додаток 1 до Положення)
ОСОБОВА КАРТА ВОДІЯ (МІСЯЦЬ) (ТИПОВА ФОРМА № 42-НП)
ОСОБОВА КАРТКА (ТИПОВА ФОРМА № П-2)
ОСОБОВА КАРТКА (ФОРМА № П-2ДС Затверджена наказом Мінстату України)
ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА (Типова форма N П-2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. N 489)
ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА (Типова форма № П-2 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату та Міністерства оборони України 25.12.2009 № 495/656)
ОСОБОВА КАРТКА СПЕЦІАЛІСТА З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ РОБОТИ (ТИПОВА ФОРМА № П-4 )
Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (Типова форма N МШ-6 Затверджена наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. N 145)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість (Додаток 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма № 1-ПДВ
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА (Додаток 2 до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 14 липня 2004 р. N 296 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 липня 2011 р. N 956, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2011 р. за N 951/19689)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (Затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21 січня 2013 р. N 53)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (Додаток 4 до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 р. N 6640)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (Додаток 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 р. N 6640)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Форма N 4 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Форма N 11 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма N 3 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством (Форма N 12 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою (Форма N 13 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (непотрібне викреслити) (Форма N 8 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом (Форма N 9 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством (Форма N 7 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (Форма N 10 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (Форма N 1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) в результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (непотрібне викреслити) (Форма N 2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на створення відокремленого підрозділу юридичної особи (Форма N 5 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про включення відомостей про фізичну особу – підприємця (Форма N 15 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про включення відомостей про юридичну особу (Форма N 6-включення ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом (Форма N 14 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про підтвердження відомостей про юридичну особу (Форма N 6-підтвердження ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. N 54)
Реєстраційна картка (Додаток 15 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті)
Реєстраційна картка (Додаток 16 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті)
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ФІРМОВОГО БОРОШНЯНОГО КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБУ (Додаток 2 до Порядку розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби на підприємствах громадського харчування, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 25 вересня 2000 р. N 210)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group