ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
КНИГА
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ГЛАВНАЯ КНИГА (MS EXСEL)
ГОЛОВНА КНИГА
КАСОВА КНИГА (ТИПОВА ФОРМА № КО-4)
КАСОВА КНИГА Додаток 5 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Типова форма N КО-4 [Зі змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України N 573 від 22.12.2010 р.] [В редакції постанови Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 р. N 252] [Затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637]
КАСОВА КНИГА на 20__ р. (Додаток 5 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637 (в редакції постанови Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 р. N 252) Типова форма N КО-4)
КНИГА № 5.2 с.-г. обліку розрахунків за депонентами (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ, ПЕРЕРАХОВАНИХ ПІДВІДОМЧИМ УСТАНОВАМ
КНИГА ВИДАВАННЯ КВИТАНЦІЙНИХ КНИЖОК НА РОБОЧІ МІСЦЯ ПРАЦІВНИКАМ
КНИГА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПОЧАТОК (ТИПОВА ФОРМА № 31-НП)
КНИГА ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
КНИГА ОБЛІКУ БЛАНКІВ ТРУДОВИХ КНИЖОК І ВКЛАДИШІВ ДО НИХ (ТИПОВА ФОРМА № П-9 )
КНИГА ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (ФОРМА N 1-МП)
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2011 N 1637)
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ (Затверджено Наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. N 1022)
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 9 січня 2013 р. N 6)
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗАСТОСОВУЄ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ, ЯКУ ВЕДУТЬ ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ, КРІМ ОСІБ, ЩО ОБРАЛИ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ, І ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1025)
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ПЛАТНИКОМ ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ ПРОТЯГОМ РОКУ (ФОРМА N 4)
КНИГА ОБЛІКУ ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (НАЙМЕНУВАННЯ І МАРКА НАФТОПРОДУКТУ) (ТИПОВА ФОРМА № 39-НП)
КНИГА ОБЛІКУ ПРИЙНЯТИХ ТА ВИДАНИХ КАСИРОМ ГРОШЕЙ (ТИПОВА ФОРМА № КО-5)
КНИГА ОБЛІКУ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
КНИГА ОБЛІКУ ПУТІВОК ДО САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ
КНИГА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (Додаток 2 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації Українивід 1 грудня 2000 р. N 614 (із змінами, внесеними Наказом ДПАУвід 28.04.2004 р. N 248 від 21 січня 2010 р. N 28)
КНИГА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (Додаток 3 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації Українивід 1 грудня 2000 р. N 614 (зі змінами, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 21 січня 2010 р. N 28)
КНИГА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ РУХОМОГО ТРАНСПОРТУ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
КНИГА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕННІ ДЕРЖАВНИХ ЛОТЕРЕЙ
КНИГА ОБЛІКУ РУХУ ТВАРИН І ПТИЦІ НА ФЕРМІ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-12 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
КНИГА ОБЛІКУ РУХУ ТРУДОВИХ КНИЖОК І ВКЛАДИШІВ ДО НИХ
КНИГА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ КВИТАНЦІЙНИХ КНИЖОК
КНИГА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЧАС ПОДАВАННЯ ВАГОНІВ ПІД НАВАНТАЖЕННЯ АБО ВИВАНТАЖЕННЯ (ФОРМА ГУ-2)
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ
КНИГА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ (Додаток 10 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-10 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
КНИГА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ (Типова форма N З-9 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 р. N 130)
КНИГА видавання квитанційних книжок на робочі місця працівникам (Додаток 4 до п. 30 Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку України від 07 грудня 1998 р. N 167)
КНИГА обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування) (Додаток до Порядку обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)
КНИГА оперативного обліку квитанційних книжок (Додаток 3 до п. 29 Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку України від 07 грудня 1998 р. N 167)
Книга аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (Затверджено Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390)
Книга облікових форм (Додаток 1 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок Титульна сторінка)
Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (Типова форма N П-9 Затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277)
Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей (Типова форма N КО-5 Додаток 6 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні)
Книга обліку розрахункових операцій (Додаток 2 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок Форма книги обліку розрахункових операцій на РРО Титульна сторінка)
Книга обліку розрахункових операцій (Додаток 3 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок Форма книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю Титульна сторінка)
Книга обліку розрахункових операцій для рухомого транспорту підприємств електротранспорту (Додаток 5 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок Форма книги обліку розрахункових операцій для рухомого складу підприємств електротранспорту)
Книга обліку розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей (Додаток 4 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок Форма книги обліку розрахункових операцій на представництво агента Титульна сторінка)
Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (Типова форма N П-10 Затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277)
Книга реєстраторів розрахункових операцій (Додаток 1 до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) Титульна сторінка)
Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій (Додаток N 2 до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. N 69)
ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВА КНИГА З ОБЛІКУ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ (ТИПОВА ФОРМА № СЗ-2 )
ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВА КНИГА про рух квитанційних книжок (Додаток 1 до п. 22 Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах)
Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності за 200__рік (Типова форма № С3-2 (підприємство) Затверджена наказом Мінстату України 11.03.96р. № 67)
РОЗРАХУНКОВА КНИЖКА
РОЗРАХУНКОВА КНИЖКА № НА МОЛОЧНУ СИРОВИНУ, ЩО ЗАКУПЛЕНА В ГОСПОДАРСТВІ НАСЕЛЕННЯ (ФОРМА № 3-ПК (МС)
Розрахункова книжка (Додаток 7 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок Реєстраційна сторінка розрахункової книжки)
ТОВАРНА КНИГА КІЛЬКІСНОГО РУХУ НАФТОПРОДУКТІВ (НАФТИ) (ДОДАТОК 34 ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ ТА ОБЛІКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ ФОРМА N 31-НП)
ТОВАРНА КНИГА КІЛЬКІСНОГО РУХУ НАФТОПРОДУКТІВ НАЙМЕНУВАННЯ НАФТОПРОДУКТУ (ТИПОВА ФОРМА № 37-НП)
Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів (нафти) (Додаток 34 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України Форма N 31-НП)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group