ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ЛИСТ
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ДЕННИЙ ЗАБІРНИЙ ЛИСТ (Додаток 10 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій)
ДЕННИЙ ЗАБІРНИЙ ЛИСТ (ТИПОВА ФОРМА № 65)
Дневной заборный лист (Специализированная форма N 11-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201 Лимит отпуска товаров ___ руб.)
ЛИСТ - РАСШИФРОВКА ПО ДЕБЕТУ СЧЕТА
ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ РОЗМІРУ ПОЗИК НА ПОКРИТТЯ ТИМЧАСОВИХ КАСОВИХ РОЗРИВІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ/БЮДЖЕТОМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ Додаток 3 до Порядку отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 серпня 2002 р. N 627 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.12.2010 р. N 1511)
ОБЛІКОВИЙ ЛИСТ ЗАБОЮ ТА ПАДЕЖУ ХУДОБИ (ДОДАТОК ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА N ПБАСГ-8 ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 21 ЛЮТОГО 2008 Р. N 73)
ОБЛІКОВИЙ ЛИСТ ЗАБОЮ ТА ПАДЕЖУ ХУДОБИ (Додаток до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ПБАСГ-8 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. N 73)
ПЕРЕПИСНИЙ ЛИСТ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ З ОБЛІКУ ХУДОБИ ТА НАЯВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ НА 1 СІЧНЯ 200_ р.
Подорожній лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні Дійсний при пред'явленні посвідчення водія "___" ____ 199_ р. (Типова форма N 1 (міжнародна) Затверджена Мінтрансом, Мінстатом України у 1995 р.)
СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО ЗВІТУ
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group