ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
НАКЛАДНА
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Додаток до податкової накладної
НАКЛАДНА
НАКЛАДНА (внутрігосподарського призначення) (Додаток 8 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-8 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
НАКЛАДНА (ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ)(СІЛЬГОСПОБЛІК, ФОРМА № 87)
НАКЛАДНА (вимога) (Типова форма N З-3 (назва установи) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 р. N 130)
НАКЛАДНА ВИТРАТ
НАКЛАДНА-ВИМОГА НА ВІДПУСК (ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ) МАТЕРІАЛІВ (ТИПОВА ФОРМА № М-11 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.1996 р. N 193)
НАКЛАДНА-ВИМОГА на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів (Типова форма N М-11 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193)
Накладна на передачу алкогольних напоїв з виробництва в склад готової продукції "___" __ 200 __ р. (Додаток № 2 до наказу Мінагрополітики 27.05.2004 № 191)
Накладная на отпуск товара из кладовой (Специализированная форма N 13-ОПит УТВЕРЖДЕНА приказом Минторга СССР от 20 августа 1986 г. N 201)
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969)
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 01.11 .2011 №1379 )
ПОДАТКОВА НАКЛАДНАЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 01.11 .2011 №1379)
ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВА НАКЛАДНА НА БЛАНКИ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ (ТИПОВА ФОРМА № СЗ-1)
Прибутково-видаткова накладна № ___ на бланки суворої звітності «___» ____ 200 _ р. (Типова форма № СЗ-1 Затверджена наказом Мінстату України 11.03.96 р. № 67)
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОВАРНА НАКЛАДНА (ФОРМА № 1-ТН (МС)
Спеціалізована товарна накладна на перевезення молочної сировини серія __ N __ "__" ___ 200_ р. до товарно-транспортної накладної за формою N 1-ТН серія __ N __ "__" ___ 200_ р. (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 1 липня 2002 р. N 176 Форма N 1-ТН (МС))
ТОВАРНА НАКЛАДНА (Додаток 7 до Методичних рекомендацій Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-7 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 21 грудня 2007 р. N 929)
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА (НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО)(ФОРМА № 1-ТН)
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА (ТИПОВА ФОРМА № 1-ТН)
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА НА ВІДПУСК ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ (ФОРМА № 1-ТТН (ХЛІБ))
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА на відпуск хлібобулочних виробів (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики від 6 червня 2001 р. N 153 Форма 1-ТТН (хліб))
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ФОРМА № N 1-СЯ (ЖИВОТНЫЕ))
Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) Додаток 3 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України) Форма N 1-ТТН (нафтопродукт)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group