ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
ОПИС
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС інших необоротних матеріальних активів та запасів (Додаток 5 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ПРИЙНЯТИХ (ЗДАНИХ) НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ (Додаток 11 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ Затверджено Наказом Державного казначейства України від 5 жовтня 2005 р. N 184)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ РОЗПИСКА (ТИПОВА ФОРМА № 33-НП)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НАЯВНІСТЬ У СУДНАХ НА (ТИПОВА ФОРМА № 34-НП)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СКЛАДІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (ТИПОВА ФОРМА № НА-4)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (Додаток 1 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ Затверджено Наказом Державного казначейства України від 5 жовтня 2005 р. N 184)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ТОВАРІВ, ПРИЙНЯТИХ НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (ТИПОВА ФОРМА № М-21)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ФАКТИЧНИХ ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ, ПО ЯКИХ НЕ ПРОВЕДЕНО РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС бланків документів суворої звітності (Додаток 8 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (Додаток 11 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС нематеріальних активів (Додаток 3 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
ІНВЕРТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС основних засобів ( Додаток 1 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ)
Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №__ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 22.11.2004 № 732 Типова форма № НА-4)
ВНУТРІШНІЙ ОПИС (Додаток 9 до п. 5.1.12)
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПОЛУФАБРИКАТАХ, УЗЛАХ И ДЕТАЛЯХ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРАХ И ИНЫХ ИЗДЕЛИЯХ (ФОРМА № ИНВ-8А)
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (Форма № ___ инв-1 Утверждена постановлением Госкомстата СССР от предприятие, организация 28.12.89 №241)
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (Форма № инв- 3 предприятие, организации Утверждена постановлением Госкомстата СССР от 28.12.89 № 241)
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ (СДАННЫХ) НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ (Форма N инв-5 УТВЕРЖДЕНО постановлением Госкомстата СССР от 28 декабря 1989 г. N 241)
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ТОВАРОВ, МАТЕРИАЛОВ, ТАРЫ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ТОРГОВЛЕ (ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № ИНВ-13)
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ И БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ФОРМА № ИНВ-16)
ОПИС БАНКНОТ (МОНЕТ) НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЗАБАЛАНСОВОГО РАХУНКУ N __ (Додаток 20 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
ОПИС БАНКНОТ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЗАБАЛАНСОВОГО РАХУНКУ N __ (Додаток 21 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні затвердженої постановою Правління Національного банку Українивід 1 червня 2011 р. N 174)
ОПИС (Додаток 1 до пунктів 2.7, 5.2.1 - 5.2.8, 7.2.6)
ОПИС ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПО ТОВАРАХ, ПЕРЕДАНИХ НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ
ОПИС ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРІВ, ВІДВАНТАЖЕНИХ, ПО ЯКИХ ОПЛАТА ОТРИМУВАЧЕМ ТОВАРІВ СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 1997 РОКУ НЕ ЗДІЙСНЕНА ЗОВСІМ АБО ЗДІЙСНЕНА ЧАСТКОВО(РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ "45","62").
ОПИС ІНВЕНТАРНИХ КАРТОК ПО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ПЕРІОД (ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-10 (БЮДЖЕТ)
ОПИС інвентарних карток по обліку основних засобів (Типова форма N ОЗ-10 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70)
ОПИС ВИСЛАНИХ КВИТАНЦІЙНИХ КНИЖОК
ОПИС ДОКУМЕНТІВ (Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 25 грудня 2009 р. N 886)
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 276 )
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 278)
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 277)
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 р. N 279 )
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ (Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 жовтня 2012 р. N 589)
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ НА ВИДАЧУ СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ НАЛЕЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (до заяви на видачу висновку щодо підтвердження відповідності вимогам належної виробничої практики) Додаток 7 до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 р. N 1130
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ НА ОДЕРЖАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 4 лютого 2011 р. N 65)
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ НА ОДЕРЖАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2011 р. N 49)
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З КУЛЬТИВУВАННЯ РОСЛИН, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ТАБЛИЦІ I ПЕРЕЛІКУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВА, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ (ВІДПУСКУ), ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЗАЗНАЧЕНОГО ПЕРЕЛІКУ (Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2010 р. N 66)
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 листопада 2010 р. N 513)
ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (Додаток 5 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 грудня 2009 р. N 1789)
ОПИС ЗДАНИХ ДО АРХІВУ ВИКОРИСТАНИХ КВИТАНЦІЙНИХ КНИЖОК
ОПИС КАРТОК З ОБЛІКУ ЗАПАСІВ (Типова форма N З-14 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 р. N 130)
ОПИС СПРАВ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ (РІЧНИЙ) ( Додаток 14 до пунктів 6.4.1, 7.2.6)
ОПИС висланих квитанційних книжок (Додаток 5 до п. 32 Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку України від 07 грудня 1998 р. N 167)
ОПИС вкладення (ф.107)
ОПИС зданих до архіву використаних квитанційних книжок (Додаток 7 до п. 35 Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку України від 17 грудня 1998 р. N 167)
ОПИС справ постійного зберігання за____ рік (Додаток 12 до пунктів 6.1.2, 6.1.6, 7.2.6)
ОПИС справ тривалого (понад 10 років) зберігання (Додаток 14 до пунктів 6.3.1, 7.2.6)
ОПИС-АКТ УЦІНКИ ТОВАРІВ І ПРОДУКЦІЇ, ЩО ЗАЛЕЖАЛИСЯ, ТА НАДЛИШКОВИХ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Опис-акт уцінки товарів і продукції, що залежалися, та надлишкових товарно-матеріальних цінностей (Додаток до Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей)
РОЗЦІНЕНИЙ ОПИС РОБІТ
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ЗАКІНЧЕНОГО ОПИСУ СПРАВ ПОСТІЙНОГО ЗБЕРІГАННЯ (Додаток 12)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group