ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Шаблоны документов
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ФОРМА N 1 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, УТВОРЕНОЇ ШЛЯХОМ ЗАСНУВАННЯ НОВОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 500.00 KB
ФОРМА N 2 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, УТВОРЕНОЇ ШЛЯХОМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДІЮЧОЇ (ДІЮЧИХ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) В РЕЗУЛЬТАТІ ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ, ВИДІЛУ АБО ПЕРЕТВОРЕННЯ (НЕПОТРІБНЕ ВИКРЕСЛИТИ) 642.50 KB
ФОРМА N 3 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 441.50 KB
ФОРМА N 4 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ 545.50 KB
ФОРМА N 5 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 622.50 KB
ФОРМА N 6-ВКЛЮЧЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ 622.00 KB
ФОРМА N 6-ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ 142.50 KB
ФОРМА N 7 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У ЗВ'ЯЗКУ З ЛІКВІДАЦІЄЮ АБО НА ПІДСТАВІ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО НЕ ПОВ'ЯЗАНЕ З БАНКРУТСТВОМ 140.00 KB
ФОРМА N 8 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗЛИТТЯ, ПРИЄДНАННЯ, ПОДІЛУ, ПЕРЕТВОРЕННЯ (НЕПОТРІБНЕ ВИКРЕСЛИТИ) 216.00 KB
ФОРМА N 9 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ ЩОДО ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БАНКРУТОМ 140.00 KB
ФОРМА N 10 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ 214.50 KB
ФОРМА N 11 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ - ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ 374.00 KB
ФОРМА N 12 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ АБО ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ, ЩО НЕ ПОВ'ЯЗАНО З БАНКРУТСТВОМ 120.50 KB
ФОРМА N 13 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ У РАЗІ ЇЇ СМЕРТІ, ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ АБО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ 168.00 KB
ФОРМА N 14 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ ЩОДО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ БАНКРУТОМ 131.50 KB
ФОРМА N 15 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ - ПІДПРИЄМЦЯ 205.00 KB
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group