ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
XVІІІ сесія XXIII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 вересня 2001 р.

Про Перелік видів рослин,
що підлягають особливій
охороні на території Харківської області

З метою збереження цінних в природному та господарському відношенні рідкісних або таких, що перебувають під загрозою зникнення на території Харківської області, видів рослин і підвищення відповідальності за їх незаконний збір, пошкодження або знищення, керуючись Законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про рослинний світ”, обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області (додається).

2. Рекомендувати державному управлінню екології та природних ресурсів в Харківській області до 15 листопада 2001р. підготувати і внести на розгляд обласної ради проект Положення про Перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області.

3. Рекомендувати обласному управлінню земельних ресурсів та його органам на місцях при проведенні землеустрою – картографічних, ґрунтових, геоботанічних обстежень на території області, враховувати земельні ділянки з угрупуваннями цінних та рідкісних видів рослин з метою подальшого вивчення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (Шмаков М.В.).
 

Голова обласної ради В. Тягло


 
 

затверджено

рішенням обласної ради
від 25 вересня 2001 р.

Перелік
видів рослин, що підлягають особливій охороні
на території Харківської області  

 

Назва виду 
Назва родини 
 
Відділ ПЛАУНОПОДІБНІ - LYCOPODIOPHYTA
Клас ПЛАУНОВИДНІ - LYCOPODIOPSIDA
1. 
Плаун булавовидний  Lycopodium clavatum L. Плаунові Lycopodiaceae
 
Відділ ХВОЩЕПОДІБНІ - EQUISETOPHYTA
Клас ХВОЩЕВИДНІ - EQUISETOPSIDA
2. 
Хвощ великий  Equisetum telmateia Ehrh. Хвощові Equisetaceae
3. 
Хвощ галузистий  Equisetum ramosissimum Deaf. --- " ---  --- " --- 
4. 
Хвощ зимуючий  Equisetum hyemale L. --- " ---  --- " --- 
5. 
Хвощ лісовий  Equisetum sylvaticum L. --- " ---  --- " --- 
6. 
Хвощ лучний  Equisetum pratense L. --- " ---  --- " --- 
 
Відділ ПАПОРОТЕПОДІБНІ - POLYPODIOPHYTA
Клас ПАПОРОТЕВИДНІ - POLYPODIOPSIDA
7. 
Безщитник жіночий Athyrium filix-femina (L.) Roth Безщитникові Athyriaceae
8. 
Вужачка звичайна  Ophioglossum vulgatum L. Вужачкові Ophioglossaceae
9. 
Пухирник ломкий Cystopteris fragilis (L.) Bernh. --- " ---  --- " --- 
10. 
Страусове перо звичайне  Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Оноклеєві Onocleaceae
11. 
Теліптерис болотний Thelypteris palustris Schott Теліптерисові  Thelypteridaceae 
12. 
Щитник гребінчастий Dryopteris cristata (L.) A. Gray Щитникові Aspidiaceae
13. 
Щитник шартрський  Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs --- " ---  --- " --- 
 
Відділ ГОЛОНАСІННІ - PINOPHYTA
Клас ХВОЙНІ - PINOPSIDA
14. 
Яловець звичайний  Juniperus communis L. Кипарисові Cupressaceae
 
Клас ГНЕТОВІ - GNETOPSIDA
15. 
Ефедра двоколоскова  Ephedra distachya L. Хвойникові Ephedraceae
 
Відділ ПОКРИТОНАСІННІ - MAGNOLIOPHYTA
Клас ДВОДОЛЬНІ - MAGNOLIOPSIDA
16. 
Глечики жовті Nuphar lutea (L.) Smith Лататтєві Nymphaeaceae
17. 
Латаття біле Nymphaea alba L. --- " ---  --- " --- 
18. 
Латаття сніжно-біле Nymphaea candida J. et C. Presl --- " ---  --- " --- 
19. 
Аконіт дібровний Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. Жовтецеві Ranunculaceae
20. 
Аконіт шерстистовусий Aconitum lasiostomum Reichenb. --- " ---  --- " --- 
21. 
Анемона лісова Anemone sylvestris L. --- " ---  --- " --- 
22. 
Водяний жовтець Ріона Batrachium rionii (Lagger) Nym. --- " ---  --- " --- 
23. 
Водяний жовтець фенхелевидний Batrachium foeniculaceum (Gilib.) V. Krecz. --- " ---  --- " --- 
24. 
Воронець колосистий  Actaea spicata L. --- " ---  --- " --- 
25. 
Горицвіт весняний Adonis vernalis L. --- " ---  --- " --- 
26. 
Горицвіт волзький Adonis wolgensis Stev. --- " ---  --- " --- 
27. 
Дельфiнiй клиновидний  Delphinium cuneatum Stev. ex DC. --- " ---  --- " --- 
28. 
Жовтець язиколистий  Ranunculus lingua L. --- " ---  --- " --- 
29. 
Ломиніс несправжньовогнистий Clematis pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky --- " ---  --- " --- 
30. 
Ломиніс прямий Clematis recta L. --- " ---  --- " --- 
31. 
Ломиніс цілолистий Clematis integrifolia L. --- " ---  --- " --- 
32. 
Купальниця європейська Trollius europaeus L. --- " ---  --- " --- 
33. 
Сон широколистий  Pulsatilla latifolia Rupr. --- " ---  --- " --- 
34. 
Ряст Маршалла  Corydalis marschalliana Pers. Руткові Fumariaceae
35. 
Граб звичайний Carpinus betulus L. Ліщинові Corylaceae
36. 
Гвоздика стиснуточашечна  Dianthus stenocalyx Juz. Гвоздичні Caryophyllaceae
37. 
Гірчак зміїний Polygonum bistorta L.  --- " ---  --- " --- 
38. 
Смілка приземкувата Silene supina Bieb. --- " ---  --- " --- 
39. 
Гоніолімон татарський Goniolimon tataricum (L.) Boiss. Кермекові Limoniaceae
40. 
Кермек донецький Limonium donetzicum Klok. --- " ---  --- " --- 
41. 
Кермек широколистий Limonium platyphyllum Lincz. --- " ---  --- " --- 
42. 
Звіробій стрункий Hypericum elegans Steph. Звіробійні Hypericaceae
43. 
Сонцецвіт звичайний Helianthemum nummularium (L.) Mill. Чистові Cistaceae
44. 
Сонцецвіт крейдяний Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz. ex Dobrocz. --- " ---  --- " --- 
45. 
Бурячок ленський  Alyssum lenense Adam Капустяні Brassicaceae
46. 
Вечорниці сумні Hesperis tristis L. --- " ---  --- " --- 
47. 
Жовтушник лісовий Erysimum sylvaticum Bieb. --- " ---  --- " --- 
48. 
Зубниця бульбиста  Dentaria bulbifera L. --- " ---  --- " --- 
49. 
Зубниця п'ятилиста  Dentaria quinquefolia Bieb. --- " ---  --- " --- 
50. 
Катран понтiйський  Crambe pontica Stev. ex Rupr. --- " ---  --- " --- 
51. 
Катран татарський  Crambe tataria Sebeok --- " ---  --- " --- 
52. 
Левкой запашний  Matthiola fragrans Bunge --- " ---  --- " --- 
53. 
Рогачка крейдяна  Erucastrum cretaceum Kotov --- " ---  --- " --- 
54. 
Верес звичайний  Calluna vulgaris (L.) Hull Вересові Ericaceae
55. 
Журавлина болотна  Oxycoccus palustris Pers. Брусничні Vacciniaceae
56. 
Грушанка зеленоцвіта Pyrola chlorantha Sw. Грушанкові Pyrolaceae
57. 
Грушанка круглолиста  Pyrola rotundifolia L. --- " ---  --- " --- 
58. 
Грушанка мала  Pyrola minor L. --- " ---  --- " --- 
59. 
Зимолюбка зонтична  Chimaphila umbellata (L.) W. Barton --- " ---  --- " --- 
60. 
Ортилія однобока Orthilia secunda (L.) House  --- " ---  --- " --- 
61. 
Молочка приморська Glaux maritima L. Первоцвіті Primulaceae
62. 
Одинарник європейський Trientalis europaea L. --- " ---  --- " --- 
63. 
Первоцвіт весняний, або справжній Primula veris L. --- " ---  --- " --- 
64. 
Плавушник болотний  Hottonia palustris L. --- " ---  --- " --- 
65. 
Жовтяниця черговолиста Chrysosplenium alternifolium L. Ломикаменеві Saxifragaceae
66. 
Білозір болотний Parnassia palustris L. Білозорові Parnassiaceae
67. 
Росичка круглолиста  Drosera rotundifolia L. Росичкові Droseraceae
68. 
Вишня кущова  Cerasus fruticosa Pall.  Розові Rosaceae
69. 
Вовче тіло болотне Comarum palustre L. --- " ---  --- " --- 
70. 
Глiд п'ятистовпчиковий  Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. --- " ---  --- " --- 
71. 
Костяниця  Rubus saxatilis L. --- " ---  --- " --- 
72. 
Мигдаль степовий, бобчук  Amygdalus nana L. --- " ---  --- " --- 
73. 
Перстач прямостоячий, калган Potentilla erecta (L.) Raeusch. --- " ---  --- " --- 
74. 
Родовик лікарський Sanguisorba officinalis L. --- " ---  --- " --- 
75. 
Таволга зарубчаста  Spiraea crenata L. --- " ---  --- " --- 
76. 
Таволга Литвинова  Spiraea litwinowii Dobrocz. --- " ---  --- " --- 
77. 
Черешня  Cerasus avium (L.) Moench --- " ---  --- " --- 
78. 
Чорноголовник родовиковий Poterium sanguisorba L. --- " ---  --- " --- 
79. 
Астрагал білостеблий Astragalus albicaulis DC. Бобові Fabaceae
80. 
Астрагал блідий Astragalus palescens Bieb. --- " ---  --- " --- 
81. 
Астрагал крейдолюбний Astragalus cretophilus Klok. --- " ---  --- " --- 
82. 
Астрагал піщаний  Astragalus arenarius L. Бобові Fabaceae
83. 
Астрагал пухнастоквітковий Astragalus pubiflorus DC. --- " ---  --- " --- 
84. 
Астрагал український Astragalus ucrainicus M.Pop. et Klok. --- " ---  --- " --- 
85. 
Заяча конюшина багатолиста Anthyllis macrocephala Wend. --- " ---  --- " --- 
86. 
Солодушка великоквіткова Hedysarum grandiflorum Pall. --- " ---  --- " --- 
87. 
Водопериця черговоквіткова Myriophyllum alterniflorum DC. Столисникові Haloragaceae
88. 
Скумпiя звичайна  Cotinus coggygria Scop. Фісташкові Anacardiaceae
89. 
Ясенець голостовпчиковий  Dictamnus gymnostylis Stev. Рутові Rutaceae
90. 
Льон австрійський  Linum austriacum L. Льонові Linaceae
91. 
Льон жовтий  Linum flavum L. --- " ---  --- " --- 
92. 
Льон український  Linum ucrainicum Czern. --- " ---  --- " --- 
93. 
Льон Черняєва Linum czernjaevii Klok. --- " ---  --- " --- 
94. 
Льон шорсткий  Linum hirsutum L. --- " ---  --- " --- 
95. 
Китятки крейдяні Polygala cretacea Kotov. Китяткові Polygalaceae
96. 
Тринія багатостеблова Trinia multicaulis Schischk. Зонтичні Apiaceae
97. 
Цикута отруйна Cicuta virosa L. --- " ---  --- " --- 
98. 
Калина звичайна Viburnum opulus L. Жимолостеві Caprifoliaceae
99. 
Валеріана блискуча Valeriana nitida Kreyer Валеріанові Valerianaceae
100 
Валеріана бульбиста Valeriana tuberosa L. --- " ---  --- " --- 
101.
Валеріана донська Valeriana tanaitica Worosch. --- " ---  --- " --- 
102.
Валеріана лікарська Valeriana officinalis L. --- " ---  --- " --- 
103.
Валеріана пагононосна Valeriana stolonifera Czern. --- " ---  --- " --- 
104.
Валеріана російська  Valeriana rossica P.Smirn. --- " ---  --- " --- 
105.
Черсак щетинистий Dipsacus strigosus Willd.ex Roem. et Schult. Черсакові Dipsacaceae
106.
Барвінок малий Vinca minor L. Барвінкові Apocynaceae
107
Барвінок трав'янистий Vinca herbacea Waldst. et Kit. --- " ---  --- " --- 
108.
Ластовень виткий  Vincetoxicum scandens Somm. et Levier Ластівневі Asclepiadaceae
109.
Ластовень російський Vincetoxicum rossicum (Kleop.) Barbar. --- " ---  --- " --- 
110.
Золототисячник гарний  Centaurium pulchellum (Sw.) Druce Тирличеві Gentianaceae
111.
Тирлич хрещатий  Gentiana cruciata L. --- " ---  --- " --- 
112.
Тирличничок язичковий  Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard --- " ---  --- " --- 
113.
Бобівник трилистий Menyanthes trifoliata L. Бобіникові Menyanthaceae
114.
Маренка сіроплода Asperula tephrocarpa Czern. ex M.Pop. et Chrshan. Маренові Rubiaceae
115.
Синюха голуба  Polemonium caeruleum L. Синюхові Polemoniaceae
116.
Березка лiнiйнолиста Convolvulus lineatus L. Березкові Convolvulaceae
117.
Громовик несправжньокрасильний  Onosma pseudotinctoria Klok. Шорстколисті Boraginaceae
118.
Живокіст кримський Symphytum tauricum Willd. --- " ---  --- " --- 
119.
Синяк плямистий Echium maculatum L. --- " ---  --- " --- 
120.
Вероніка сива Veronica incana L. Ранникові Scrophulariaceae
121.
Шолудивник болотний  Pedicularis palustris L. --- " ---  --- " --- 
122 
Шолудивник Кауфмана  Pedicularis kaufmannii Pinzg. --- " ---  --- " --- 
123.
Шолудивник пухнастоколосий  Pedicularis dasystachys Schrenk --- " ---  --- " --- 
124.
Пухирник звичайний Utricularia vulgaris L. Пухирникові Lentibulariaceae
125.
Пухирник середній Utricularia intermedia Hayne --- " ---  --- " --- 
126.
Самосил білоповстистий  Teucrium polium L. Губоцвіті Lamiaceae
127.
Суховершки великоквіткові Prunella grandiflora (L.) Scholl. --- " ---  --- " --- 
128.
Чебрець вапняковий  Thymus calcareus Klok. et Shost. --- " ---  --- " --- 
129.
Шавлія австрійська Salvia austriaca Jacq. --- " ---  --- " --- 
130.
Шавлія ефіопська Salvia aethiopis L. --- " ---  --- " --- 
131.
Шавлія лучна Salvia pratensis L. --- " ---  --- " --- 
132.
Шавлія поникла Salvia nutans L. --- " ---  --- " --- 
133.
Аденофора лілієлиста  Adenophora lilifolia (L.) A. DC. Дзвоникові Campanulaceae
134.
Дзвоники алтайськi  Campanula altaica Ledeb. --- " ---  --- " --- 
135.
Дзвоники персиколисті  Campanula persicifolia L. --- " ---  --- " --- 
136.
Волошка вугiльна  Centaurea carbonata Klok. Айстрові Asteraceae
137.
Волошка російська  Centaurea ruthenica Lam. --- " ---  --- " --- 
138.
Головатень російський Echinops ritro L. --- " ---  --- " --- 
139.
Грудниця звичайна Crinitaria linosyris (L.) Less. --- " ---  --- " --- 
140.
Оман високий Inula helenium L. --- " ---  --- " --- 
141.
Оман мечолистий Inula ensifolia L. --- " ---  --- " --- 
142.
Осот їстівний  Cirsium esculentum (Stev.) G.A.Mey. --- " ---  --- " --- 
143.
Полин пониклий  Artemisia nutans Willd. --- " ---  --- " --- 
144.
Полин солянковидний  Artemisia salsoloides Willd. --- " ---  --- " --- 
145.
Полин Черняєва Artemisia tschernieviana Bess. --- " ---  --- " --- 
146.
Рапонтикум серпієвидний Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr. --- " ---  --- " --- 
 
Клас LILIOPSIDA - ОДНОДОЛЬНІ
147.
Валіснерія спіральна Vallisneria spiralis L. Жабурникові Hydrocharitaceae
148.
Водяний різак алоєвидний Stratiotes aloides L. --- " ---  --- " --- 
149.
Рдесник сарматський  Potamogeton sarmaticus Maemets Рдесникові Potamogetonaceae
150.
Рдесник туполистий  Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch --- " ---  --- " --- 
151.
Рдесник червонуватий  Potamogeton rutilus Wolfg. --- " ---  --- " --- 
152.
Каулинiя мала  Caulinia minor (All.)Coss. et Germ. Різухові Najadaceae
153.
Белевалія сарматська Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow Лілійні Liliaceae
154.
Веснівка дволиста Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt --- " ---  --- " --- 
155.
Вороняче око звичайне  Paris quadrifolia L. --- " ---  --- " --- 
156.
Гадюча цибулька занедбана  Muscari neglectum Guss. --- " ---  --- " --- 
157.
Гіацинтик блідий Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur --- " ---  --- " --- 
158.
Гіацинтик Палласів Hyacinthella pallasiana (Stev.) Losinsk. --- " ---  --- " --- 
159.
Проліска дволиста Scilla bifolia L. --- " ---  --- " --- 
160.
Рястка Гуссона  Ornithogalum gussonei Ten. --- " ---  --- " --- 
161.
Тюльпан змієлистий Tulipa ophiophylla Klok. et Zoz --- " ---  --- " --- 
162.
Чемериця Лобелієва Veratrum lobelianum Bernh. --- " ---  --- " --- 
163.
Чемериця чорна  Veratrum nigrum L. --- " ---  --- " --- 
164.
Цибуля жовтіюча Allium flavescens Bess. Цибулеві Alliaceae
165.
Цибуля оманна Allium decipiens Fisch. ex Schult.et Schult. fil.  --- " ---  --- " --- 
166.
Холодок багатолистий Asparagus polyphyllus Stev. Холодкові  Asparagaceae
167.
Косарики черепитчасті Gladiolus imbricatus L. Півникові Iridaceae
168.
Півники карликові Iris pumila L. --- " ---  --- " --- 
169.
Півники сибірські Iris sibirica L. Півникові Iridaceae
170.
Півники солончакові Iris halophila Pall. --- " ---  --- " --- 
171.
Півники угорські Iris hungarica Waldst. et Kit. --- " ---  --- " --- 
172.
Осока несправжньосмикавцева Carex pseudocyperus L. Осокові Cyperaceae
173.
Осока низька  Carex humilis Leys. --- " ---  --- " --- 
174.
Пухівка багатоколоскова Eriophorum polystachyon L. --- " ---  --- " --- 
175.
Пухівка піхвова Eriophorum vaginatum L. --- " ---  --- " --- 
176.
Пухівка широколиста Eriophorum latifolium Hoppe --- " ---  --- " --- 
177 
Ринхоспора біла Rhynchospora alba Vahl --- " ---  --- " --- 
178.
Бородач звичайний Botriochloa ischaemum (L.) Keng  Злакові Poaceae
179.
Образки болотнi  Calla palustris L. Ароїдні Araceae
180.
Вольфія безкоренева Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. Ряскові Lemnaceae
181.
Їжача голівка маленька Sparganium minimum Wallr. Їжачоголівкові Sparganiaceae
182.
Рогіз Лаксманів Typha laxmannii Lepech. Рогозові Typhaceae
 

Заступник голови
обласної ради А.Вінник