УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від 19.06.2006 № 1412

Про створення робочої групи з розвитку інформаційної системи міської ради та її виконавчих органів

З метою розвитку інформаційної системи міської ради та її виконавчих органів, впровадження системи електронного документообігу та автоматизованих систем обробки інформації, відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Створити робочу групу з розвитку інформаційної системи міської ради та її виконавчих органів у складі, згідно Додатку № 1.

2. Доручити робочій групі:

2.1. Забезпечити впровадження системи електронного документообігу.

2.2. Вжити заходи щодо подальшого розвитку, вдосконалення та забезпечення функціонування геоінформаційних систем.

2.3. Надати пропозиції щодо створення Єдиного розрахункового центру з точки зору оптимізації інформаційних потоків, програмного та апаратного забезпечення.

2.4. Забезпечити впровадження на базі сучасних інформаційних технологій системи відстеження ресурсів та фінансових потоків Харківської міської ради, районних у місті рад, комунальних підприємств;

2.5. Скоординувати роботи з розвитку інформаційної системи, які проводяться виконавчими органами Харківської міської ради, районними у місті радами та комунальними підприємствами, та надати на затвердження загальний план робіт щодо інформатизації.

3. Голові робочої групи (Кернесу Г.А.) щомісячно інформувати міського голову про хід роботи щодо вирішення питань з розвитку інформаційної системи міської ради та її виконавчих органів.

4. Заступникам міського голови - директорам Департаментів, директорам департаментів, начальникам управлінь, відділів, служб, інспекцій сприяти робочій групі у виконанні покладених на неї завдань.

5. Вважати таким, що втратило чинність Розпорядження міського голови від 08.07.2004р. №1754 «Про створення робочої групи з питань інформатизації м.Харкова».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Харківської міської ради - Кєрнеса Г.А.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до розпорядження міського голови

від «19».06.2006 року № 1412


СКЛАД

робочої групи щодо розвитку інформаційної системи міської ради та її

виконавчих органів


1. Кернес Геннадій Адольфович - секретар Харківської міської ради, голова робочої групи

Члени робочої групи:

2. Улановський Леонід Маркович - радник міського голови з фінансових питань;

3. Медвєдєв Олег Олександрович - керуючий справами виконкому Харківської міської ради;

4. Кадигроб Сергій Володимирович - в.о. директора Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики;

5. Захаревич Сергій Іванович - заступник начальника юридичного управління;

6. Дроздов Олександр Михайлович - доцент Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою);

7. Фетісенко Олександр Анатолійович - начальник відділу техніко-економічного обгрунтування програм управління з питань підприємництва та інвестицій Департаменту економіки та комунального майна;

8. Хохлов Олександр Васильович - начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян;

9. Попов Олександр Володимирович - директор комунального підприємства «Міський інформаційний центр» (за згодою);

10. Чегринець Олег Олексійович - начальник департаменту інформатизації КП «Міський інформаційний центр», кандидат технічних наук (за згодою);

11. Ялдін Ігор Володимирович - доцент економіко-правової кафедри Харківського національного економічного університету, кандидат економічних наук (за згодою);

12. Ткаченко Володимир Пилипович - завідувач кафедрою інженерної та комп'ютерної графіки Харківського національного університету радіоелектроніки, професор (за згодою);

13. Тирнов Ігор Федорович - начальник технічного відділу АТВТ ЗІІ «НПК Холдінг» (за згодою).


Керуючий справами виконкому

Харківської міської ради О.О. Мєдвєдєв