ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
20.03.2008 N 10-36-3915
Регіональним відділенням і
представництвам Фонду
державного майна України

Щодо застосування тендерних процедур під час обрання суб'єктів оціночної діяльності

У зв'язку з надходженням до Фонду державного майна України (ФДМУ) численних звернень від регіональних відділень ФДМУ стосовно проблем, які виникають при проведенні конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, ФДМУ повідомляє таке.
Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (1490-14) роботи з оцінки майна віднесено до послуг, які мають закуповуватися на тендерних засадах. При цьому згідно з внесеними змінами (від 01.12.2006) (424-16) до вищеназваного Закону він застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі послуги дорівнює або перевищує 20 тис. грн.
Згідно з наказом ФДМУ від 18.09.2006 N 1420 (z1080-06) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.09.2006 за N 1080/12954, якщо під час проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності конкурсна комісія ФДМУ, його регіонального відділення або Фонду майна Автономної Республіки Крим з'ясує (на підставі звичайної ціни послуг з оцінки майна), що вартість послуг з оцінки дорівнює або перевищує 30 тисяч гривень, матеріали вищезазначеного конкурсу передаються до тендерного комітету для здійснення закупівлі послуги з оцінки майна відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (1490-14) .
Оскільки звичайні ціни послуг з оцінки майна (які кожні півроку затверджуються наказом ФДМУ) сформовані таким чином, що можуть бути застосовані тільки щодо конкретного об'єкта оцінки (враховується кількість необоротних активів підприємства; балансова залишкова вартість основних фондів підприємства тощо), то слід розуміти, що умова стосовно обмеження вартості послуги конкретною сумою (30 тис. грн. або зараз 20 тис. грн. - для оціночних послуг та 50 тис. грн. - для землеоціночних робіт згідно із змінами, внесеними до Положення наказом ФДМУ від 19.06.2007 N 977 (z0770-07) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.07.2007 за N 770/14037), стосується конкретного об'єкта, а не декількох, загальна вартість робіт за якими сягне цієї межі.
Крім того, зазначаємо, що в роз'ясненнях, наданих Тендерною палатою України (лист до ФДМУ від 01.09.2006 N 131/09/03), наголошується, що відповідно до частини 3 ст. 14 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (1490-14) замовник торгів - розпорядник державних коштів не має права ділити закупівлю товару, роботи, послуги на частини з метою уникнення відкритих торгів.
Отже, не можна штучно поділити послугу з оцінки об'єкта приватизації з метою уникнення тендеру, якщо вартість такої послуги (відповідно до звичайної ціни послуг з оцінки майна) дорівнює або перевищує 20 тис. грн. або 50 тис. грн. - відповідно для землеоціночних робіт.
Що стосується класифікації видів продукції та послуг, передбачених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 (v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97) , затвердженим наказом Держстандарту України від 30.12.97 N 822 (v0822217-97) , повідомляємо таке.
Названим вище наказом визначено лише один вид послуг з оцінки майна - послуги з оцінювання нерухомого майна стосовно житлових будинків та послуги з оцінювання нерухомого майна стосовно нежитлових споруд (розділ 70.3, клас 70.31.1, підклас відповідно 70.31.11 та 70.31.13). Разом з тим, Законом про оцінку передбачено два напрями оцінки майна, що включають не лише оцінку нерухомого майна, але й оцінку рухомого майна (зокрема, машин, обладнання, транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів тощо), а також оцінку цінних паперів, майнових прав, нематеріальних активів, прав на об'єкти інтелектуальної власності. Таким чином, у діючому класифікаторі продукції та послуг (v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97) охоплені не всі види послуг та обсяги робіт з оцінки майна, визначені Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (2658-14) . З огляду на вищезазначене посилання Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель (рішення від 19.06.2007 N 01/7рш (vr1_7521-07) ) на наказ Держстандарту України від 30.12.97 N 882 (v0822217-97) , яким затверджено Державний класифікатор продукції та послуг, не виключає закупівлю послуги з оцінки майна за кожним об'єктом окремо.
Голова Фонду
В.Семенюк-Самсоненко