УКРАЇНА                                                                               УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                                 ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                 ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                         ИСПОЛНИТЕЛЬНІЙ КОМИТЕТ


РІШЕННЯ


Від 26.02.2013 № 83

Про передачу в оренду нежитлових приміщень

Відповідно підпункту 1 пункту «а» ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011р. №492/11, наказів управління комунального майна та приватизації від 04.02.2013р. за №323 та від 15.02.2013р. за № 468 «Про затвердження результатів вивчення попиту потенційних орендарів на об'єкти оренди», керуючись ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст.ст.42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати в оренду нежитлові приміщення згідно з додатком.

2. Управлінню комунального майна та приватизації (Солошкін В.М.):

- укласти в установленому порядку договори оренди згідно з п.1 цього рішення та забезпечити виконання умов вказаних договорів.

3. Доручити Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому порядку в 5-денний термін з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Фатєєва М.І.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення міськвиконкому

№ 83 від 26.02.2013


Перелік нежитлових приміщень, які передаються в оренду


№ п/п

Район

Адреса

Вид приміщення

Площа, м2

Найменування підприємства

Цільове використання

Строк, на який пропонується оренда

1.

Дзержинський

Вул. Космічна, 23, літ. «А-9»

Приміщення цокольного поверху №1-11,1

316,7

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТРІУМ-БУД»

Дитячий клуб

Два роки одинадцять місяців

2.

Дзержинський

Вул. Старицького, 13, літ. «А-9»

Приміщення 1-го поверху №144-1-:-144-8,144-2а, 144-6а

108,1

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА ФІРМА «БУРЕВІСНИК»

Перукарня

Два роки одинадцять місяців

3.

Київський

Вул. Пушкінська, 51, літ. «Б-2»

Приміщення цокольного поверху №2-1,2-3, 2-3а, 2-4, 2-5, 2-5а, 2-6, 2-7, XXI, XXII, ХХIII, XXIV, ХХІVа, XXV, XXVII

238,9

Фізична особа - підприємець

Терашвілі Давид Джемалійович

Розміщення суб'єкта господарювання, який надає побутові послуги населенню

Два роки одинадцять місяців

4.

Ленінський

Вул. Єлізарова, 7, літ. «А-5»

Приміщення 1-го поверху №1-:-11, 3а

90,7

Фізична особа - підприємець

Чистяков Віталій Олегович

Розміщення суб'єкта господарювання, який надає побутові послуги населенню

Два роки одинадцять місяців

5.

Московський

Пр. Тракторобудівників, 98, літ. «А-16»

Підвальні приміщення №1,2

31,1

Фізична особа – підприємець

Проценко Оксана Євгеніївна

Перукарня

Два роки одинадцять місяців

6.

Фрунзенський

Пр. Московський, 202,

літ. «А-5»

Підвальні приміщення №46,51,57

102,4

Харківська обласна молодіжна громадська організація «Олександр»

Розміщення громадської організації

Два роки одинадцять місяців

7.

Червонозаводський

Вул. Гордієнківська, 42,

літ. «Б-2», «Г-1»

Приміщення 1-го поверху №1-:-3, 2а, 2б, 7-:-9, II, III у будівлі літ. «Б-2» та будівля літ. «Г-1»

367,1
15,8

Фізична особа – підприємець Приходько Альона Анатоліївна

Суб'єкт малого підприємництва, який провадить виробничу діяльність

Два роки одинадцять місіщів


Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки та

комунального майна М.І. Фатєєв


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради А.Л. ТимчукУКРАЇНА                                                                               УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                                 ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                 ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                         ИСПОЛНИТЕЛЬНІЙ КОМИТЕТ


РЕШЕНИЕ


От 26.02.2013 № 83

О передаче в аренду нежилых помещений

В соответствии с подпунктом 1 пункта «а» ст.29 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», на основании Порядка передачи в аренду имущества, которое является коммунальной собственностью территориальной громады г. Харькова, утвержденного решением 11 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 16.11.2011г. № 492/11, приказов управления коммунального имущества и приватизации от 04.02.2013г. №323 и от 15.02.2013г. №468 «Об утверждениии результатов изучения спроса потенциальных арендаторов на объекты аренды», руководствуясь ст. 9 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», ст.ст. 42, 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» исполнительный комитет Харьковского городского совета

РЕШИЛ:

1. Передать в аренду нежилые помещения в соответствии с приложением.

2. Управлению коммунального имущества и приватизации (Солошкин В.Н.):

- заключить в установленном порядке договора аренды в соответствии с п.1 этого решения и обеспечить выполнение условий указанных договоров.

3. Поручить Департаменту по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета обеспечить опубликование этого решения в установленном порядке в 5-дневный срок с момента его принятия.

4. Контроль за выполнением этого решения возложить на заместителя городского головы - директора Департамента экономики и коммунального имущества Фатеева М.И.


Городской голова Г.А. Кернес