ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Л И С Т
13.07.2010 N 10-36-9058
Регіональним відділенням,
представництвам
та структурним підрозділам
Фонду державного майна
України

Про надання роз'яснень з проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій

Фонд державного майна (далі - ФДМУ) своїм наказом від 31.05.2010 N 712 (v0712224-10) вніс зміни до Порядку складання актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах), затвердженого наказом ФДМУ від 08.04.2004 N 703 (v0703224-04) (із змінами) (далі - Порядок). У зв'язку із внесенням таких змін, Фонд державного майна України надає роз'яснення щодо їх застосування.
Порядок (v0703224-04) визначає процедуру стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних (відкритих) акціонерних товариств (далі - ВАТ), створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для їх продажу через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків).
Відповідно до змін до Порядку (v0703224-04) розрахунок початкової вартості однієї акції здійснюється із використанням коефіцієнта відповідності ринку, якщо відношення власного капіталу ВАТ до загальної кількості акцій, на які поділений статутний капітал товариства, більше середньозваженої вартості однієї акції, визначеної відповідно до Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого наказом Фонду державного майна, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету від 16.11.98 N 2141/297/9 (z0798-98) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 798/3238 (із змінами).
Коефіцієнт відповідності ринку, розмір якого дорівнює 0,8, застосовується у випадку, якщо акції ВАТ, державний пакет якого оцінюється, пройшли лістинг і котируються на фондових біржах України або на Першій фондовій торговельній системі (далі - ПФТС) і сума угод за цими акціями, укладеними за період 6 місяців до дати оцінки пакета акцій, що оцінюється, не менша за 10% номінальної вартості такого пакета.
Таким чином, у разі оцінки пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для їх продажу через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків) державні органи приватизації, структурні підрозділи яких забезпечують таку оцінку, зобов'язані звернутися до Фонду державного майна (Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів) із запитом стосовно надання інформації про середньозважену вартість однієї акції ВАТ, пакет акцій якого оцінюється, визначену за результатами угод, укладених на фондових біржах або ПФТС за період 6 місяців до дати оцінки. Для отримання такої інформації запит повинен містити відомості про: дату оцінки та номінальну вартість пакета акцій, що оцінюється; період, за який середньозважена вартість визначається, та ідентифікаційний код ВАТ згідно з ЄДРПОУ.
Заступник Голови Фонду
Є.Григоренко